อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในรถยนต์

ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ของผมไม่ทำงาน ฟิวส์ก็ยังดีเป็นปกติ ทำไมมันไม่ ทำงาน ?
ท่านอาจตรวจสอบฟิวส์ผิดอันก็ได้ ลองตรวจสอบฟิวส์ใหม่ และตรวจดูสายไฟที่ต่อไปยังที่จุดบุหรี่ว่ายังมีสภาพดีอยู่หรือไม่ ตลอดจนตรวจดูด้วยว่าขดลวดความต้านทานของที่จุดบุหรี่ไหม้เสียไปแล้วหรือยัง
สัญญาณไฟเตือนของกุญแจในรถยนต์ดังติดต่อกันตลอดเวลาไม่ว่ากุญแจจะล็อกหรือไม่ก็ตาม มันทำให้ผมรู้สึกไม่ปกติในขณะขับรถยนต์ ผมควรทำอย่างไรดี
ยื่นมือเข้าไปใต้แผงหน้าปัดหาที่ตั้งของสัญญาณไฟฟ้าและดึงสายไฟออก (บางครั้งมันเพียงแต่เสียบเข้าไปในแผงฟิวส์) แล้วให้ผู้ชำนาญงานตรวจสอบหาสาเหตุและต่อสัญญาณไฟฟ้ากลับตามเดิม ถ้าท่านไม่สามารถดึงสายไฟออกได้หรือไม่ต้องการจะทำ ก็จงทนต่อเสียงสัญญาณเหล่านั้นให้นานเท่าที่จะทนได้จนกว่าจะได้ขับรถยนต์ไปหาช่างซ่อม
ถังฉีดน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้าไม่ยอมฉีดน้ำออกมาบนกระจกหน้ารถยนต์ ทำไม?
อาจไม่มีนํ้าในถังฉีดนํ้า หรือมอเตอร์ปั๊มนํ้าเสีย ถ้ามอเตอร์ปั๊มนํ้าอยู่ภายในถังก็ลองฟังเสียงการทำงานของมันดูเมื่อกดสวิตช์ ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็อาจเป็นไปได้ว่าสายไฟที่ต่อมายังปั๊มนํ้าหลุดหรือเสีย สวิตช์อาจเสีย หรือมีอะไรกีดขวางการหมุนของปั๊ม ท่อนํ้าบางจุดอาจหลุด เดินไม่สะดวก หรือรั่ว หรือที่หัวฉีดสกปรกจนอุดตัน ถ้ามีนํ้าพุ่งออกมาจากหัวฉีดแต่ไม่ตรงจุดที่ต้องการบนกระจกก็ให้ดัดหัวฉีดจนกว่าจะตรงจุดที่ต้องการ ถ้าถังฉีดนํ้าล้างกระจกทำงานดีเป็นปกติก็ควรใช้มันบ่อยๆ เพื่อให้ท่อนํ้าและหัวฉีดไม่อุดตันและสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ ส่วนมากมักใช้นํ้าเพียงอย่างเดียวในระบบ แต่ถ้าต้องการให้ทำความสะอาดได้ดีขึ้นก็ควรผสมนํ้ายาบางอย่างลงไปช่วยเสริม
นาฬิกาในรถยนต์ของผมทำงานได้ดีอยู่ไม่นานนักเเล้วก็หยุดเดิน อาจเป็นเพราะฟิวส์ขาดได้หรือไม่ ?
อาจไม่ใช่ก็ได้ถ้าฟิวส์ของนาฬิกาเป็นแบบอัตโนมัติ มันน่าจะเป็นเพราะว่าฟิวส์หลวมมากกว่าฟิวส์ขาด หรือเป็นเพราะความไม่สม่ำเสมอของกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปยังนาฬิกา การไขลานนาฬิกาผิดปกติก็ทำให้นาฬิกาหยุดเดินได้ สำหรับนาฬิการะบบตัวเลขซึ่งได้กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า มันจะหยุดเฉพาะเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้ามอเตอร์เท่านั้น ถ้านาฬิกาของท่านเป็นระบบกลไกธรรมดาและสาย ไฟฟ้าไม่หลุดก็อาจเป็นเพราะชิ้นส่วนของนาฬิกาสึกหรอมาก โดยทั่วไปนาฬิกาแบบนี้จะมีอายุการใช้งานอย่างมากสองปีและไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไป
นาฬิกาเดินได้ด้วยกระแสไฟสลับ(A.C.) หรือกระแสไฟตรง(D.C.) ?
