เครื่องยนต์ 5 สูบ

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ผู้ผลิตรถยนต์บางรายได้ผลิตเครื่องยนต์ 5 สูบกระบอกสูบเรียง เช่น เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบของเมอร์ซีเดส (Mercedes) และเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 5 สูบของโฟล์คสวาเกน ดังแสดงในรูปที่ 3.10 สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า เพลาขับจะยื่นออกจากด้านข้างของชุดเพลาร่วม (tranaxle) โดยที่เครื่องยนต์จะติดตั้งตามแนวยาวของรถยนต์

เครื่องยนต์

รูปที่ 3.11 แสดงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 5 สูบ ซึ่งใช้เทอร์โบชาร์จเจอร์เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ เครื่องยนต์นี้ติดตั้งในรถ AudiQuattro ตามแนวขวาง และขับเคลื่อนล้อหน้า สามารถให้กำลังสูงถึง 220 kW (300 hp) ที่อัตราเร็วรอบ 6500 rpm เครื่องยนต์มีเครื่องหล่อเย็น (intercooler) สำหรับหล่อเย็นอากาศก่อนเข้ากระบอกสูบ แต่ละกระบอกสูบมีวาล์วไอดี 2 อันและวาล์วไอเสีย 2 อัน วาล์วไอดีและวาล์วไอเสียควบคุมด้วยเพลาลูกเบี้ยว 2 อัน โดยอันหนึ่งควบคุมการปิดเปิดวาล์วไอดี ส่วนอีกอันหนึ่งควบคุมวาล์วไอเสีย การไหลของไอดีเข้ากระบอกสูบ และไอเสียออกจากกระบอกสูบสะดวกมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (volumetric efficiency) ของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น เครื่องยนต์สมรรถนะสูงในปัจจุบันนิยมใช้วาล์ว 4 อันต่อหนึ่ง กระบอกสูบ (วาล์วไอดี 2 อันและวาล์วไอเสีย 2 อัน)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.