ทดสอบการทำงานของเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

วิธีทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์
การทดสอบเอกซแพนชั่นวาวล์นี้ควรถอดออกมาทำนอกรถ ขณะที่ถอดออกมาทำการทดสอบ ต้องระวังอย่าให้มีสิ่งใดไปอุดที่กรองเอกซแพนชั่นวาวล์ ถ้าหากว่ามีสิ่งใดเข้าไปอุดกรองจะทำให้ค่าที่วัดความดันผิดไป
เครื่องมือ
ชุดแมนิโฟลด์เกจพร้อมสายยาง 1 ชุด
วัสดุ
สารทำความเย็น ถังใส่น้ำแข็งและเกลือ ถ้วยใส่น้ำร้อน (น้ำร้อนที่ 125°ฟ)
หมายเหตุ
ความดันขั้นต้นที่คงที่วัดได้ควรเป็น 70 p.s.i.g หรือสูงกว่าเล็กน้อย ความดันเฉลี่ยที่ได้มาจากแกสคาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนแห้ง, R-22 หรือ R-12 (ถังบรรจุแกสที่มีแรงดันสูงต้องมีการควบคุมโดยใช้ลิ้นควบคุมความดันจึงจะปลอดภัย)
การเตรียมเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์เพื่อทดสอบ
1. ปิดลิ้นด้านแรงดันต่ำและแรงดันสูงของชุดมานิโฟลด์เกจ
2. ถอดสายยางแรงดันต่ำออกจากมานิโฟลด์เกจ
3. ใส่ข้อต่อตัวเมียขนาด ¼  นิ้ว เข้าที่ใต้เกจวัดความดันต่ำที่แมนิโฟลด์
4. ใส่ข้อต่อตัวผู้ ¼  นิ้ว โดยสวมเข้ากับข้อต่อตัวเมียที่ด้านความดันด้านต่ำ
5. ติดตั้งสายท่อยาง กับข้อต่อรูปตัวทีเข้ากับข้อต่อตัวเมียขนาด ¼
6. ติดตั้งข้อต่อขนาด 3/8 F X ¼  นิ้ว เข้ากับท่อทางเข้าของเอกซแพนชั่นวาวล์
7. ติดข้อต่อขนาด 3/8- F X 1/4 M เข้ากับที่ทางเข้าของเอกซแพนชั่นวาวล์
8. ต่อข้อต่อขนาด ½  ” Fx ¼  ” M เข้ากับที่ทางออกของเอกซแพนชั่นวาวล์
9. ต่อท่อความดันด้านต่ำจากแมนิโฟลด์เกจเข้ากับทางออกของ้เเอกซแพนชั่นวาวล์
10. ต่อท่อความดันสูงจากแมนิโฟลด์เข้ากับท่อทางออกของเอกซแพนชั่นวาวล์


ภาพที่ 19-1 การต่อวงจรเพื่อทดสอบการทำงาน Expansion Valvel แบบ Internally-Equallized
11. ต่อท่อยางสายกลางเข้ากับถัง R-12
12. คลายลิ้นที่ถัง R-12 ออกและปล่อยความดันไปที่ชุดแมนิโฟลด์
13. นำน้ำแข็งที่ทุบแล้วใส่ลงในภาชนะ เติมน้ำและเกลือลงไป คนให้ทั่วแล้วใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดให้ได้อุณหภูมิ 32°ฟ
14. ภาชนะอีกใบหนึ่งบรรจึน้ำร้อนที่ 125°ฟ เตรียมไว้
หมายเหตุ การทดสอบที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์แบบ Inter Nally Eguallized เท่านั้น ถ้าเป็นแบบ Externally Equalized ต้องต่อข้อต่อเพิ่ม ข้อต่อที่ใช้เพิ่มเติมสำหรับการต่อเพื่อทดสอบเอกซแพนชั่นวาวล์แบบ External คือข้อต่อตัวเมีย ขนาด 1-1/4  นิ้ว และข้อต่อรูปตัวที (T) ตัวผู้ขนาด 1-1/4  นิ้ว การต่อข้อต่อดูภาพล่างประกอบ


