ระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์

Posted on : 23-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

วงจรไฟฟ้า ELECTRICAL CIRCUIT
ระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์จำแนกเป็นส่วนสำคัญได้ดังนี้
1. พัดลมเป่าอากาศ หรือนิยมเรียกกันว่า โบลว์เว่อร์ (Blower)
2. สวิชพัดลม
3. เทอร์โมสตัท
4. คลัชแม่เหล็กไฟฟ้า
ในที่นี้จะอธิบายถึงวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับ อากาศรถยนต์ ภาพข้างล่างแสดงวงจรของเครื่องปรับอากาศรถยนต์พื้นฐานโดยทั่วไป การต่อวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ ควรแยกต่อมาจาก
สวิชอุปกรณ์อำนวยความสะดวก Accessory Switch ซึ่งรวมอยู่กับสวิชจุดระเบิด
สายไฟที่ใช้ในวงจรไฟฟ้ารถยนต์และรวมถึงระบบนี้ด้วยนิยมใช้สายเดี่ยว เพราะว่าได้อาศัยโครงหรือตัวถังรถยนต์เป็นสายดิน จึงทำให้ครบวงจรในตัว สายไฟที่นิยมใช้เป็นสายไฟเบอร์ 12 และฟิวล์ที่ใช้ควรเป็นฟิวส์ขนาด 20 แอมแปร์ ขึ้นไป
การควบคุมความเร็วของพัดลม ซึ่งอยู่ภายในตู้อีแวปปอเรเตอร์ใช้สวิชรีโอสตัทสำหรับเป็นสวิชปรับความเร็วรอบของพัดลม ความเร็วที่นิยมใช้กันเป็นความเร็ว 3 จังหวะคือ ช้า เร็ว ปานกลางและความเร็วสูงสุด


ภาพที่ 9-1 ลักษณะวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ขณะสวิชเทอร์โมสตัทตัดการทำงานคลัช
เทอร์โมสตัทเป็นเครื่องควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งเกิดจากการตัดต่อทางไฟฟ้า ที่ตัวเทอร์โมสตัทมีท่อคาปิลลารี (capillry Tube) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่อส่งสัญญาณความรู้สึก (sensing Tube) ทำหน้าที่ส่งความรู้สึกอุณหภูมิจากอีแวปปอเรเตอร์ไป ยังสวิชเทอร์โมสตัท เมื่อเปิดสวิชกระแสไฟจะไหลไปยังวงจรคลัชทำให้ขดลวดฟิลด์คอยล์ที่ชุดคลัชเกิดอำนาจแม่เหล็กดูดชุดพูลเล่ย์ให้เป็นชุดเดียวกับชุดคลัช ดังนั้นเมื่อเครื่องยนต์หมุนคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุน โดยรับแรงขับจากพูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยงผ่านสายพานมายังพูลเล่ย์คอมเพรสเซอร์ เมื่อคอมเพรสเซอร์หมุนระบบทำความเย็นก็จะเริ่มทำงาน ความเย็นจะเริ่มเกิดขึ้นภายในห้องโดยสาร เมื่อความเย็นที่อีแวปปอเรเตอร์มีความเย็นมาก พอถึงจุดๆ หนึ่งที่ได้ทำการตั้งไว้ที่เทอร์โมสตัทปกติประมาณ 33 °ฟ สวิชเทอร์โมสตัทจะตัดวงจรการทำงานของคลัช ทำให้คอมเพรสเซอร์หยุดหมุนเป็นการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ชั่วคราว


ภาพที่ 9-2 ลักษณะของเทอร์โมสตัท
เมื่อคอมเพรส¬เซอร์หยึดทำงานความเย็นจะลดลงซึ่งเป็นวิธีการป้องกันมิให้เกิดน้ำแข็งขึ้นที่อีแวปปอเรเตอร์ ขณะที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานพัดลมที่เป่าลมเย็นออกมายังคงทำงาน
อยู่เพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้องผู้โดยสาร เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 7-10°ฟ หน้าคอนแทกในเทอร์โมสตัทก็จะติดกันอีก โดยการส่งสัญญาณความรู้สึกว่าเย็นมากหรือน้อยมาจากตู้อีแวปปอเรเตอร์ผ่านทางท่อคาปิลลารีมายังชุดไดอะแฟรมภายในตัวเทอร์โมสตัท เมื่อหน้าคอนแทกที่เทอร์โมสตัทติดกันอีกก็จะทำให้ชุดคลัชทำงานยังผลให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานอีกครั้งเพื่อให้ระบบทำความเย็นทำงานต่อไป ระบบจะเป็นเช่นนี้ตราบเท่าที่ยังคงเปิดสวิชให้ระบบทำความเย็นยังทำงานอยู่
สำหรับตัวเทอร์โมสตัทนั้น สามารถปรับให้เกิดความเย็นมากหรือน้อยคือตัดเร็ว หรือช้าได้นั่นเอง ภาพข้างล่างนี้เป็นวิธีการปรับเทอร์โมสตัทแบบหนึ่ง


ภาพที่ 9-3 การปรับเทอร์โมสตรัท


ภาพที่ 9-4 ตำแหน่งติดตั้งสวิชเทอร์โมสตัท

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.