เครื่องมือสำหรับช่างซ่อมตัวถัง

Posted on : 15-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

(Basic Hand Tools For Body Shop Mechanics)
ตามปรกติโครงรถและตัวถังรถจะต้องทำการซ่อม เนื่องมาจากอุบัติเหตุ  ซึ่งจะทำให้โครงรถหรือตัวถังบิดตัว โค้งงอ แตกหัก หรือฉีกขาด  ซึ่งทำการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดได้โดย การทำส่วนที่บิดตัวโค้งงอให้ตรงเหมือนเดิม และสำหรับชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งในการซ่อมนั้นจะต้องมีเครื่องมือสำหรับช่างซ่อมตัวถังดังนี้
1. ฆ้อนชนิดต่างๆ (Assorted hammers)
2. รูปแบบรองต่างๆ (Assorted dollies)
3. เครื่องมืองัด (Pick Tool)
4. ตะไบที่ปรับได้ (Adjustable file holder)
5. เกียงตบแต่งตะกั่ว (Solder paddle)
6. คีมล๊อก (Vise grip pliers)
7. เครื่องมือดัดงอ (Fender beading Tools)
8. ประแจชนิดต่างๆ (Assorted Wrenches)
9. ไขควงชนิดต่างๆ (Assorted Screwdrivrs)
10. สกัด (Cold Chisels)
ฆ้อน (Hammer)
ในงานการเคาะขึ้นรูปของตัวถังรถยนต์  เครื่องมือที่ใช้มากที่สุดได้แก่ฆ้อนหัวแหลม  ซึ่งฆ้อนหัวแหลมจะใช้ร่วมกับเหล็กรองรับ ทั้งฆ้อนหัวแหลมและเหล็กรองรับจะใช้ในการขึ้นรูปตัวถังที่ยุบลักษณะต่างๆ ให้เรียบเหมือนเดิมพร้อมทั้งเคาะแผ่นโลหะให้ขึ้นรูปต่างๆ ได้ ฆ้อนโดยทั่วไปที่ใช้มี ฆ้อน เคาะขึ้นรูปหัวยาว ฆ้อนเคาะขึ้นรูปหัวสั้น และถัดไปเป็น ฆ้อนอีกแบบหนึ่ง เพื่อใช้ในการเคาะขึ้นรูปต่างๆ ตามความต้องการ

ฆ้อนที่ใช้ในงานเคาะขึ้นรูปก็มี ฆ้อนหัวกลม และฆ้อนหัวเหลี่ยม ฆ้อนหัวกลมมักใช้กับงานทั่วๆ ไป ส่วนหัวเหลี่ยมใช้สำหรับเคาะหรือหักมุมเหลี่ยมต่างๆ  ส่วนหน้าฆ้อนอาจจะแบนเรียบหรือนูนเล็กน้อย และภายหลังจากเคาะขึ้นรูปแล้วการใช้ฆ้อนหัวยาวและฆ้อนหัวสั้นก็จะช่วยให้งานเรียบด้วย
เหล็กรองรับ (Dolly Blocks)
เหล็กรองรับ จะใช้รองรับหัวฆ้อนในการเคาะโลหะขึ้นรูปจะมีลักษณะรูปร่างขนาดต่างๆ กัน ซึ่งเหล็กรองรับจะใช้มากที่สุดเกี่ยวกับงานเคาะตัวถังรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเคาะขึ้นรูปในแบบต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบโค้งหรือตรง
ช้อน (Spoon)
ช้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในงานตัวถัง  ซึ่งจะใช้ในงานงัดชิ้นส่วนตัวถังที่ยุบให้คืนรูปเดิม ตลอดทั้งใช้ในการสอดเข้าไปรองรับในช่องเล็กๆ ที่เหล็กรองรับเข้าไม่ถึง และนอกจากนี้ช้อนยังใช้แต่งสีให้เรียบในขณะทาได้ด้วย
เหล็กงัด (Pick Tools)
เหล็กงัด จะมีรูปร่างแบบต่างๆ ซึ่งเหล็กงัดจะสอดเข้าในโลหะมีไว้สำหรับดึงหรืองัดโลหะให้เข้ารูปเดิม และใช้ประโยชน์แบบเดียวกับช้อน เหล็กงัดนี้ไม่จำเป็นต้องแหลมเสมอไป อาจจะมีแบบแบนก็ได้
ตะไบ (File Holder)
ตะไบเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการขัดถูโลหะและสีโป๊วตัวถังบริเวณที่เกิดจากการเคาะขึ้นรูป ซึ่งจะมีรอยนูนสูงขึ้นจากแนวระดับ หรือใช้ขัดสีโป๊วที่ช่างโป๊วโป๊วไม่เรียบหรือนูนสูงขึ้นเพื่อที่จะปรับระดับให้ได้ในระดับเดียวกัน ตะไบที่ใช้ในงานตัวถัง จะมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
เกียงตบแต่งตะกั่ว (Solder Paddle)
เกียงตบแต่งตะกั่ว เป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้สำหรับปาดหน้าปรับแต่งตะกั่วที่บัดกรีตามโลหะให้เรียบ สำหรับพื้นผิวพิเศษที่มีลักษณะเป็นพลาสติก ก็อาจใช้ความร้อนจากเตาฟู่เป่าบัดกรีพื้นผิวนั้นได้ เกียงตบต่างตะกั่วมีหน้าที่คล้ายเกียงโป๊วสี
คีมล๊อก (Vise Grip PLIERS)
คีมล๊อกเป็นเครื่องมือที่ใช้บีบและจับโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันเพื่อสะดวกในการเชื่อมโลหะและคีมล๊อกจะใช้มากในงานซ่อมตัวถังรถยนต์
ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.