ภาพที่ 19-2 ข้อต่อต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์ แบบ Externally Equallized
ทดสอบเอกซแพนชั่นวาวล์สำหรับการไหลสูงสุด (ลิ้นเปิดกว้างสุด)
1. คว่ำถังสารทำความเย็นลง
2. นำกะเปาะรับอุณหภูมิของเอกซแพนชั่นวาวล์ จุ่มลงไปในน้ำที่มีความร้อน 125°ฟ
3. เปิดลิ้นทางด้านความดันสูงของแมนิโฟลด์เกจให้ได้ความดัน 70 p.s.i.g
4. อ่านค่าบนเกจของด้านแรงดันต่ำ ค่าทดสอบแรงดันในการไหลของสารทำความเย็นสูงสุดควรเป็น 43-55 p.s.i.g. เท่านั้นถ้าหากแรงดันสูงกว่า แสดงว่าลิ้นปล่อยน้ำยาเข้ามากเกินไปทำให้เกิดอาการสารทำความเย็นท่วม หากต่ำกว่า 34 p.s.i.g. แสดงว่าลิ้นติดหรือลิ้นค้าง
ทดสอบเอกซแพนชั่นวาวล์สำหรับการไหลต่ำสุด (ลิ้นเปิดแคบหรือน้อยสุด)
1. จุ่มท่อรับอุณหภูมิเข้าไปในถังของเหลวซึ่งมีน้ำแข็งบรรจุอยู่ที่อุณหภูมิ 32°ฟ
2. เปิดลิ้นด้านแรงดันสูงของแมนิโฟลด์เกจ และปรับให้ได้ 70 p.s.i.g.
3. ค่าที่อ่านได้ต้องสัมพันธ์กับ Conversion chart ตามค่าที่กำหนดมาให้
หมายเหตุ ใน Conversion chart การกำหนดค่า Valve Superheat ต้องสัมพันธ์กันกับความดันที่ทางออกของเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์ (TXV)


ตารางการตั้งสปริงซูเปอร์ฮีทของเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์
การทำความสะอาดเอกซแพนชั่นวาวล์
หมายเหตุ : ถ้าหากว่าการทดสอบไม่ได้ค่าตามที่กำหนดไว้ ต้องทำความสะอาดตัวลิ้นเอกซแพนชั่น หรือทำการเปลี่ยนลิ้นใหม่ แต่การ เปลี่ยนวาวล์นี้ต้องพยายามใช้เอกซแพนชั่นวาวล์ ขนาด และชนิดเดิม เพราะว่าถ้าหากไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วจะทำให้การทำงานผิดไป เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนลิ้นเอกซแพนชั่นควรทำตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอย่างเคร่งครัด
หลักการต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางการตรวจสอบสภาพของเอกซแพนชั่นวาวล์
1. ถอดไดอะแฟรม คาปิลลารี่ และชุด Remote Bulb
2. ถอดสกรูปรับสปริงซูเปอร์ฮีท ขณะคลายสกรูออกให้นับจำนวนรอบที่คลายออกด้วย เพราะเวลาประกอบจะช่วยให้ประกอบได้เร็วขึ้น และได้ตำแหน่งเดิมด้วย


ภาพที่ 19-3 แสดงโครงสร้างภายในของเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์
3. ถอดสปริงซูเปอร์ฮีท และบ่ารองรับลิ้น ถอดลิ้นและก้านส่ง (Pursh rod)
4. ทำความสะอาดลิ้นและทุกส่วนของลิ้น ด้วยน้ำมันแร่ เสร็จแล้วเป่าชิ้นส่วนต่างๆ ให้แห้ง
5. ประกอบเข้าที่อย่างเดิม
6. ตรวจเอกซแพนชั่นวาวล์โดยตรวจการไหลสูงสุดและต่ำสุด
7. ถ้าค่าที่ทดสอบมาไม่ได้ตามการไหลสูงสุดและต่ำสุดที่กำหนด ให้ทำการปรับสปริงซูเปอร์ฮีทเสียใหม่
8. ถ้าหากทำการปรับสปริงแล้วก็ยังไม่ได้ค่าตามกำหนดให้เปลี่ยนเอกซแพนชั่นวาวล์ใหม่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.