การถอดแยกส่วนประกอบของเสื้อเกียร์ตัวหลัง

Posted on : 26-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY OF EXTENSION HOUSING
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอดแยกส่วนประกอบของเสื้อเกียร์ตัวหลังได้ อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
เสื้อเกียร์ตัวหลัง
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เหล็กส่ง
เสื้อเกียร์1
รูปชิ้นส่วนเสื้อเกียร์หลัง
ความรู้เบื้องต้น
เสื้อเกียร์ตัวหลัง เป็นที่ติดตั้งชุดเฟืองขับสายไมล์ สวิทช์ไฟถอยหลังฝาครอบคันเกียร์ และเพลาเลื่อนเลือกเข้าเกียร์ เสื้อเกียร์ตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวต่อกำลังจากมือคน ขับส่งผ่านคันเกียร์ เพลาเลื่อนเลือกเข้าเกียร์ ปลอกเลือกเกียร์ไปขับดันให้แกนก้ามปูเกียร์เลื่อนก้ามปูเกียร์เพื่อทำให้ชุดเกียร์ทำงานตามความเร็วที่ผู้ขับต้องการ

เสื้อเกียร์2
รูปการถอดเพลาเลื่อนเลือกเข้าเกียร์
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. คลายน็อตยึดฝาครอบคันเข้าเกียร์ (Shift lever retainer) และปะเก็นออก
๒. ใช้เหล็กส่งตอกสลักออกจากเพลาเลื่อนเลือกเกียร์
๓. ดึงฝาครอบคันเกียร์ขึ้นและดึงเพลาเลื่อนเลือกเข้าเกียร์ (Select lever shaft) ออก

เสื้อเกียร์3
รูปเพลาเลื่อนเลือกเกียร์
เสื้อเกียร์4
รูปชิ้นส่วนเสื้อเกียร์หลัง
๔. ถอดปลอกยึดเพลาเลื่อนเลือกเข้าเกียร์ออก
การประกอบ
เสื้อเกียร์5
รูปประกอบเรือนแขนเลื่อน กับเพลาเลื่อนเลือกเกียร์
๑. ประกอบตัวเลือกและเพลาเลื่อนเลือกเกียร์ โดยสอดผ่านปลอกยึด ไปสวมเข้ากับเรือนแขนเลื่อน (Shift lever houshing)
๒. ประกอบสลักยึดเพลาเลื่อนเลือกเข้าเกียร์กับเรือนแขนเลื่อน (Shift lever houshing)
เสื้อเกียร์6
รูปการประกอบสลัก
เสื้อเกียร์7
รูปประกอบฝาครอบคันเข้าเกียร์
๓. ประกอบฝาครอบคันเข้าเกียร์แล้วกวดน็อตให้แน่นด้วยแรงที่กำหนดให้
๔. ประกอบสวิทช์ไฟถอยหลัง เข้ากับเสื้อเกียร์ตัวหลัง
เสื้อเกียร์8
รูปการประกอบสวิทช์ไฟถอยหลัง
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.