เครื่องมือทดสอบเครื่องยนต์:เกจสุญญากาศ

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เกจสุญญากาศสามารถบอกปัญหาที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ได้ สุญญากาศที่อ่านได้จากเกจนี้คือค่าสุญญากาศในท่อร่วมไอดี สุญญากาศในท่อร่วมไอดีเปลี่ยนแปลงไปตามภาระของเครื่องยนต์ ตำแหน่งของวาล์วปีกผีเสื้อ และจุดบกพร่องต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ ถ้าสุญญากาศเปลี่ยนแปลงไปจากค่าปกติ แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างภายในเครื่องยนต์ผิดปกติ

รูปที่ 20.7 การต่อเกจสุญญากาศเข้ากับท่อร่วมไอดี เมื่อต่อเกจสุญญากาศแล้วให้สตาร์ตเครื่องยนต์ และปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนร้อนถึงอุณหภูมิทำงาน หลังจากนั้นก็เริ่มการทดสอบ แล้วอ่านค่าสุญญากาศจากเกจ ความหมายของค่าที่อ่านได้แสดงดังรูปที่ 20.8 โดยมีรายละเอียดดัง ต่อไปนี้

1. ถ้าสุญญากาศที่อ่านได้มีค่าค่อนข้างสูงและสมํ่าเสมอเมื่อเครื่องยนต์เดินเบา แสดงว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์เป็นปกติ สเป็กของแต่ละเครื่องไม่เท่ากัน แต่ควรอ่านค่าได้ในช่วง 17 ถึง 22 นิ้วปรอท (432 ถึง 599 mmHg) ถ้ารถยนต์สูงจากระดับนํ้าทะเลมาก ๆ ค่าที่อ่านได้จะตํ่ากว่านี้ เพราะความดันบรรยากาศลดลง ทุกๆ 1,000 ft (305 m) เหนือระดับนํ้าทะเล ค่าที่อ่านได้จะลดลงประมาณ 1 นิ้ว (25.4 mm) ของปรอท

2. ถ้าสุญญากาศมีค่าน้อยและสมํ่าเสมอเมื่อเครื่องยนต์เดินเบา แสดงว่าไทมิ่งจุดระเบิดหรือไทมิ่งของวาล์วหน่วงกว่าปกติ หรืออาจมีการรั่วไหลโดยรอบลูกสูบซึ่งอาจเนื่องมาจากแหวนลูกสูบ ผนังกระบอกสูบสึกหรือหรือแหวนลูกสูบติดตาย สภาพต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดลง

3. ถ้าสุญญากาศมีค่าน้อยมากเมื่อเครื่องยนต์เดินเบา แสดงว่าท่อร่วมไอดีหรือปะเก็นช่องวาล์วปีกผีเสื้อมีการรั่วไหล หรืออาจมีการรั่วไหลโดยรอบเพลาของวาล์วปีกผีเสื้อ การรั่วไหลของอากาศเข้าท่อร่วมไอดีทำให้สุญญากาศและกำลังของเครื่องยนต์ลดลง

ข้อสังเกต เครื่องยนต์บางเครื่องที่ใช้ลูกเบี้ยวซึ่งมีส่วนนูนค่อนข้างสูงและใช้การเหลื่อมกันของวาล์วมาก มักมีแนวโน้มที่จะทำให้สุญญากาศในท่อร่วมไอดีมีค่าน้อยลงและไม่สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ระบบควบคุมไอเสียก็มีส่วนทำให้สุญญากาศน้อยลงเช่นกัน

4. ถ้าการส่ายไปมาของเข็มเพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มของรอบเครื่องยนต์ แสดงว่าสปริงวาล์วอ่อน

5. ถ้าเข็มค่อย ๆ เคลื่อนที่กลับมาที่ตำแหน่งศูนย์ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบา แสดงว่าท่อไอเสียอุดตัน

6. เข็มเลื่อนกลับอย่างปกติ แสดงว่าวาล์วเปิดค้างหรือหัวเทียนไม่จุดระเบิด

7. เข็มเลื่อนกลับอย่างไม่ปกติ แสดงว่าวาล์วติดค้างเป็นครั้งคราว

8. เข็มเลื่อนกลับไปกลับมาอย่างช้า ๆ แสดงว่าส่วนผสมหนาเกินไป

การทดสอบการสูญเสียกำลังอัดของกระบอกสูบเนื่องจากการรั่วไหลของความดันโดยรอบลูกสูบ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแหวนลูกสูบหรือผนังกระบอกสูบสึกหรอ หรือแหวนลูกสูบติดตาย นั้นอาจทำได้โดยใช้เกจสุญญากาศดังนี้ เร่งเครื่องยนต์และปล่อยคันเร่งอย่างทันทีทันใด เข็มของเกจ ควรส่ายอยู่ในช่วง 23 ถึง 25 นิ้วปรอท (584 ถึง 635 mmHg) ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อปิดสิ่งนี้ แสดงว่าการอัดของกระบอกอยู่ในเกณฑ์ดี ถ้าเข็มไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว แสดงว่ามีการรั่วไหลของ ความดันอัดซึ่งจะต้องตรวจสอบจุดรั่วไหลต่อไป

ข้อสังเกต การทดสอบนี้จะไม่ใช้กับเครื่องยนต์ที่มีวาล์วหน่วงการปิดของวาล์วปีกผีเสื้อ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.