เครื่องตรวจรั่วอีเล็คโทรนิคส์

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ตรวจหารอยรั่วของระบบโดยใช้เครื่องตรวจรั่วอีเล็คโทรนิคส์
เครื่องตรวจรั่วอีเล็กโทรนิคส์นี้เป็นเครื่องตรวจรั่วที่มีความไวในการตรวจสูงมาก สามารถตรวจรั่วได้แม้ว่าสารทำความเย็นจะรั่วเพียงเล็กน้อย หากโรงงานของท่านมีงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศมาก ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและค่าบำรุงรักษาเป็นข้อที่ควรคำนึงถึงเครื่องตรวจรอยรั่วอีเล็กโทรนิกส์นับว่าเป็นเครื่องตรวจรั่วที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
เครื่องตรวจรั่วอีเล็คโทรนิคส์จะใช้ได้ผลดีในที่ๆ มีการถ่ายเทอากาศดี และในสถานที่นั้นจะต้องไม่มีแกสชนิดอื่นปะปนอยู่
เครื่องมือ
ประแจปากตายครบชุด 1 ชุด ผ้าคลุมบังโคลนรถ ชุดแมนิโฟลด์เกจและเครื่องตรวจรั่วอีเล็กโทรนิคส์
การเตรียมระบบ
1. ต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับระบบ
2. ต่อสายท่อยางของชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับลิ้นเซอร์วิสวาวล์บนฝาสูบคอมเพรสเซอร์
3. ลิ้นทางด้านความดันสูงและต่ำอยู่ในตำแหน่งปิด
4. ตรวจดูความดันของสารทำความเย็นในระบบไม่ควรต่ำกว่า 50 p.s.i.g. ถ้าความดันต่ำกว่านี้ ให้ตรวจดูว่ามีการรั่วที่ไหนบ้าง
5. ถ้าหากพบว่าสารทำความเย็นในระบบไม่เพียงพอให้เติมสารทำความเย็นให้เต็มเพื่อให้ระบบมีแรงดันเพียงพอในการตรวจหารอยรั่ว ถ้าหากพบว่าแรงดันในระบบไม่เพียงพอให้ปฏิบัติตามหัวข้อ “การเติมสารทำความเย็นเพื่อตรวจหารอยรั่วจากแรงดันของสารทำความเย็น” ถ้าสารทำความเย็นในระบบมีเพียงพอให้ปฏิบัติการขั้น ‘‘การเตรียมเพื่อทดสอบรอยรั่วต่อไป”
การเติมสารทำความเย็นเพื่อการตรวจรั่ว
1. ปิดลิ้นแมนิโฟลด์เกจทางด้านความดันต่ำ และความดันสูงเพื่อ ไล่อากาศที่ค้างอยู่ในสายยางออกไป เสร็จแล้วปิดวาวล์ทั้งสองด้าน
2. ต่อสายยางอันกลางจากแมนิโฟลด์เกจเข้ากับถังบรรจุสารทำความเย็น
3. เปิดลิ้นที่ถังบรรจุสารทำความเย็น
4. เปิดลิ้นด้านเกจวัดความดันสูงจนกระทั่งเข็มชี้เลข 50 p.s.i
5. เปิดลิ้นเกจวัดความดันต่ำ ดูความดันด้านความดันต่ำควรจะมีความดันเท่าด้านความดันสูงด้วยเช่นกัน
เติมสารทำความเย็นเพื่อตรวจหาแรงดันที่รั่ว
1. เปิดมือหมุนด้านความดันต่ำและความดันสูง เพื่อไล่อากาศที่หลงเหลืออยู่ในท่อยางแล้วปิดลิ้นทั้งสองด้าน
2. ต่อสายยางตัวกลางเข้ากับถังเก็บสารทำความเย็น
3. เปิดลิ้นที่ถังเก็บสารทำความเย็น

4. เปิดมือหมุนด้านความดันสูง ของชุดแมนิโฟลด์เกจ จนกระทั่งเข็มทางด้านความดันต่ำชี้ไปที่ 50 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว แล้วจึงปิดมือหมุนด้านความดันสูง
5. ปิดลิ้นที่ถังสารทำความเย็น นำสายยางออก
การเตรียมเครื่องตรวจรั่ว
หมายเหตุ เครื่องตรวจรั่วนั้นมีหลายแบบ วิธีการใช้ขึ้นอยู่กับวิธีที่บริษัทกำหนด แต่ถ้าไม่มีจงถือหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1. หมุนที่บังคับให้อยู่ตำแหน่งปิดหรือศูนย์
2. เสียบปลั๊กไฟ เปิดสวิทช์ อุ่นเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
3. หลังจากอุ่นเครื่องตรวจแล้ว นำที่แหย่ไปใกล้บริเวณที่คิดว่ารั่วและได้ทำเครื่องหมายไว้ ปรับปุ่มควบคุมเสียงเครื่องทดสอบจนกระทั่งเครื่องตรวจมีเสียงดังและนำที่แหย่ออก เสียงจะหยุดดังหากว่ายังมีเสียงดังต่อเนื่องอยู่ แสดงว่าปรับเสียงไว้ดังเกินไป หากเสียงหยุดแสดงว่าปรับไว้ดีแล้ว
วิธีการตรวจรอยรั่ว
1. นำสายยางไปจ่อไว้ที่ข้อต่อ หรือซีลหรืออุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็น ตลอดจนสถานที่ซึ่งเราสงสัยว่ามีการรั่ว
ผลของเปลวไฟจากเครื่องตรวจเมื่อมีสารทำความเย็นรั่ว
เมื่อสีของเปลวไฟเหนือหัวตะเกียง เปลี่ยนไปสามารถวินิจฉัยได้ดังนี้
สีฟ้าอ่อน-ไม่มีการรั่ว
สีเหลืองอ่อนที่บริเวณรอบเปลวไฟ-มีการรั่วน้อยมาก
สีเหลือง-มีการรั่วเล็กน้อย
สีฟ้าปนม่วง-มีการรั่วมากพอควร
สีม่วง-มีการรั่วอย่างมาก ทำให้เปลวไฟมีสีม่วงเข้ม
ข้อควรจำ จงจำไว้ว่า อย่านำท่อสำหรับตรวจสอบรอยรั่วไปหารอยรั่ว ณ ที่มีสารทำความเย็นรั่วอย่างรุนแรง (มองด้วยตาเปล่าเห็นแล้ว) เพราะจะทำให้สวนที่รับสัญญานการรั่วของเครื่องทดสอบชำรุดเสียหาย
การช่อมรอยรั่ว
1. หลังจากทราบว่ารั่ว ให้ถ่ายสารทำความเย็นออกจากระบบ
2. ซ่อมจุดที่รั่ว และตรวจน้ำมันหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์
3. เติมน้ำมันหล่อลื่นให้เพียงพอ เติมสารทำความเย็น และทำการตรวจรั่วอีกครั้ง
4. หากไม่มีการรั่ว ทำสูญญากาศและบรรจุสารทำความเย็นเข้าระบบต่อไป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.