อุปกรณ์ลดแรงกระแทก

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

อุปกรณ์ลดแรงกระแทก (damping device) จะประกอบอยู่ในชุดเฟืองวงแหวน โดยมีแผ่นคลัตช์ ซึ่งถูกประกบด้วยแหวนสปริงขนาดเท่ากับแผ่นคลัตช์และขันล็อกด้วยนอต ทำให้เฟือง วงแหวน และอุปกรณ์ ลดแรงกระแทกกลายเป็นชิ้นเดียวกัน
เมื่อมอเตอร์สตาร์ตเริ่มต้นหมุนทำงานจะเกิดแรงบิดสูงมาก เฟืองวงแหวนซึ่งปกติอยู่กับที่จะถูกกดดันด้วยแรงบิดและแรงกระแทกของทุ่นอาร์มาเจอร์อย่างสูง ทำให้แผ่นคลัตช์ที่ถูกประกบด้วยแหวนสปริง ถูกกดดันด้วยแรงกระแทกของทุ่นอาร์มาเจอร์ ทำให้เฟืองวงแหวนและอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแยกออกเป็นคนละชิ้นส่วนกัน เฟืองวงแหวนจึงหมุนเคลื่อนที่ไปได้เป็นการช่วยป้องกันชิ้นส่วนต่างๆ ของมอเตอร์สตาร์ตไม่ให้ชำรุดเสียหาย เมื่อแรงบิดและแรงกระแทกลดลง เฟืองวงแหวนและอุปกรณ์ลดแรงกระแทกก็จะจับตัวเป็นชิ้นเดียวกัน เฟืองวงแหวนก็จะหยุดหมุนและอยู่กับที่ทุ่นอาร์มาเจอร์ก็สามารถส่งกำลังงานผ่านชุดเฟืองทดแบบเฟืองแพลนนิทารีได้ดังรูปที่ 4.33


รูปที่ 4.33 ภาพตัดแสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ลดแรงกระแทก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.