กระแสไฟตรง (D.C.)
นาฬิกาในรถยนต์ของผมเดินเที่ยงตรงแค่ไหน ?
โดยมากแล้วนาฬิการะบบตัวเลขจะเดินได้เที่ยงตรงดี แต่นาฬิกาแบบกลไกธรรมดา จะเดินช้าหรือเดินเร็วก็ตามแต่ก็ไม่เกิน 7 นาทีต่อสัปดาห์ ถ้ามากกว่านี้เขาจะไม่ติดตั้งมาให้ในรถยนต์ของท่าน
เมื่อผมกดปุ่มให้ฝากระโปรงหลงเปิดออก แต่มันไม่ยอมเปิด ทำไม?
การทำงานของบานพับในฝากระโปรงอาจติดค้างหรือไม่ได้ศูนย์ ถ้าการควบคุมการเปิดเป็นระบบสุญญากาศ อาจเป็นไปได้ว่าท่อหลุด แตก หรือรั่ว ถ้าเป็นระบบไฟฟ้า ฟิวส์อาจขาด ปุ่มสวิตช์เสีย สายไฟฟ้าหลุดหรือขาด และอาจเป็นเพราะมีบางคนพยายามงัดฝากระโปรงหลังให้เปิดออกซึ่งทำให้บานพับติดค้างขยับไม่ได้
เมื่อผมกดสวิตช์เพื่อให้เสาอากาศอัตโนมัติทำงาน ผมได้ยินเสียงดังกริ๊ก ติดต่อกันไม่หยุดจากใต้ฝากระโปรง และเสาอากาศก็ไม่โผล่ขึ้นมา ผม ควรจะทำอย่างไรดี ?
ไปยังศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ของท่าน แล้วให้ช่างติดตั้งเสาอากาศอันใหม่แทนอันเก่าที่ซ่อมไม่ได้แล้ว
ปุ่มต่างๆ บนวิทยุของผมมักจะหลุดออกมาบ่อยๆ ผมสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยตัวของผมเองที่จะไม่ให้มันหลุดออกมา ?
ถ้ามีสลักเกลียวในปุ่ม ท่านสามารถหมุนให้แน่นได้ แต่ถ้าไม่มีสลักเกลียวดังกล่าว ก็หมายความว่าปุ่มจะถูกยึดให้อยู่ได้ด้วยความฝืดของสปริงแผ่นขนาดเล็กซึ่งขณะนี้ได้หลุดหายไปแล้ว การใส่สปริงใหม่หรือเปลี่ยนปุ่มใหม่ ก็จะช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้
วิทยุในรถยนต์ของผมถูกรบกวนอย่างมากในขณะที่ผมกำลังขับขี่รถยนต์ อะไรเป็นสาเหตุของอาการนี้ ?
เสียงรบกวนในวิทยุสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน และสภาพอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้เลย ที่ปลายข้างใดข้างหนึ่งของเสาอากาศอาจหลวมหรือชำรุด สลักเกลียวยึดเสาอากาศอาจหลวมหรือฐานของเสาอากาศต่อกับขั้วดินไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าเสียงรบกวนที่ออกมาจากลำโพงเป็นจังหวะตามอัตราเร็วของเครื่องยนต์ ก็ควรตรวจสอบหาจุดบกพร่องของระบบไฟจุดระเบิด ถ้าเสียงรบกวนเป็นไปตามอัตราเร็วของมอเตอร์ในระบบทำความเย็น ก็ควรตรวจสอบหาจุดบกพร่องของมอเตอร์และการต่อสายไฟ ถ้ารถยนต์ของท่านมีสายอากาศ ฝังติดอยู่ในแผ่นกระจก ก็อาจถูกรบกวนโดยที่ปัดน้ำฝนซึ่งเคลื่อนที่ผ่านบนกระจก เสียงรบกวนสามารถมาจากสายไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใกล้ๆ หรือมาจากลำโพงหรือสายไฟเสีย ถ้าเสียงรบกวนเกิดขึ้นเฉพาะเวลาหมุนปุ่มเพิ่มหรือลดความดังของเสียง ก็แสดงว่าสวิตช์ควบคุมความดังหรือสวิตช์ปิดเปิดเสีย ก่อนให้ใครรื้อชิ้นส่วนต่างๆ ของวิทยุออกต้องแน่ใจเสียก่อนว่าเสียงรบกวนเกิดจากกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติ เพราะบางครั้งในรถยนต์อาจมีชิ้นส่วนที่หลวม มีเศษสิ่งสกปรกและวัตถุชิ้นเล็กๆ ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดเสียงรบกวนขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือนของลำโพงขณะเปิดวิทยุ หรืออาจมีเศษผงร่วงเข้าไปในลำโพงที่วางหงายอยู่ในรถยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดเสียงรบกวนดังกล่าวได้
รถยนต์ของผมใช้ระบบล็อกประตูแบบเพาเวอร์และทำงานดีเป็นปกติทุกประตูแต่มีอยู่ประตูหนึ่งไม่ทำงาน ผมควรเปลี่ยนล็อกตัวใหม่หรือไม่ ?
ถ้าอันเก่าเสียอาจต้องเปลี่ยนกลไกในระบบล็อกอันใหม่ ถ้าระบบล็อกใช้สุญญากาศในการทำงานก็ควรตรวจดูท่อสุญญากาศเพราะอาจหลุดหรือรั่วได้ โดยเริ่มสำรวจจากศูนย์ควบคุมที่อยู่ข้างคนขับ ถ้าระบบล็อกใช้ไฟฟ้าอาจเป็นเพราะสายไฟฟ้าหลุด สวิตช์ประตูเสีย หรือโซลีนอยด์ไหม้ ในบางครั้งแกนต่อต่างๆ ของกลไกภายใน ประตูอาจขัดกันหรือหลุด ถอดประตูออกดูภายในว่ามีอะไรบกพร่องบ้าง
เมื่ออากาศหนาวจัด กระจกหูช้างชึ่งใช้ระบบไฟฟ้าไม่ยอมทำงานจนกว่าอุณหภูมิภายในรถยนต์จะอุ่นขึ้น ทำไม ?
ความหนาวเย็นทำให้ยางที่ซีลรอบๆ กระจกหูช้างแข็งตัวและทำให้หน้าต่างติดตาย ควรฉีดน้ำยาซิลิโคนลงบนซีล
ผมไม่สามารถควบคุมกระจกประตูหลังทั้งสองจากสวิตช์ควบคุมซึ่งอยู่ข้างตัวผมได้ สวิตช์ควบคุมเสียหรือไม่ ?
อาจเป็นไปได้ หรือไม่ก็สายไฟหลุดหรือขาด สาเหตุอื่นที่อาจเป็นไปได้คือกระจกประตูหรือกลไกของมันอาจติดขัด และท้ายสุดอาจจะเป็นเพราะมอเตอร์ขับเคลื่อนเสีย
รถยนต์ของผมมีหลังคาปิดเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า ผมได้ยินเสียงหึ่งเมื่อ กดสวิตช์ แต่หลังคาไม่เลื่อนกลับ มีอะไรหรือ?
