การขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยว

Posted on : 02-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เพลาลูกเบี้ยวอาจติดตั้งในเสื้อสูบ หรือบนฝาสูบ ถ้าไม่คำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้ง เพลาลูกเบี้ยวสามารถถูกขับเคลื่อนได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 3 วิธีต่อไปนี้

1. ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (ดูรูปที่ 6.7)

2. ขับเคลื่อนด้วยล้อเฟืองและโซ่ (ดูรูปที่ 6.8)

3. ขับเคลื่อนด้วยล้อเฟืองและสายพานไทมิ่ง (ดูรูปที่ 6.9)

ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เพลาข้อเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วรอบเป็น 2 เท่าของเพลาลูกเบี้ยว เนื่องจากเครื่องยนต์ทำงาน 4 จังหวะซึ่งได้แก่ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะกำลัง และจังหวะคาย วาล์วแต่ละอันจะเปิดออกทุก ๆ รอบของการหมุนของเพลาลูกเบี้ยว อัตราทดเฟือง 1:2 ทำให้เพลาลูกเบี้ยวหมุน 1 รอบต่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ ดังนั้นเฟืองหรือล้อเฟืองของเพลาลูกเบี้ยวจึงมีขนาดโดกว่าเฟืองหรือล้อเฟืองของเพลาข้อเหวี่ยง 2 เท่า

เฟืองที่ใช้มีชื่อเรียกว่า เฟืองไทมิ่ง (timing gear) โซ่ที่ใช้มีชื่อว่า โซ่ไทมิ่ง (timing chain) และสายพานที่ใช้มีชื่อเรียกว่า สายพานไทมิ่ง (timing belt) ทั้งนี้เพราะว่าเฟือง โซ่ และสายพานทำหน้าที่กำหนดเวลาการเปิดและปิดวาล์วให้ถูกต้อง

เพลาลูกเบี้ยว

เพลาลูกเบี้ยวอาจติดตั้งอยู่ในฝาสูบ (OHC) หรือในเสื้อสูบ โดยมีบูชชิ่งรองรับเพลา เพลาลูกเบี้ยวมักมีเฟืองฟันโค้งสำหรับขับเคลื่อนจานจ่ายและปั๊มนํ้ามันหล่อลื่น และมีลูกเบี้ยวสำหรับขับเคลื่อนปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง (ดูรูปที่ 6.10)

เครื่องยนต์บางแบบมีจานจ่ายติดตั้งอยู่บนปลายเครื่องยนต์ และขับเคลื่อนโดยตรงด้วย เพลาลูกเบี้ยว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.