เครื่องยนต์ 4 สูบ

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 4 สูบสามารถจัดเรียงได้ 3 วิธีคือ

1. กระบอกสูบเรียง

2. กระบอกสูบวี

3. กระบอกสูบนอน

เครื่องยนต์กระบอกสูบวีลักษณะของกระบอกสูบจะแยกออกเป็น 2 แถว แต่ละแถวมีกระบอกสูบ 2 อันและเอียงทำมุมกัน สำหรับเครื่องยนต์กระบอกสูบนอนนั้น กระบอกสูบจะแยกเป็น 2 แถวแต่อยู่ตรงกันข้าม แต่ละแถวมีกระบอกสูบ 2 อัน

ในปัจจุบันนิยมใช้เครื่องยนต์ 4 สูบกันมาก เพราะว่ามีขนาดกะทัดรัด นํ้าหนักเบา และประหยัดนํ้ามัน ซึ่งเหมาะสมกับกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์

เครื่องยนต์ 4 สูบขนาดเล็กจะให้ความเร่งตํ่ากว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เทอร์โบชาร์จเจอร์ (turbocharger) ก็สามารถช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ได้ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ในภายหลัง

1. เครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียง (in-line four-cylinder engine) รูปที่ 3.3 จะแสดงเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียงแบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ วาล์วขับเคลื่อนด้วยสายพานไทมิ่ง และจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ส่วนรูปที่ 3.4 แสดงเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียง

แบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ และจุดระเบิดด้วยการอัดพร้อมห้องเผาไหม้ล่วงหน้า (precombustion chamber)

เครื่องยนต์

สำหรับรูปที่ 3.5 แสดงเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียงซึ่งติดตั้งตามขวางของรถยนต์ ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า และรูปที่ 3.6 แสดงเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียงแบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ โดยเพลาลูกเบี้ยวจะกระทำโดยตรงกับลูกกระทุ้งหัวลูกสูบเป็นแบบถ้วย และมีเพลาขนาดสั้น สำหรับขับเคลื่อนปัมนํ้ามันหล่อลื่น

เครื่องยนต์

2. เครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียง (V-4 engine) เครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบ เรียงเรียกสั้น ๆ ว่าเครื่องยนต์ V-4 กระบอกสูบแยกออกเป็น 2 แถวและเอียงทำมุมกันคล้ายรูปตัววี (V) เพลาข้อเหวี่ยงมีสลักข้อเหวี่ยง 2 อัน ก้านสูบ 2 อันของกระบอกสูบที่อยู่ตรงข้ามกันจะยึดกับสลักข้อเหวี่ยงอันเดียวกัน ดังนั้นสลักข้อเหวี่ยงแต่ละอันจะมีก้านสูบ 2 อันยึดต่อกันอยู่

เครื่องยนต์

จากรูปที่ 3.7 จะแสดงชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์ V-4 เครื่องยนต์ลักษณะนี้ยากต่อการถ่วงดุลด้วยนํ้าหนักถ่วงบนเพลาข้อเหวี่ยง ดังนั้นจึงมีเพลาถ่วงดุลซึ่งหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับเพลาข้อเหวี่ยง

3. เครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบนอน (flat-four-cylinder engine) เครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบนอนจะมีกระบอกสูบแยกออกเป็น 2 แถวและอยู่ตรงกันข้ามแต่ละแถว มีกระบอกสูบ 2 อัน เครื่องยนต์ประเภทนี้มักติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของรถยนต์และขับเคลื่อนล้อหลัง เช่น เครื่องยนต์โฟล์คสวาเกน (เต่าทอง) ดังแสดงในรูปที่ 3.8 ซึ่งระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยมีครีบรอบกระบอกสูบ

สำหรับเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบนอนที่ระบายความร้อนด้วยนํ้าแสดงดังรูปที่ 3.9 ซึ่งเครื่องยนต์จะติดตั้งที่ด้านหน้าของรถยนต์และขับเคลื่อนล้อหน้า ลักษณะของเครื่องยนต์เป็นแบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ (OHC) ดังนั้นจึงมีเพลาลูกเบี้ยว 2 อันอยู่แต่ละแถวของกระบอกสูบ

เครื่องยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2-electrecal-equipment%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599-refrigerator%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179