อาจเป็นเพราะมอเตอร์เสีย กลไกการทำงานติดตาย แผ่นเลื่อนบิดเบี้ยว ถ้าหลังคาเลื่อนกลับเพียงบางส่วนแล้วหยุดแสดงว่ามอเตอร์ใช้งานได้ ดังนั้นข้อสงสัยจึงไปตกอยู่กับแผ่นเลื่อนบิดเบี้ยว ควรให้ช่างผู้ชำนาญงานตรวจสอบข้อขัดข้องเพราะว่าช่างธรรมดาทั่วๆ ไปอาจทำได้ไม่ดีนัก
รถยนต์ของผมเป็นแบบเปิดประทุนได้ และเมื่อผมกดสวิตช์เพื่อให้ประทุนปิด มันเคลื่อนที่ขึ้นมาเพียงบางส่วนเท่านั้น และผมต้องช่วยดึงให้มันปิดเข้าที่ด้วยตัวของผมเอง อะไรเป็นสาเหตุของอาการนี้ ?
มันคงไม่มีอะไรมากที่ขัดข้อง สาเหตุของปัญหานี้อาจเกิดจากการติดขัดที่กลไกการเปิดประทุน หรือของเหลวในระบบไฮดรอลิกมีระดับตํ่าเกินไป
เบาะนั่งในรถยนต์ของผมเป็นแบบเคลื่อนที่ได้หกจังหวะระบบเพาเวอร์ และเมื่อผมกดสวิตช์ให้เบาะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ปรากฏว่าที่นั่งผู้โดยสารขยับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหลื่อมกับที่นั่งของผม ผมควรจะเปลี่ยนที่นั่งใหม่หรือไม่ ?
ไม่ต้องเปลี่ยน รางเลื่อนหรือข้อต่อสายเคเบิ้ลอาจหลวม หรือมีความผิดพลาดในกลไกเดินหน้า ถ้าที่นั่งไม่ขยับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลย ควรตรวจหาสิ่งกีดขวางใต้ที่นั่ง สวิตช์อาจบกพร่อง สายไฟอาจหลุดหรือขาด รีเลย์อาจไม่ดี แต่ถ้ามีปัญหาอื่นๆ อีกเกี่ยวกับการทำงานของเบาะในรกยนต์ของท่าน ควรตรวจหาบางสิ่งบางอย่างใต้ที่นั่งได้แก่ ตุ๊กตา พรม ผ้าเช็ดกระจก กระป๋อง ซึ่งอาจลืมทิ้งไว้ใต้ที่นั่ง และเข้าไปติดขัดอยู่ในกลไก จึงทำให้มันไม่สามารลทำงานได้ดี ถ้าท่านไม่สามารถตรวจพบสิ่งต่างๆ ดังกล่าว ก็ควรยกให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญ เบาะระบบหกจังหวะเป็นเบาะซึ่งให้ความสะดวกสบายอย่างมากแต่ก็ให้ความปวดหัวในการซ่อมแซมเช่นกัน
พัดลมด้านหลังของรถยนต์ซึ่งมีไว้สำหรับละลายฝ้าที่เกาะบนกระจกหลัง ไม่ทำงาน ทำไม?
ถ้าสมมติว่าสวิตช์กำลังเปิดอยู่ อาจเป็นไปได้ที่ฟิวส์ขาด สายไฟบกพร่อง สวิตช์เสีย มอเตอร์เสีย ตามลำดับ

ไฟเลี้ยวรถยนต์ของผมทำงานเป็นปกติ แต่ไฟข้างหนึ่งกะพริบอ่อนมาก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
อาจเป็นเพราะหน้าสัมผัสของหลอดไฟกับเบ้าเสียบไม่ดีพอเนื่องจากสกปรกหรือเป็นสนิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสัมผัสตรงกลางใต้หลอดไฟ หรือเบ้าเสียบต่อกับขั้วดินไม่ดี หรือชำรุด บางครั้งอาจใช้หลอดไฟผิดชนิด หรือหลอดไฟถูกดันเข้าไปในเบ้าเสียบจนกระทั่งปลายหน้าสัมผัสเสีย
หลังจากที่ผมได้เลี้ยวรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ไฟเลี้ยวไม่ยอมหยุดกะพริบ ทำไม ?
