เครื่องยนต์มีอาการกระตุก

Posted on : 13-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ทำงานแต่วิ่งไม่ครบสูบ

เครื่องยนต์จะมีอาการวิ่งไม่เรียบเมื่อทำงานไม่ครบสูบ มักมีอาการกระตุก ซึ่งจะสังเกตได้ชัดเจนขึ้นเมื่อภาระเพิ่มขึ้น อาจมีเสียงสะบัดที่ท่อไอเสียที่อัตราเร็วตํ่า

การทำงานไม่ครบสูบทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง บางครั้งก็เป็นการยากมากที่จะหาสาเหตุ การทำงานไม่ครบสูบอาจเกิดขึ้นที่อัตราเร็วบางค่าเท่านั้น การตรวจสอบสามารถทำได้โดยใช้ ออสซิลโลสโคปและไดนาโมมิเตอร์ แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว อาจทดสอบได้ดังต่อไปนี้

ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่อัตราเร็วรอบสูงปานกลาง แล้วปลดสายหัวเทียนออกทีละเส้นสลับกัน ถ้ารอบเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงในขณะที่ปลดสายหัวเทียนเส้นนั้นออก แสดงว่ากระบอกสูบนั้นให้กำลังออกมาในขณะทำงาน แต่ถ้ารอบไม่เปลี่ยนแปลงเลย แสดงว่ากระบอกสูบนั้นไม่ทำงาน การทดสอบวิธีเดียวกันนี้สามารถทำได้กับเครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ เพราะเครื่องทดสอบสามารถตัดวงจรไฟฟ้าแต่ละกระบอกสูบได้ทีละสูบ ถ้ารอบเครื่องยนต์ลดลง 50 rpm หรือ มากกว่า (ดูรูปที่ 22.5) แสดงว่ากระบอกสูบนั้นทำงานปกติ ถ้ารอบลดลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่ากระบอกสูบนั้นไม่ทำงาน

ข้อสังเกต การทดสอบนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ ควรปฎิบัติตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือการทดสอบของผู้ผลิต นอกจากนี้การตัดวงจรไฟฟ้าของกระบอกสูบแต่ละอัน ทำให้อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษทำงานหนักมากขึ้น เนื่องจาก HC ที่ไม่ได้เผาไหม้มีปริมาณเพิ่มขึ้น อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษจะร้อนจัดและอาจเสียหายได้

จากนั้นทดสอบประกายไฟของสายหัวเทียนที่กระบอกสูบอันที่มีปัญหา ถ้าไม่มีประกายไฟ ปัญหาจะเกิดขึ้นในระบบจุดระเบิด แต่ถ้ามีประกายไฟ ให้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ (หรือสลับหัวเทียนกับกระบอกสูบอื่นที่ดี) และทดลองอีกครั้งหนึ่ง ถ้ากระบอกสูบนั้นยังคงไม่ทำงานต่อไปอีก สาเหตุอาจเนื่องมาจากชิ้นส่วนบางชิ้นของเครื่องยนต์ชำรุด เช่น วาล์วหรือแหวนลูกสูบ

การจูนอัปเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์แบบมักจะช่วยขจัดปัญหาการวิ่งไม่ครบสูบได้หรือหาสาเหตุของปัญหาได้ การวิ่งไม่ครบสูบของเครื่องยนต์อาจเนื่องมาจากการสูญเสียกำลังอัด วาล์วติดค้างหรือเสียหาย เครื่องยนต์ร้อนจัดเกินไป วาล์วควบคุมความร้อนท่อร่วมติดค้าง และท่อไอเสียอุดตัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.