การถอดและประกอบอุปกรณ์ภายนอกของเสื้อเกียร์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF EXTERNAL PARTS IN TRANSMISSION CASE
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถรู้ขั้นตอนการถอดและประกอบอุปกรณ์ภายนอกของเสื้อเกียร์ ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
เกียร์ Toyota Corolla K.E.
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
ข้อควรระวัง
เนื่องจากเสื้อเกียร์ทำจากอะลูมิเนียม อัลลอย (Aluminium alloy) จึงจะต้องแน่ใจว่าในการปฏิบัติงานจะไม่ทำให้พื้นผิวของเสื้อเกียร์ และเสื้อเกียร์เสียหาย
เสื้อเกียร์1

รูปส่วนประกอบของเกียร์

เสื้อเกียร์2
รูปชิ้นส่วนภายนอกของเสื้อเกียร์
การถอด
๑. ถ่ายน้ำมันเกียร์
ข้อควรระวัง
เนื่องจากปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์ (Drain plug) ถูกกวดไว้อย่างแน่นหนา พอสมควร ฉะนั้นเวลาจะถอดควรใช้ประแจแหวนหรือประแจกระบอก (socket) ห้ามใช้ประแจปากตายหรือคีมล๊อคเพราะจะทำเหลี่ยมน็อตเสีย
๒. ถอดสายไฟที่ต่อกับสวิทช์ไฟถอย (Back-up lamp switch) ออก

๓. ถอดสปริงดึงขาก้ามปูคลัทช์ออกจากขาก้ามปู
๔. ถอดยางกันฝุ่นที่ช่องก้ามปูที่เรือนเกียร์ออก
๕. ถอดก้ามปูคลัทช์ออก โดยดึงเอาคลิปสปริงยึดปลอกเลื่อนลูกปืนกับก้ามปูออก
๖. ถอดน๊อตยึดฝาครอบเกียร์ด้านล่างออกแล้วถอดฝาครอบเกียร์และปะเก็นออก
๗. ถอดปลอกเฟืองขับสายไมล์ออก
๘. คลายน็อตยึดเสื้อเกียร์ตัวหน้าและตัวหลังออก แล้วใช้ค้อนพลาสติกเคาะเบาๆ ที่เสื้อเกียร์ข้างหลังจนแยกออก
ข้อควรจำ ในการถอดให้ระมัดระวังกันรั่ว (Seal) ตัวหน้า อย่าให้ชำรุด
เสียหาย
เสื้อเกียร์3
รูปส่วนประกอบภายนอกของเสื้อเกียร์
การประกอบ
๑. ประกอบเฟืองขับสายไมล์
๒. ประกอบสายไฟ หลอดไฟถอยหลังเข้ากับสวิทช์ไฟถอยหลัง
๓. ประกอบฝาครอบเกียร์ตัวล่าง (Oil pan) โดยใช้แรงกวด ๐.๕๕-๐.๗๐ กก.-ม. (๒.๕-๙ ฟุต ๕ ปอนด์)
๔. ประกอบปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยแรงกวด ๓.๗-๔.๓ กก.-ม. (๒๗-๓๑ ฟุต-ปอนด์)
๕. ประกอบยางกันฝุ่นที่ช่องก้ามปูคลัทช์ของเรือนเกียร์
๖. ประกอบชุดลูกปืนคลัทช์และก้ามปูคลัทช์เข้ากับเกียร์
๗. ประกอบคลิปยึดก้ามปูคลัทช์ กับปลอกเลื่อนลูกปืนคลัทช์
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.