เครื่องยนต์หล่อเย็นด้วยของเหลว

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ในเครื่องยนต์หล่อเย็นด้วยของเหลว (ดูรูปที่ 8.1 และรูปที่ 8.2) ของเหลวจะไหลเวียนรอบ ๆ กระบอกสูบและห้องเผาไหม้เพื่อดูดความร้อนของเหลวที่ใช้คือ นํ้าและมักผสมสารบางอย่างลงไป ส่วนผสมนี้เรียกว่า สารหล่อเย็น (coolant) เมื่อสารหล่อเย็นไหลผ่านเครื่องยนต์จะดูดซับความร้อนออกจากเครื่องยนต์ สารหล่อเย็นที่ร้อนจะไหลผ่านหม้อนํ้า และถ่ายเทความร้อนให้กับหม้อนํ้า ความร้อนจากหม้อนํ้าจะถ่ายเทต่อไปยังอากาศเย็นที่พัดผ่านหม้อนํ้า นํ้าหล่อเย็นจะเย็นลง และไหลเข้าไปหล่อเย็นเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่ง การไหลเวียนของนํ้าหล่อเย็นอาศัยแรงดันของปั๊มนํ้า

ระบบหล่อเย็น

รูปที่ 8.1 และรูปที่ 8.2 แสดงระบบหล่อเย็น-ของเครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งตามแนวยาวและตามแนวขวาง ระบบประกอบด้วยเครื่องทำความร้อนหรือฮีตเตอร์ (heater) ซึ่งในประเทศไทยเราไม่ใช้กัน ดังนั้นจึงตัดเครื่องทำความร้อนออกไป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.