เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว LEAK DETECTOR

Posted on : 23-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบหารอยรั่วในระบบเครื่องทำความเย็นมีหลายวิธี เริ่มตั้งแต่วิธีที่ถูก และง่ายที่สุดได้แก่การใช้ฟองสบู่จนกระทั่งถึงเครื่องมือที่แพงที่สุดคือ เครื่องตรวจด้วยอิเล็คโทรนิคส์
เครื่องมือที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่ตะเกียงแก๊ส (Halide Gas Torch.)


ภาพที่ 16-1 เครื่องตรวจรอยรั่วด้วยแก๊ส
ตะเกียงแก๊สประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ๆ 2 ส่วน คือ ส่วนตรวจสอบการรั่ว และส่วนที่เป็นถังบรรจุแก๊สโพรเพน ถังแก๊สนี้เมื่อหมดแล้วเติมเองไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเอาถังใหม่ใช้ต่อไป ส่วนการตรวจสอบการรั่วประกอบไปด้วย ลิ้นควบคุมการไหลของแก๊ส ที่ปรับเปลวไฟ ห้องที่อากาศและแก๊สมาผสมกัน และสายท่อยางสำหรับตรวจสอบ
ส่วนที่ต้องมีการบำรุงรักษาตะเกียงตรวจสอบแบบนี้มี Reactor Plate ส่วนที่เปลวไฟออก ส่วนเหล่านี้ต้องแน่ใจว่าทำงานได้ดีถูกต้อง
ถ้าหากว่าสภาพการทำงานของตะเกียงตรวจสอบไม่ดีเช่นมีรอยรั่วที่สายตรวจสอบ มีสิ่งสกปรกอุดกันที่รูเปลวไฟ สิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานของตะเกียงตรวจสอบไม่ดีเท่าที่ควร
การทำงานของตะเกียงตรวจสอบระบบทำความเย็นรั่วมีดังนี้ อากาศที่ผ่านท่อ สำหรับตรวจสอบหารอยรั่ว (serch Horse) เข้าไปยัง Reactor Plate ซึ่งทำด้วยทองแดงแผ่น Reactor Plate จะร้อนแดงอยู่ตลอดเวลา และเปลวไฟจะสูงประมาณ ¼ ” เหนือหน้าต่างเตา

เมื่อเรานำสายสำหรับตรวจสอบหารอยรั่วไปตรวจตามจุดที่สงสัยว่ามีการรั่ว เช่น ตามข้อต่อต่างๆ ที่มีรอยรั่ว ไอสารทำความเย็นจะเดินตามท่อสำหรับหารอยรั่ว เข้าไปยัง Reactor Plate
เมื่อเข้ามาใน Reactor Plate เปลวไฟที่แดงจะกลายเป็นสีม่วง และบางครั้ง ถ้ามีการรั่วมากจะทำให้เปลวไฟนั้นดับทันที
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ตะเกียงตรวจหารอยรั่ว
ตะเกียงตรวจสอบหารอยรั่ว (Halide leak detector) ต้องใช้ในสถานที่ที่ว่างเพียงพอ และที่มีการหมุนเวียนหรือการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรใช้ในสถานที่ใกล้วัตถุไวไฟ เช่น ถังแก๊ส ที่มีฝุ่นละออง ไม่ควรสูดไอจากเปลวไฟเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ตะเกียงแก๊สหรือเครื่องตรวจอีเล็คโทรนิคไม่สามารถเข้าไปได้ ควรใช้ฟองสบู่ทาตามรอยข้อต่อหรือจุดที่สงสัยว่าจะรั่ว


ภาพที่ 16-2 แสดงเครื่องทดสอบรอยรั่วอีเล็คโทรนิคส์
เครื่องตรวจรอยรั่วสารทำความเย็นด้วยอีเล็กโทรนิคส์ เมื่อพบรอยรั่วจะได้ยินเสียงสัญญาณดังออกมาจากเครื่อง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.