เครื่องหล่อเย็น

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

วิธีที่ทำให้ไอดีเข้ากระบอกสูบมากขึ้นโดยไม่เป็นอันตรายเนื่องจากการเผาไหม้ผิดปกติ คือ การหล่อเย็นอากาศหลังจากที่อากาศถูกอัด อากาศเย็นไหลเข้าเครื่องยนต์และสามารถทนต่อแรงอัดสูงได้ในระหว่างจังหวะอัดโดยปราศจากการเผาไหม้ผิดปกติ

รูปที่ 11.31 แสดงระบบซึ่งใช้เครื่องหล่อเย็นอากาศอัด (charge air intercool) อากาศ ไหลผ่านเครื่องหล่อเย็นหลังจากที่ออกจากคอมเพรสเซอร์และก่อนเข้าเครื่องยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.