เครื่องยนต์หลายสูบและล้อช่วยแรง

Posted on : 26-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เพื่อให้กำลังของเครื่องยนต์ออกมาอย่างต่อเนื่องและไม่กระตุก จึงนิยมใช้เครื่องยนต์ที่มีจำนวนกระบอกสูบมากกว่าหนึ่งสูบขึ้นไป ที่นิยมกันมากคือ มีจำนวน 4 สูบหรือมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละกระบอกสูบจะให้จังหวะกำลังทุก ๆ 2 รอบของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ดังนั้นถ้าเครื่องยนต์ 4 สูบจะให้จังหวะกำลังสลับกันทุก ๆ ครึ่งรอบของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง

ล้อช่วยแรง

เพื่อให้กำลังของเครื่องยนต์มีการทำงานที่สมํ่าเสมอยิ่งขึ้น เครื่องยนต์จะต้องมีล้อช่วยแรงหรือฟลายวีล (fiywheel) ยึดติดกับปลายข้างหนึ่งของเพลาข้อเหวี่ยง ดังแสดงในรูปที่ 2.23

การที่ล้อช่วยแรงมีนํ้าหนักมากนั้นจะช่วยให้อัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์สมํ่าเสมอยิ่งขึ้น และล้อช่วยแรงยังเป็นส่วนหนึ่งของคลัตช์ สำหรับรถยนต์ที่ใช้เกียร์ธรรมดาที่ล้อช่วยแรงจะมีเฟืองแหวนอยู่โดยรอบ สำหรับขบกับเฟืองพีเนียนของมอเตอร์สตาร์ทในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.