การถอดเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง

REMOVAL AND REPLACEMENT OF ENGINE MOUNTING INSULATOR
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ตรวจ และถอดเปลี่ยน ยางแท่นเครื่องได้อย่างถูกต้อง
วัดุอุปกรณ์
รอก หรือ ฮ้อยซ์ (Hoist) แม่แรง ขาหยั่ง ลวดสลิง หรือโซ่ พร้อมขอเกี่ยวยกเครื่อง รถยนต์
เครื่องมื่อ
เครื่องมือเบื้องต้น
ยางแท่นเครื่อง
รูปยางแท่นเครื่องและตำแหน่งติดตั้ง
ความรู้เบื้องต้น
ยางแท่นเครื่อง ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักเครื่องยนต์เละลดอาการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ ที่จะส่งไปยังตัวรถยนต์ ยางแท่นเครื่องติดตั้งอยู่ระหว่างหูของแท่นเครื่อง ที่เสื้อสูบ กับแท่นรับยางที่คานรถ (Frame) โดยมีน็อตกวดยึดแน่น
ปกติยางแท่นเครื่องมี ๒ ตัว คือตัวซ้ายและขวา สำหรับอีกตัวที่รองรับกระปุกเกียร์เป็นยางแท่นเกียร์
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดสายดินของขั้วแบตเตอรีออก

วิธีถอดขั้วดิน

รูปวิธีถอดขั้วดิน
๒. ถอดฝากระโปรงหน้ารถออก

การถอดฝากระโปรงหน้า

รูปถอดฝากระโปรงหน้า
๓. ถอดชุดกรองอากาศ

การถอดหม้อกรอง

รูปถอดหม้อกรอง
๔. ถ่ายน้ำมันหล่อเย็น

หม้อน้ำ

รูปถ่ายน้ำออกจากหม้อน้ำ
๕. ถอดท่อน้ำ ระบายความร้อน
๖. ถอดน็อตยึดยางแท่นเครื่องด้านข้างของเสื้อสูบออกทั้งสองข้าง

ตำแหน่งน็อตยึดยางแท่นเครื่อง

รูปตำแหน่งน็อตยึดยางแท่นเครื่อง
๗. คลายน็อต แท่นเกียร์ และถอดน็อตออก
๘. ใช้ลวดสลิงหรือโซ่เกี่ยวหูเครื่องยนต์ แล้วยกเครื่องให้ลอยขึ้นเพียงเล็กน้อย เพียงเพื่อถอดและติดตั้งยางแท่นเกียร์ได้อย่างสะดวก

การยกเครื่องยนต์

รูปการยกเครื่องให้ลอยขึ้นจากแท่นเครื่อง
การตรวจยางแท่นเครื่อง
ให้ตรวจดู รอยแตก บวม และการฉีกขาด ถ้าพบว่ายางแท่นเครื่องมีลักษณะดังกล่าว ให้เปลี่ยนยางแท่นเครื่องใหม่
ข้อควรจำ
ยางแท่นเครื่องเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งชุด
การประกอบยางแท่นเครื่อง
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนของการถอด
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ. ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.