สมมติว่าท่านได้หมุนพวงมาลัยมากพอที่จะทำให้กลไกปิดสวิตช์ไฟเลี้ยวคืนกลับ แต่ไฟเลี้ยวไม่หยดทำงาน ปัญหาจึงอยู่ที่สวิตช์ฟันเฟืองซึ่งติดตั้งอยู่บนแกนพวงมาลัย ถ้าก้านสวิตช์ไฟเลี้ยวไม่ยอมเคลื่อนที่กลับหลังจากได้เลี้ยวรถยนต์เรียบร้อยแล้วโดย
สัญญาณไฟเลี้ยว
รูปแสดงเครื่องชี้บอกสัญญาณไฟเลี้ว ซึ่งติดตั้งอยู่บนส่วนหน้าของบังโคลนรถยนส์โดยใช้หลอดไฟขนาดเล็กฐานลิ่ม
ต้องใช้มือช่วยดึงกลับก็แสดงว่ากลไกการปิดสวิตช์เสีย ถ้าก้านสวิตช์เคลื่อนที่กลับมายังตำแหน่งปิดเรียบร้อยแล้วแต่สัญญาณไฟกะพริบยังคงทำงานอยู่ก็แสดงว่าหน้าสัมผัสของสวิตช์ชนกันตลอดเวลาหรือกลไกสวิตช์เสีย ถ้าเป็นเช่นนี้ควรเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ การหมุนพวงมาลัยเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นก็สามารถทำให้กลไกปิดสวิตช์คืนกลับได้แล้ว
ไฟเลี้ยวหน้าทั้งซ้ายและขวาซึ่งติดอยู่บนส่วนหน้าของบังโคลนไม่ทำงาน อาจเป็นเพราะหลอดไฟทั้งสองขาดได้หรือไม่ ?
อาจเป็นไปได้ นอกจากนี้หลอดไฟอาจสกปรกมาก ขั้วหลอดสึกกร่อน หลวม หรือเข้าไม่สนิท ขั้วดินบกพร่อง
เมื่อผมโยกก้านสวิตช์ไฟเลี้ยวไปในทางหนึ่ง สัญญาณไฟเลี้ยวบนหน้าปัด มีไฟสว่างขึ้นแต่ไม่กะพริบ แต่มันจะทำงานเป็นปกติเมื่อผมโยกไปอีกทางหนึ่ง มีอะไรผิดปกติหรือ ?
หลอดไฟเลี้ยวหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหรือหลวม ในการที่จะตรวจหาว่าเป็นหลอดไฟดวงไหนควรปฏิบัติดังนี้ เปิดสวิตช์กุญแจและโยกก้านสวิตช์ไฟเลี้ยวไปยังข้างที่สัญญาณบนหน้าปัดที่ไม่กะพริบ ออกจากรถยนต์แล้วสังเกตไฟกะพริบที่ข้างนั้น ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์ หลอดไฟที่ไม่มีแสงสว่างออกมาควรเป็นหลอดที่ก่อปัญหา ถ้าทั้งสองหลอดมีแสงสว่างออกมาแต่ดวงหนึ่งมีแสงสว่างน้อยกว่าอีกดวงหนึ่งก็แสดงว่าใส่หลอดไฟกลับข้างหรือใช้หลอดไฟผิดชนิด ถ้าทั้งสองหลอดมีแสงสว่างออกมาเท่าๆ กันก็ควรนำรถยนต์ไปหาช่างเพราะว่าจุดบกพร่องจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในระบบ
ก้านสวิตช์ไฟเลี้ยวไม่ยอมล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่เมื่อผมโยกก้านสวิตช์ เพื่อเลี้ยวรถยนต์ อะไรเป็นสาเหตุของอาการนี้ ?
สมมติว่าท่านได้โยกก้านสวิตช์ไฟเลี้ยวไปยังตำแหน่งที่มากพอที่จะล็อกให้อยู่ได้ แต่มันไม่ยอมล็อกอาจเป็นเพราะกลไกของสวิตช์ไฟเลี้ยวเสีย ควรถอดพวงมาลัยออก เพื่อหาสาเหตุและซ่อมแซม
เป็นบางครั้งบางคราวที่แตรในรถยนต์ของผมดังขึ้นมาเอง ทำไม ?
