เทอร์โมมิเตอร์ THE THERMOMETER

Posted on : 23-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1585 กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียงได้ประดิษฐ์เทอร์โมมิเตอร์น้ำ ถึงแม้ว่าจะใช้วัดได้ไม่ละเอียดถูกต้องดีพอ แต่หลักการของเขาก็ได้เป็นแนวทางสำหรับคนรุ่นหลังๆ ต่อมา
อีกประมาณร้อยบปีเศษต่อมาในปี ค.ศ. 1714 คาเบรียล ดี. ฟาเรนไฮท์ (cabrial D. Farenhcit) เป็นนักฟิสิกซ์ชาวเยอรมันซึ่งทำงานอยู่ในโรงงานทำเครื่องมือวัด ในประเทศฮอลแลนด์ ได้สร้างเทอร์โมมิเตอร์โดยใช้ปรอทเป็นคนแรก
ในปัจจุบันเทอร์โมมิเตอร์ใช้แอลกอฮอลผสมสี บรรจุในหลอดแก้วแทนปรอท และมีผลิตออกมาหลายแบบหลายขนาด
Mr. Farenhcit รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เทอร์โมมิเตอร์ที่เคยทำมานั้นไม่มีสเกลแบ่งเป็นมาตรฐานไว้ เขาเริ่มต้นคิดที่จะแบ่งขีดลงบนหลอดแก้วให้เป็นมาตรฐาน ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจให้ 0 เป็นจุดเริ่มต้นที่ๆ ไม่มีความร้อน และจุดที่อยู่สูงกว่า 0 เป็นจุดที่มีความสัมพันธ์กับความร้อนยิ่งมีจุดสูงขึ้นยิ่งมีความร้อนสูงขึ้นสัมพันธ์กัน
Mr. Farenheit ได้ออกไปค้นหาที่ๆ เป็นจุดที่เย็นที่สุดในโลก ณ ที่จุดๆ นี้ เขาสามารถแบ่งขีดเทอร์โมมิเตอร์ได้ เขาได้สอบถามหาสถานที่ดังกล่าวกับพวกกลาสีเรือ ถึงสถานที่ๆ เขาต้องการ ในที่สุดเขาก็พบว่า เกาะไอซ์แลนด์เป็นสถานที่ๆ มีความเย็นมากที่สุด เขาเดินทางไปที่เกาะไอซ์แลนด์ ณ ที่นี้เขาเชื่อว่าเป็นสถานที่ๆ เย็นที่สุด เขาคอย ณ
สถานที่นั้นจนกระทั่งถึงวันที่เย็นที่สุด
เมื่อ MR. Farenheit พบวันที่เย็นที่สุดแล้ว เขาเริ่มทำเครื่องหมายลงบนหลอดแก้วโดยกำหนดให้เป็น 0°ฟ แล้วเขาก็คอยจนกระทั่งถึงฤดูอบอุ่น และสังเกตเห็นว่าน้ำแข็งเริ่มละลายซึ่งขณะนั้นปรอทขยายตัวออก 32/1000 จากจุดเริ่มต้น เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายนั้นเขากำหนดลงบนเทอร์โมมิเตอร์เป็น 32°ฟ เขาสังเกตต่อไปว่า อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ เท่ากับ 98°ฟ และอุณหภูมิเมื่อน้ำเดือด ปริมาตรของปรอทขยายตัว 212/1000 ของปริมาตรเดิม
เทอร์โมมิเตอร์ของ Farenheit เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
เวลาเดียวกับที่ Farenheit ได้ทำงานเกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์ของเขานั้น นายแอนเดอร์ส เซลเซียส (Anders Celcious) นักดาราศาสตร์ชาวสวีเดนได้ตั้งเทอร์โมมิเตอร์ แบบเซ็นติเกรดขึ้นเป็นครั้งแรก เขาตั้งให้จุดที่น้ำแข็งละลายเท่ากับ 100°ซ และจุดที่น้ำเดือดเป็น 0°ซ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1743 นายคริสติน (Mr. Christin) ได้ทำงานแยกออกมาจาก นายแอนเดอร์ส เซลเซียส และได้ตั้งสเกลเซ็นติเกรดใหม่เป็นองศาเซลเซียส
ในปี ค.ศ. 1848 นาย ดับบลิว ที เคลวิน (W.T. Kelvin) หรือที่เรารู้จักกันในนามเขาว่า ลอร์ด เคลวิน ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 24 ปี เท่านั้นได้ตั้งสเกลอุณหภูมิสมบูรณ์ขึ้นซึ่งเขายังคงใช้ชื่อเขาเป็น เคลวิน สเกล หรือที่เรียกกันว่า Absolute Centrigrade Scale องศาเซ็นติเกรดสมบูรณ์ และใช้ในงานวิทยาศาสตร์มาจนกระทั่งทุกวันนี้


ภาพที่ 13-1 สเกลวัดอุณหภูมิเคลวิน เซ็นติเกรดและฟาเรนไฮท์
แต่สำหรับในงานเกี่ยวกับทำความเย็นเราใช้ °F หรือ Farenheit Scale อย่างไรก็ตามเราก็สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้จาก °F ไปเป็น °c
1. เปลี่ยนองศาเซลเซียสให้เป็นองศาฟาเรนไฮท์

ลำดับขั้น     ก. เอา 9/5 X จำนวนองศาเซลเซียส
ข. บวกด้วย 32°
ตัวอย่าง
เปลี่ยน 115°C ให้เป็น °F
วิธีทำ
ก. 115°x 9/5 = 207
ข. 207 + 32° = 239°F
2. เปลี่ยนองศาฟาเรนไฮท์เป็นองศาเซลเซียส
ลำดับขั้น
ก. จำนวนองศาฟาเรนไฮท์ ลบด้วย 32°
ข. คูณด้วย 5/9
ตัวอย่าง
เปลี่ยนอุณหภูมิจาก 221°F ให้เป็น °C
วิธีทำ
ก.     221°F-32 = 189
ข.     189X5/9 = 105°C

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.