การถอดเปลี่ยนยางแท่นเกียร์

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

REPLACEMENT OF REAR MOUNTING INSULATOR
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอดเปลี่ยนยางแท่นเกียร์ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ แม่แรง ขาหยั่ง
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น

ยางแท่นเกียร์

รูปยางแท่นเกียร์
ความรู้เบื้องต้น
ยางแท่นเกียร์ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของกระปุกเกียร์อยู่ระหว่างคานรับเกียร์ กับกระปุกเกียร์

การยึดยางแท่นเกียร์

รูปการยึดยางแท่นเกียร์
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. วางตำแหน่งจุดขึ้นแม่แรงใต้กระปุกเกียร์ โดยใช้ไม้รองรับระหว่างแป้นแม่แรงกับกระปุกเกียร์
๒. ค่อยๆ ขึ้นแม่แรง ยกเกียร์จนน้ำหนักของกระปุกเกียร์เป็นอิสระจากยางแท่นเกียร์
ข้อควรระวัง อย่ายกเกียร์ให้สูงมากเกินไป เพราะอาจทำให้ยางแท่นเครื่องตัวหน้าฉีกขาดได้
๓. คลายน็อตยึดยางแท่นเกียร์ออก
๔. ถอดน็อตยึดปลายทั้งสองของคานรับแท่นเกียร์ออกจากคานรถ แล้วยกเอาคานแท่นเกียร์และยางแท่นเกียร์ออก
การตรวจสอบ
ตรวจดูสภาพของยางแท่นเกียร์ว่าบวมเปื่อย และฉีกขาด ถ้าพบว่ามีสภาพดังกล่าวให้เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ตัวใหม่
การประกอบ
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ. ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.