แบตเตอรี่

บ่อยแค่ไหนที่ผมควรจะตรวจสอบระดับน้ำกรดภายในแบตเตอรี่ ?
โดยปกติแล้วควรตรวจสอบเดือนละสองครั้ง แต่ในช่วงที่อากาศร้อน ใช่’รกยนต์มากเป็นพิเศษหรือมักจะขับรถยนต์ในเวลากลางคืนเสมอก็ควรตรวจเช็คให้บ่อยขึ้นกว่าปกติคือทุกๆ สัปดาห์
เมื่อระดับนํ้ากรดในแบตเตอรี่ลดต่ำลง ควรจะเติมอะไรลงไป ?
เติมนํ้ากลั่นดีที่สุดเพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนื่องจากในนํ้ากลั่น ไม่มีสารเคมีใดๆ อย่างนํ้าประปา ตามสถานีบริการหลายแห่งใช้นํ้าประปาในการบริการเมื่อท่านขอให้เขาเติมนํ้ากลั่น แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายแต่อย่างไรถ้าเติมเพียงเล็กน้อย มีเจ้าของรถยนต์และช่างเครื่องบางคนใช้นํ้ากรดเติมลงไปแทนที่จะใช้น้ำกลั่น ซึ่งการกระทำเช่นนั้นจะเกิดอันตรายหลายประการด้วยกัน และไม่ควรกระทำอย่างเด็ดขาด นอกเสียจากเป็นแบตเตอรี่ใหม่และต้องเติมนํ้ากรดลงไป เพื่อการใช้งานในครั้งแรกเท่านั้น
ผมต้องเติมนำกลั่นลงในแบตเตอรี่หลายครั้งต่อส์ปดาห์ ตามที่คุณกล่าวมานั้นก็ย่อมหมายความว่าแบตเตอรี่ของผมผิดปกติใช่หรือไม่ ?
ใช่ อาจเป็นเพราะเปลือกหุ้มแบตเตอรี่มีรอยแตกร้าวหรือนํ้ากรดภายในแบตเตอรี่ เดือดและระเหยออกไปเนื่องจากระบบชาร์จไฟผิดปกติหรือภายในห้องเครื่องยนต์ร้อนมากเกินไป
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “โวลต์” และ “แอมป์”?
ศัพท์ทั้งสองคำพอจะอธิบายเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้ แอมป์คือสิ่งที่วิ่ง อยู่ในสายไฟฟ้า และโวลต์คือสิ่งที่ดันให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไปตามสายไฟฟ้า แบตเตอรี่ สามารถให้กระแสไฟฟ้าได้สูงถึงหลายร้อยแอมป์โดยผ่านสายไฟฟ้า กุญแจปากตาย ไขควง สายนาฬิกาข้อมือ แหวน ในเวลาอันสั้นโดยไม่ทำลายสื่อกลางเหล่านั้น ดังนั้นเราจึงสามารถใช้กระแสจำนวนมากจากแบตเตอรี่มาสตาร์ตเครื่องยนต์ได้ด้วย แรงดันไฟฟ้าเพียง 12 โวลต์เท่านั้น แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์จากแบตเตอรี่จะถูกเปลี่ยนให้มากขึ้นเกือบสองพันเท่าเพื่อใช้ในการจุดระเบิดที่หัวเทียน แต่อย่างไรก็ตาม กระแสไฟฟ้าจะถูกทำให้ลดลงเช่นกัน แรงดันไฟฟ้าที่สูงมากๆ นี้สามารถทำให้ผู้ที่สัมผัสกับสายไฟฟ้าถูกดูดจนแขนชาหรือล้มลงได้ แต่ที่ได้รับบาดเจ็บมีน้อยรายมาก เพราะกระแสไฟฟ้ามีค่าแอมป์ตํ่านั่นเอง เนื่องจากสายไฟฟ้าจะยอมให้กระแสไฟผ่านได้จำนวนจำกัดตามขนาดของมัน ถ้ามีกระแสไฟฟ้าจำนวนมากเกินไปผ่านสายไฟฟ้า จะทำให้มันขาดเป็นสองท่อน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ทำฟิวส์ไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วสายไฟฟ้าเส้นใหญ่จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้จำนวนมากกว่าสายไฟฟ้าเส้นเล็ก สายไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าสูงๆ จะมีฉนวนหุ้มมากขึ้น ดังนั้นสายไฟฟ้าที่ใช้กับงานที่ต้องการกระแสไฟฟ้าสูงๆ และงานที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าสูงๆ อาจมีขนาดเท่าๆ กันเมื่อมองภายนอก แต่ขนาดของเส้นลวดภายใน และความหนาของฉนวนไม่เท่ากัน
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ถอดแบตเตอรี่ออกมาเช็ดทำความสะอาด หลังจากที่ผมติดตั้งกลับเข้าไปตามเดิมและสตาร์ตเครื่องยนต์ พบว่าสายไฟฟ้าจำนวนมากใต้ฝากระโปรงเริ่มไหม้ และต่อมาไม่นานแบตเตอรี่ก็ระเบิดและน้ำกรดกระจายเต็มห้องเครื่องยนต์ไปหมด ผมเองรู้สึกเศร้าใจทีเดียวเมื่อมองเห็น สิ่งที่เสียหายกระจายเต็มไปหมด ผมทำอะไรผิดไปหรือ ?
