เครื่องยนต์ส่วนผสมแยกชั้น

Posted on : 29-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟบางรุ่นเป็นแบบส่วนผสมแยกชั้น (stratified-charge engine) ดังแสดงในรูปที่ 3.29 ทั้งนี้เนื่องจากส่วนผสมของอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ จะถูกแยกเป็นชั้น (stratified) คือ บริเวณหนึ่งมีส่วนผสมหนา และอีกบริเวณหนึ่งมีส่วนผสมบาง สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงการควบคมไอเสียและช่วยประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ส่วนผสมแยกชั้นมักมีห้องเผาไหม้ล่วงหน้า (precombustion chamber) ซึ่งต่อกับห้องเผาไหม้หลักดังรูปที่ 3.29 และรูปที่ 3.30 ห้องเผาไหม้ล่วงหน้ามีวาล์วไอดีและท่อไอดีของตัวเอง และเป็นบริเวณติดตั้งของหัวเทียน

เครื่องยนต์

ส่วนผสมหนา (rich mixture) จากคาร์บูเรเตอร์ไหลเข้าห้องเผาไหม้ล่วงหน้า (ดูรูปที่ 3.30) และส่วนผสมบาง (lean mixture) ไหลเข้าห้องเผาไหม้หลัก เมื่อส่วนผสมหนาเริ่มจุดระเบิดเผาไหม้เปลวไฟจากห้องเผาไหม้ล่วงหน้าจะพุ่งออกมาเข้าผสมกับส่วนผสมบาง และการเผาไหม้ก็จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นและช่วยลดก๊าซพิษจากไอเสีย

ได้มีการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับเครื่องยนต์ส่วนผสมแยกชั้นใน 2 ลักษณะโดยใช้ระบบหัวฉีด ลักษณะแรกใช้การควบคุมเวลาการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าบริเวณช่องไอดี ส่วนลักษณะที่สองใช้การฉีดนํ้ามันแก๊สโซลีนโดยตรงเข้ากระบอกสูบ ซึ่งเรียกว่า เครื่องยนต์ส่วนผสมแยกชั้น แบบฉีดโดยตรง (direct-injection stratified-charge (DISC) engine) เครื่องยนต์ประเภทนี้ ใช้การฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้ากระบอกสูบโดยตรงในระหว่างจังหวะอัด โดยไม่มีห้องเผาไหม้ล่วงหน้า

เครื่องยนต์ในอนาคต

วิศวกรบางท่านได้ทำนายว่า เครื่องยนต์ในอนาคตจะได้รับการออกแบบให้ผลิตออกมาพร้อมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์คือ เครื่องยนต์ใหม่จะมีเทอร์โบชาร์จเจอร์อยู่ในตัวเครื่องยนต์คล้ายกับปั๊มนํ้าซึ่งมีใบพัดและเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ทั่วไป เครื่องยนต์ดังกล่าวจะมีนํ้าหนักเบา รูปทรงของเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบใหม่ เมื่อติดตั้งเข้ากับรถยนต์ รถยนต์จะมีนํ้าหนักเบาและสามารถวิ่งได้ระยะทางมากขึ้น ซึ่งอาจสูงถึง 42 กิโลเมตรต่อนํ้ามันหนึ่งลิตร

สำหรับวิศวกรท่านอื่น ๆ ทำนายว่าเครื่องยนต์ไนอนาคตจะเป็นเครื่องยนต์ซึ่งมีวาล์ว 4 อัน ต่อหนึ่งกระบอกสูบ และจะเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่าการใช้เทอร์โบชาร์จเจอร์ ทั้งนี้เพราะว่า เทอร์โบชาร์จเจอร์เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ตามอัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ยิ่งหมุนเร็ว ยิ่งได้กำลังมากขึ้น แต่สำหรับเครื่องยนต์ 4 วาล์วต่อกระบอกสูบนั้น สามารถให้ทอร์ก (torque) สูงที่อัตราเร็วรอบตํ่าได้โดยการปรับวาล์วไทมิ่งให้เหมาะสม ลักษณะเช่นนี้จึงเหมาะสมกับรถยนต์มากกว่าเทอร์โบชาร์จเจอร์ซึ่งให้กำลังสูงเฉพาะอัตราเร็วรอบสูง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.