โครงสร้างของอัลเทอร์เนเตอร์

Posted on : 16-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

อัลเทอร์เนเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญคือ
ขดลวดโรเตอร์
ขดลวดโรเตอร์ (rotor) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนคือ
1. ขดลวดไฟฟ้า ซึ่งจะพันสวมอยู่ภายในแกนเพลาโรเตอร์ขดลวดนี้จะได้รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทำให้เหล็กอ่อนเป็นแม่เหล็ก
2. ขั้วแม่เหล็ก ขั้วเหนือและขั้วใต้จะทำด้วยเหล็กอ่อนซึ่งทำเป็นก้ามจำนวน 6 ถึง 8 ก้ามจำนวน 2 ส่วนประกอบขดลวดเข้าด้วยกันโดยปลายสายของขดลวดทั้งสองจะต่อเข้าที่วงแหวนสลิปริง
3. วงแหวนสลิปริง จะทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยการส่งผ่านทางแปรงถ่าน เพื่อให้เหล็กอ่อน 6 ถึง 8 คู่เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก
รูปที่ 7.17 และรูปที่ 7.18 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของขดลวดโรเตอร์


รูปที่ 7.17 แสดงชิ้นส่วนประกอบของโรเตอร์

วงเเหวนสลิปริง
รูปที่ 7.18 แสดงแปรงถ่านที่ต่อกับวงแหวนสลิปริง
ขดลวดสเตเตอร์
ขดลวดสเตเตอร์ (stator) มีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาโดยการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์ การที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มากนั้นจะต้องประกอบไปด้วย
1. ความเร็วรอบของขดลวดโรเตอร์ที่หมุนตัดขดลวดสเตเตอร์

2. ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ขดลวดโรเตอร์
3. จำนวนรอบและขนาดของขดลวดที่พันอยู่ในสเตเตอร์
สเตเตอร์จะประกอบด้วยโครงเหล็กอ่อนและขดลวดตัวนำจำนวน 3 ขด ดังรูปที่ 7.19


รูปที่ 7.19 โครงเหล็กอ่อนและขดลวดตัวนำของสเตเตอร์
ไดโอด
ไดโอด (diode) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรง ชุดไดโอดบวกจะมี 3 ตัวและชุดไดโอดลบก็จะมี 3 ตัวเช่นกัน แต่อัลเทอร์เนเตอร์บางแบบก็จะมีไดโอดบวก 4 ตัวและไดโอดลบ 4 ตัว กระแสไฟฟ้าจะได้จากทางไดโอดบวกเพราะฉะนั้นชุดไดโอดบวกจะต้องไม่ถูกกับโครงของอัลเทอร์เนเตอร์ ขณะที่ไดโอดทำงานจะเกิดความร้อนขึ้น โครงของไดโอดจะได้รับการระบายความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไดโอดเกิดความร้อนสูงเกินไปจนไดโอดเสีย ชุดไดโอดจะมีการออกแบบมาใช้งานด้วยกันหลายแบบแต่จุดประสงค์การใช้งานก็จะเหมือนกันดังรูปที่ 7.20 ถึงรูปที่ 7.23


รูปที่ 7.20 ชุดไดโอดบวกและลบแบบแยก


รูปที่ 7.21 ชุดไดโอดบวกและลบแบบรวม


รูปที่ 7.22 ชุดไดโอดบวกและลบแบบรวม(มิตซูบิชิ)


รูปที่ 7.23 ชุดไดโอดบวกและลบแบบรวม(ฮิตาชิ)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%258a%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%258a%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179