มีอย่างเดียวเท่านั้นที่ท่านทำผิดคือต่อสายแบตเตอรี่กลับขั้วกัน แต่คุณควรจะรู้สึกโชคดีมากกว่ารู้สึกเศร้าใจเพราะว่าการระเบิดของแบตเตอรี่อาจเกิดได้ภายในเวลา 5 วินาทีหลังจากที่คุณต่อสายแบตเตอรี่เสร็จ ไม่เช่นนั้นหากท่านอยู่ใกล้กับแบตเตอรี่ ท่านอาจได้รับอันตรายแน่นอน ที่จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะทำนายแน่นอนว่าเมื่อต่อสายแบตเตอรี่กลับขั้วกันแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น เพราะว่ามันมีผลที่แตกต่างกันออกมาได้หลายอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆ ก็คือต้องมีบางสิ่งบางอย่างในรถยนต์ของท่านเสียหาย โดยปกติรถยนต์ในปัจจุบันออกแบบให้ต่อสายแบตเตอรี่กลับขั้วกันไม่ได้ ทั้งนี้เพราะว่าสายแบตเตอรี่จะสั้นเกินไปที่จะต่อไปยังขั้วที่ผิด แต่มีบางรายที่สายแบตเตอรี่ชำรุดและได้เปลี่ยนเส้นใหม่โดยใช้สายแบตเตอรี่ที่ยาวเกินไปจนทำให้มีโอกาสต่อผิดขั้วได้ สิ่งนี้ต้องระวังให้ดี
แบตเตอรี่รถยนต์ของผมดูภายนอกก็ดี แต่ผมคิดว่ามันไม่ดี ผมสามารถ ที่จะตรวจสอบได้อย่างไร ?
ท่านสามารถให้อู่ซ่อมหรือสถานีบริการตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดภายในแบตเตอรี่รวมถึงกำลังของแบตเตอรี่ที่จะจ่ายออกมา ถ้าเครื่องมือมีสภาพดี และการตรวจสอบถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สามารถบอกสภาพแบตเตอรี่ของท่านได้ จงให้คนที่มีใจเป็นกลางตรวจสอบให้ และอย่าเลือกคนซึ่งสนใจแต่จะขายแบตเตอรี่อันใหม่ให้กับท่าน
ผมได้นำแบตเตอรี่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าดีเป็นปกติ แต่มันยังคงมี อาการเหมือนกับว่าไฟหมดอยู่บ่อยครั้งทีเดียว ทำไม ?
การที่ขั้วแบตเตอรี่หลวม สกปรก หรือสึกกร่อน จะทำให้แบตเตอรี่มีอาการคล้ายกับว่าไฟหมด ทั้งๆ ที่มีกำลังเต็มที่ ซึ่งอาการอาจจะหายไปเพียงแต่ทำความสะอาดขั้วต่อและขันให้แน่น ถ้าแบตเตอรี่มีอาการหมดกำลังอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที้งไว้ค้างคืนหรืออาจเป็นเพราะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถยนต์มากเกินไปในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน สาเหตุอื่นๆ อาจเป็นเพราะการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้องหรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติเปิดตายอยู่ตลอดเวลา หรือแบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับตัวเองซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากใช้งานแบตเตอรี่ไม่สมํ่าเสมอ และอาจเกิดจากแบตเตอรี่สกปรกมากประกอบกับมีความชื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสิ่งสกปรกและความชื้นนั้นปกคลุมขั้วทั้งสองของแบตเตอรี่ สิ่งต่อไปที่ควรพิจารณาคือตรวจสอบกระแสไฟที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ สมมติว่าไม่มีอะไรผิดปกติที่ไดชาร์จ การไหลของกระแสไฟฟ้า ไปยังแบตเตอรี่อาจไม่สะดวกเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่ที่ต่ออยู่นั้นหลวม สกปรก หรือสึกกร่อน ซึ่งรวมถึงสายดินด้วย สายพานที่หย่อนและการปรับแต่งเรกูเลเตอร์ไม่ถูกต้อง (ถ้าปรับแต่งได้) อาจเป็นสาเหตุทำให้ระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ทำงานไม่เต็มที่ ถ้าทุกสิ่งได้รับการตรวจสอบแล้วพบว่ายังดีอยู่ก็อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่มีสภาพไม่เป็นปกติคือเก็บไฟไม่อยู่ ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
อะไรคือขี้เกลือสีขาวที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วแบตเตอรี่และมันจะเป็นสาเหตุ ทำให้แบตเตอรี่ตายหรือไม่ ?