ถ้ารถยนต์ใช้รีเลย์ ก็อาจเป็นไปได้ว่ารีเลย์ของแตรนั้นเสีย หรือสวิตช์แตรบนพวงมาลัยหรือบนแกนพวงมาลัยเสีย บางครั้งสลักเกลียวที่ยึดสวิตช์แตรกับพวงมาลัยหลวม และทำให้เกิดการลัดวงจรซึ่งทำให้แตรดังขึ้นมาเองได้ รถยนต์บางคันมีสายไฟจากพวงมาลัยผ่านปลอกหุ้มแกนพวงมาลัยไปถึงแตร เนื่องจากสายไฟจะบิดไปมาในขณะที่พวงมาลัยหมุนจนทำให้ปลอกหุ้มสายไฟสึกหรือขาดและเกิดการ ลัดวงจรจึงทำให้แตรดังขึ้น ถ้ารถยนต์ของท่านติดระบบสัญญาณกันขโมย ก็อาจเป็นเพราะการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือต้องการการปรับแต่งให้ถูกต้อง ถ้าแตรของท่านส่งเสียงดังติดต่อกันไม่ยอมหยุด จงหยุดรถยนต์แล้วเปิดฝากระโปรงออกแล้ว ค้นหาตำแหน่งของแตร และดึงสายไฟที่ต่อไปยังแตรออกเสีย ซึ่งหมายความว่า ท่านไม่สามารถใช้แตรได้อีกต่อไปจนกว่าจะซ่อมและต่อสายไฟเข้าไปตามเดิม
อะไรเป็นสาเหตุทำให้แตรไม่ทำงานเลยเมื่อผมกดสวิตช์?
หน้าสัมผัสของสวิตช์ไหม้ หลุด หลวม หรือสายไฟขาด ขั้วดินไม่ดีพอหรือแตรเสีย รีเลย์ของแตรเสีย (ถ้าใช้) ฟิวส์ของแตรขาด (ถ้าใช้) หรือมีคนขโมยแตรไป ถ้าได้ยินเสียงดังกริ๊กๆ จากใต้ฝากระโปรงเมื่อท่านกดสวิตช์แต่แตรไม่ดัง จุดบกพร่องจะอยู่ระหว่างรีเลย์ของแตรกับแตร หรือไม่ก็ที่แตรหรือที่รีเลย์เอง
บ่อยแค่ไหนที่ผมควรจะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนอันใหม่?
จนกว่ามันไม่สามารถทำความสะอาดได้ดีเท่าที่ควร หรือเมื่อมันมีรอยแตกหรือฉีกขาด การเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด เปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เป็นยางซึ่งสัมผัสกับกระจกที่ปัดนํ้าฝนอันเก่าอาจทำให้มีสภาพดีขึ้นได้บ้างโดยการใช้กระดาษทรายละเอียดถูบริเวณขอบยางที่สัมผัสกับกระจก การใช้ที่ปัดนํ้าฝนในขณะที่กระจกแห้งจะทำให้กระจกเป็นรอยขีดข่วนและทำให้ที่ปัดนํ้าฝนเสียหายด้วยเนื่องจากฝุ่น สกปรก ดังนั้นถ้าฝนไม่ตกก็ควรฉีดนํ้าช่วยให้กระจกเปียกเสียก่อนแล้วจึงใช้ที่ปัดนํ้าฝน
เมื่อที่ปัดน้ำฝนทำงาน มันดูเหมือนจะทำความสะอาดไม่ตรงจุด กล่าวคือ มันเคลื่อนที่ไปข้างหนึ่งมากเกินไปและเคลื่อนที่ไปอีกข้างหนึ่งน้อยเกินไป มีอะไรผิดปกติหรือ ?
