คาร์บูเรเตอร์:ฮีตเตอร์ EFE ไฟฟ้า

Posted on : 06-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์บางเครื่องใช้ฮีตเตอร์ท่อร่วมไอดีไฟฟ้า (ดูรูปที่ 12.32 (ช้าย)) ในการระเหยนํ้ามันเชื้อเพลิงเร็ว การทำงานของฮีตเตอร์ควบคุมโดยอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็น เมื่อนํ้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์ยังคงเย็นอยู่นั้น รีเลย์ของฮีตเตอร์ไฟฟ้าจะปิด แต่เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ รีเลย์จะต่อถึง แบตเตอรี่ ทำให้หน้าสัมผัสของรีเลย์ชนกัน จึงมีกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลเข้าฮีตเตอร์ ซึ่งมีผลทำให้ท่อร่วมไอดีร้อนขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้นํ้ามันเชื้อเพลิงระเหยได้ง่ายขึ้นและเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์

เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้นแล้ว ความร้อนส่วนนี้จะ ไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป ดังนั้นตัวรับสัญญาณอุณหภูมิจะส่งสัญญาณไปยังรีเลย์ หน้าสัมผัสของรีเลย์จะแยกจากกันและตัดกระแสไฟฟ้า จากแบตเตอรี่ที่ไหลเข้าฮีตเตอร์

เครื่องยนต์บางเครื่องใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบกรีด (ดูรูปที่ 12.32 (ขวา)) ซึ่งติดตั้งระหว่างฐานของคาร์บูเรเตอร์กับท่อร่วมไอดี กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าฮีตเตอร์ควบคุมด้วยสวิตช์อุณหภูมิ สวิตช์นี้ติดตั้งบนเครื่องยนต์โดยให้ปลายข้างหนึ่งสัมผัสกับนํ้าหล่อเย็นและทำหน้าที่เปิดและปิด ฮีตเตอร์

ระบบต้านการเกิดน้ำแข็ง

เมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกฉีดเข้าไปในท่ออากาศของคาร์บูเรเตอร์ นํ้ามันเชื้อเพลิงจะระเหยเป็นไอ ในระหว่างการระเหยเป็นไอนั้น นํ้ามันเชื้อเพลิงจะดูดความร้อนจากอากาศโดยรอบและชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เมื่ออากาศมีความชื้นสูงและมีอุณหภูมิค่อนข้างตํ่าในช่วง 4° ถึง 16°c ความชื้นในอากาศสามารถกลั่นตัวและกลายเป็นนํ้าแข็งบนโลหะ สิ่งนี้เรียกว่า การเกิดนํ้าแข็งในคาร์บูเรเตอร์ (carburetor icing) ถ้านํ้าแข็งเกิดขึ้น อาจทำให้เครื่องยนต์ดับได้

เพื่อป้องกันการเกิดนํ้าแข็ง คาร์บูเรเตอร์รุ่นเก่าจำนวนมากจะมีระบบต้านการเกิดนํ้าแข็ง ในช่วงการอุ่นเครื่องของเครื่องยนต์กระบอกสูบวี ระบบจะมีการไหลเวียนก๊าชไอเสียร้อนบางส่วน ผ่านฐานคาร์บูเรเตอร์ ก๊าชไอเสียจะไหลผ่านโดยรอบช่องเดินเบาและใกล้กับเพลาของวาล์วปีกผีเสื้อ ความร้อนส่วนที่เพิ่มนี้จะช่วยลดการเกิดนํ้าแข็ง ระบบต้านการเกิดนํ้าแข็งบางแบบใช้ความร้อนจากนํ้าหล่อเย็นที่ไหลผ่านช่องวาล์วปีกผีเสื้อ

ระบบต้านการเกิดนํ้าแข็งสำหรับคาร์บูเรเตอร์รุ่นใหม่ ๆ นั้นเลิกใช้ไปแล้ว เพราะคาร์บูเรเตอร์รุ่นใหม่จะมีระบบอุ่นอากาศก่อนที่จะไหลเข้าคาร์บูเรเตอร์ ทำให้อุณหภูมิของอากาศ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงกว่า 29°c โอกาสที่จะเกิดนํ้าแข็งจึงไม่มี

สำหรับประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่แล้วอุณหภูมิของอากาศค่อนข้างสูง ดังนั้นปัญหาที่จะเกิดนํ้าแข็งที่คาร์บูเรเตอร์จึงมีน้อย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179