เครื่องยนต์ดีเซล

Posted on : 29-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซลมักไม่นิยมใช้กับรถเก๋งทั่ว ๆ ไป มีรถยนต์บางยี่ห้อที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เช่น เครื่องยนต์เมอร์ชีเดสเบนช์ (Mercedes-Benz) ดังรูปที่ 3.23 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ และเครื่องยนต์ V-8 ของเจเนอรัลมอเตอร์ ดังแสดงในรปที่ 3.24

เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้กับรถยนต์ทั่วไปมักเป็นแบบ 4 จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซลจำนวนหนึ่ง อาศัยความสำเร็จของการออกแบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รูปที่ 3.25 แสดงเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ที่ผลิตโดยโฟล์คสวาเกน ลองเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนของโฟล์คสวาเกน

เครื่องยนต์ดีเซล

ข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซล ได้แก่ มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานที่มีภาระปานกลาง เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเบาสามารถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงได้สูงกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเดียวกันถึง 25 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีระบบจุดระเบิด นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้ากระบอกสูบโดยตรงเมื่อสิ้นสุดจังหวะอัด และจุดระเบิดโดยอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้นจากการอัด ราคานํ้ามันดีเซลจะถูกกว่านํ้ามันแก๊สโซลีน และเครื่องยนต์มีความแข็งแรงและทนทาน

ข้อเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ได้แก่ การสตาร์ตเครื่องยนต์ต้องใช้กำลังมาก ดังนั้นจึงต้องมีมอเตอร์สตาร์ตขนาดใหญ่และแบตเตอรี่ความจุสูง เครื่องยนต์ดีเซลมีเสียงดังมากกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเดียวกันยังมีข้อเสียอื่น ๆ อีก คือ ให้อัตราเร่งตํ่ากว่า มีนํ้าหนักมากกว่า ไอเสียมีกลิ่นเหม็นกว่า

อย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ดีเซลก็เป็นที่นิยมใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ทำงานหนัก ได้แก่ รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง และเครื่องจักรกลการก่อสร้างต่าง ๆ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.