อาจเป็นเพราะใส่ก้านปัดนํ้าฝนทั้งสองอันไม่ถูกตำแหน่งที่ควรจะเป็นบนเพลาทั้งสอง การปรับแต่งนั้นง่ายมาก แต่การถอดก้านปัดนํ้าฝนออกจากเพลาอาจยุ่งยากหรือสับสน ในรถยนต์บางคัน ถ้ามีข้อสงสัยในการลงมือด้วยตัวของท่านเองก็จงให้ช่างเป็นผู้ทำจะดีกว่า
ที่ปัดน้ำฝนของผมทำงานได้เพียงข้างเดียวเท่านั้น อีกข้างหนึ่งหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่แต่อย่างไร มีอะไรผิดปกติที่มอเตอร์ปัดน้ำฝนหรือ ?
ไม่มี กลไกของที่ปัดนํ้าฝนข้างที่ไม่ทำงานนั้นหลุดออก สลักที่ใช้ยึดให้ติดกับเพลาขับเคลื่อนนั้นขาดหรือหลุดออก
ที่ปัดน้ำฝนของผมเช็ดกระจกไม่สะอาด คล้ายกับว่าทำให้กระจกสกปรกมากขึ้นทั้งๆ ที่ได้เปลี่ยนใหม่ทั้งสองอัน ผมควรจะทำอย่างไรดี ?
สาเหตุนี้มาจากคราบนํ้ามันบางๆ บนกระจกซึ่งที่ปัดนํ้าฝนไม่สามารถเอาออกได้ จงทำความสะอาดกระจกด้วยสารละลายของนํ้าส้มแอมโมเนีย หรือแอลกอฮอล์ ผสมกับนํ้า และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด และจงทำความสะอาดที่ปัดนํ้าฝนด้วย มิฉะนั้นอาจทำให้กระจกเปื้อนนํ้ามันได้อีก นํ้ายาทำความสะอาดกระจกบางชนิดทิ้งคราบไว้บนกระจกซึ่งจะทำให้เกิดสภาพดังกล่าว และมันสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าทำความสะอาดกระจกด้วยผ้าที่สกปรก หรือปล่อยให้สารละลายนํ้ายาแห้งเป็นคราบบนกระจก ถ้าสภาพดังกล่าวไม่ยอมหายหลังจากได้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้ว จงปรับก้านยึดที่ปัดนํ้าฝนเสียใหม่ให้มีแรงกดกระทำบนกระจกมากขึ้น
ที่ปัดน้ำฝนในรถยนต์ของผมไม่ทำงานที่จังหวะเร็ว แต่จะทำงานได้ดีที่ จังหวะอื่นๆ มอเตอร์ของที่ปัดน้ำฝนเสียหรือไม่ ?
ใช่ แต่ควรตรวจสอบที่สวิตช์ก่อน เมื่อใดก็ตามถ้าที่ปัดนํ้าฝนทำงานที่จังหวะหนึ่ง แต่ไม่ทำงานที่จังหวะอื่นๆ จุดบกพร่องจะอยู่ระหว่างจังหวะอัตราเร็วเหล่านี้ แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าจุดบกพร่องเกิดขึ้นที่สายไฟในระบบ
ปั๊มฉีดน้ำออกมาบนกระจกตลอดเวลาในขณะที่ที่ปัดน้ำฝนกำลังทำงานอยู่ จุดบกพร่องจะอยู่ที่ใด ?
ถ้าปั๊มติดตั้งในถังนํ้าก็แสดงว่าสวิตช์ของที่ปัดนํ้าฝนเสีย ถ้าปั๊มเป็นส่วนหนึ่งของชุดมอเตอร์ที่ปัดนํ้าฝนแสดงว่าจุดบกพร่องเกิดขึ้นในฟันเฟืองของปั๊ม
ที่ปัดน้ำฝนไม่ยอมหยุดทำงานหลังจากปิดสวิตช์แล้ว ทำไม ?
จุดบกพร่องเกิดขึ้นที่สวิตช์หรือกลไกควบคุมในชุดมอเตอร์
ที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงานหลังจากเปิดสวิตช์แล้ว ทำไม ?
ฟิวส์ขาด สวิตช์เสีย มอเตอร์เสีย ปรับแต่งสวิตช์ในชุดมอเตอร์ไม่ดี สายไฟขาด หลุด หรือหลวม
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2589%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2594%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179