เครื่องยนต์ 6 สูบ

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ 6 สูบส่วนมากจะเป็นแบบกระบอกสูบเรียง แต่ก็มีแบบกระบอกสูบวีและกระบอกสูบนอนด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. เครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบเรียง (in-line six-cylinder engine) วาล์วไอดี และวาล์วไอเสียจะเรียงเป็นแนวเส้นตรงและทำงานด้วยเพลาลูกเบี้ยวซึ่งถ่ายทอดการเคลื่อนที่ผ่านก้านกระทุ้งและกระเดื่องวาล์ว แถวกระบอกสูบมีลักษณะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อลดระดับความสูงของเครื่องยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 3.12

เครื่องยนต์

2. เครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบวี (V-6 engine) เครื่องยนต์ V-6 มีกระบอกสูบเป็น 2 แถว แถวละ 3 สูบและเอียงทำมุมกันคล้ายรูปตัววี ดังแสดงในรูปที่ 3.13

เครื่องยนต์

สำหรับรูปที่ 3.14 แสดงเครื่องยนต์ V-6 ติดตั้งตามแนวขวางระหว่างล้อหน้าของรถยนต์ เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน กลไกวาล์วเป็นแบบก้านกระทุ้ง ส่วนเครื่องยนต์ดีเซล V-6 ก็นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเซ่นกัน

เครื่องยนต์ V-6 มีขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งได้สะดวกในรถยนต์ เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีฝากระโปรงหน้าตํ่าและขนาดสั้น มีความแข็งแรงสูงกว่าแบบกระบอกสูบเรียงในด้านการโก่งตัว และการกระจายไอดีของแต่ละกระบอกสูบสมํ่าเสมอมากกว่ากระบอกสูบเรียง

ในเครื่องยนต์ V-8 มุมระหว่างแถวของกระบอกสูบมักเป็น 90 องศา อย่างไรก็ตามในเครื่องยนต์ V-6 นั้น มุมระหว่างแถวของกระบอกสูบอาจเป็น 60 หรือ 90 องศา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ ถ้ามุมเป็น 60 องศา การจุดระเบิดจะสมํ่าเสมอคือ แต่ละกระบอกสูบจะจุดระเบิด สลับกันทุก ๆ 120 องศาของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง แต่ถ้ามุมเป็น 90 องศา ช่วงห่างของการจุดระเบิดจะไม่สมํ่าเสมอคือ การจุดระเบิดจะเกิดขึ้นที่มุม 150 องศาและ 90 องศา แทนที่จะเป็นทุก ๆ 120 องศา จึงทำให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพไม่สมดุล สำหรับการถ่วงดุลของเครื่องยนต์ V-6 ซึ่งแถวของกระบอกสูบเป็น 90 องศาจะได้กล่าวต่อไปในภายหลัง

3. เครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบนอน (flat-six engine) เครื่องยนต์ 6 สูบ กระบอกสูบนอนมีลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบนอน เพียงแต่มีจำนวนกระบอกสูบเพิ่มมากขึ้นอีก 2 สูบ เช่น เครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบนอนที่ใช้ในเชพโรเลตคอร์เวียร์ (Chevrolet Corvair) ซึ่งระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ติดตั้งที่ด้านหลังและขับเคลื่อนล้อหลัง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.