โครงสร้างของอัลเทอร์เนเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

อัลเทอร์เนเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญคือ
ขดลวดโรเตอร์
ขดลวดโรเตอร์ (rotor) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนคือ
1. ขดลวดไฟฟ้า ซึ่งจะพันสวมอยู่ภายในแกนเพลาโรเตอร์ขดลวดนี้จะได้รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทำให้เหล็กอ่อนเป็นแม่เหล็ก
2. ขั้วแม่เหล็ก ขั้วเหนือและขั้วใต้จะทำด้วยเหล็กอ่อนซึ่งทำเป็นก้ามจำนวน 6 ถึง 8 ก้ามจำนวน 2 ส่วนประกอบขดลวดเข้าด้วยกันโดยปลายสายของขดลวดทั้งสองจะต่อเข้าที่วงแหวนสลิปริง
3. วงแหวนสลิปริง จะทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยการส่งผ่านทางแปรงถ่าน เพื่อให้เหล็กอ่อน 6 ถึง 8 คู่เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก
รูปที่ 7.17 และรูปที่ 7.18 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของขดลวดโรเตอร์


รูปที่ 7.17 แสดงชิ้นส่วนประกอบของโรเตอร์

วงเเหวนสลิปริง
รูปที่ 7.18 แสดงแปรงถ่านที่ต่อกับวงแหวนสลิปริง
ขดลวดสเตเตอร์
ขดลวดสเตเตอร์ (stator) มีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาโดยการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์ การที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มากนั้นจะต้องประกอบไปด้วย
1. ความเร็วรอบของขดลวดโรเตอร์ที่หมุนตัดขดลวดสเตเตอร์

2. ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ขดลวดโรเตอร์
3. จำนวนรอบและขนาดของขดลวดที่พันอยู่ในสเตเตอร์
สเตเตอร์จะประกอบด้วยโครงเหล็กอ่อนและขดลวดตัวนำจำนวน 3 ขด ดังรูปที่ 7.19


รูปที่ 7.19 โครงเหล็กอ่อนและขดลวดตัวนำของสเตเตอร์
ไดโอด
ไดโอด (diode) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรง ชุดไดโอดบวกจะมี 3 ตัวและชุดไดโอดลบก็จะมี 3 ตัวเช่นกัน แต่อัลเทอร์เนเตอร์บางแบบก็จะมีไดโอดบวก 4 ตัวและไดโอดลบ 4 ตัว กระแสไฟฟ้าจะได้จากทางไดโอดบวกเพราะฉะนั้นชุดไดโอดบวกจะต้องไม่ถูกกับโครงของอัลเทอร์เนเตอร์ ขณะที่ไดโอดทำงานจะเกิดความร้อนขึ้น โครงของไดโอดจะได้รับการระบายความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไดโอดเกิดความร้อนสูงเกินไปจนไดโอดเสีย ชุดไดโอดจะมีการออกแบบมาใช้งานด้วยกันหลายแบบแต่จุดประสงค์การใช้งานก็จะเหมือนกันดังรูปที่ 7.20 ถึงรูปที่ 7.23


รูปที่ 7.20 ชุดไดโอดบวกและลบแบบแยก


รูปที่ 7.21 ชุดไดโอดบวกและลบแบบรวม


รูปที่ 7.22 ชุดไดโอดบวกและลบแบบรวม(มิตซูบิชิ)


รูปที่ 7.23 ชุดไดโอดบวกและลบแบบรวม(ฮิตาชิ)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.