ขี้เกลือสีขาวนี้เป็นอาการมากกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ของท่านไม่ทำงาน สาเหตุที่เกิดขี้เกลือนี้มาจากปฏิกริยาเคมี ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปฏิกริยาเคมีไฟฟ้านี้ก็คือ สิ่งสกปรกที่สะสมบนเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่กับขั้วสายและกรดกำมะถัน ซึ่งเป็นคราบอยู่ภายนอกแบตเตอรี่ เมื่อสิ่งสกปรกและนํ้ากรดรวมตัวกันเกิดเป็น
แบตเตอรี

รูปแสดงการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ซึ่งได้แก่การทำความสะอาดเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ (รูปบน) การทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ (รูปล่างซ้าย)และการทำความสะอาดขั้วสายแบตเตอรี่ (รูปล่างขวา) เครื่องมือทำความสะอาดนอกจากที่แสดงไว้ในรูปแล้วยังมีแบบอื่นๆ อีกมาก
ทางเดินของกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสองของแบตเตอรี่เป็นเหตุให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟให้กับตัวของมันเองและจะเกิดออกไซด์สีนํ้าตาลหรือสีดำระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วแบตเตอรี่กับขั้วสายแบตเตอรี่ อาการเช่นนี้เราสามารถเห็นได้คือ จะเกิดเป็นขี้เกลือสีขาวเกาะอยู่ตามขั้วแบตเตอรี่ การขูดเอาขี้เกลือเหล่านี้ออกจะไม่ได้ช่วยลดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดขี้เกลือแต่อย่างไร แต่จะเผยให้เห็นความเสียหาย สึกกร่อนของขั้วต่อสายแบตเตอรี่ สลักเกลียว หรือแม้กระทั่งสายแบตเตอรี่เอง ตัว การสำคัญที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่ดูเหมือนจะตายไปทันทีอย่างไม่คาดคิดมาก่อนก็คือออกไซด์สีดำ เพราะว่าออกไซด์สีดำนี้ถึงแม้จะบางก็ตามแต่มันสามารกกั้นการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลระหว่างขั้วและสายแบตเตอรี่ได้ดีทีเดียว เมื่อขูดเอาออกไซด์สีดำนี้ออกไปแบตเตอรี่ก็จะทำงานได้ดีขึ้นเป็นปกติ วิธีลดปฏิกิริยา และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่มีอาการดังกล่าวควรปฏิบัติดังนี้คือ รักษาความสะอาดของเปลือกหุ้มแบตเตอรี่โดยใช้สารละลายโซดาหรือแอมโมเนียผสมกับนํ้าอุ่น อย่าเติมน้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่จนระดับของเหลวสูงมากเกินไปหรือ ล้นออกมาภายนอกและควรปิดฝาครอบเซลให้แน่น ต้องแน่ใจว่าไดชาร์จนั้นชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ใช้จารบีเล็กน้อยทาที่ขั้วแบตเตอรี่หรือใช้ฝาปิดที่ขั้วแบตเตอรี่ การถอดและติดตั้งสายแบตเตอรี่ควรทำอย่างนิ่มนวลเพื่อป้องกันการแตกร้าวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตรงบริเวณขั้วและเปลือกหุ้มแบตเตอรี่
ผมต้องเติมน้ำยาป้องกันการแข็งตัวลงในแบตเตอรี่หรือไม่ในฤดูหนาว ?
ไม่ต้องเติม แบตเตอรี่ที่ได้รับการชาร์จไฟจนเต็มนั้น น้ำกรดภายในแบตเตอรี่จะไม่แข็งตัว ตรงกันข้ามหากแบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่เต็ม นํ้ากรดภายในจะสามารถแข็งตัวได้เมื่ออากาศเย็นมากๆ ถ้าท่านสงสัยว่าน้ำกรดในแบตเตอรี่อันนั้นแข็งตัว จงอย่าพยายามอัดไฟเข้าไปเด็ดขาด อย่ากระตุ้นแบตเตอรี่หรืออย่าสตาร์ตเครื่องยนต์โดยการต่อสายพ่วงมาจากแบตเตอรี่ของรถยนต์คันอื่น จนกว่าจะแน่ใจว่าน้ำกรด ภายในแบตเตอรี่ละลายหมดแล้ว มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
การใช้สายพ่วงแบตเตอรี่มีความปลอดภัยหรือไม่ ?
มีความปลอดภัยถ้ามีขนาดใหญ่พอ อยู่ในสภาพดี และพ่วงต่อระหว่างแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง การใช้สายพ่วงที่ราคาถูกหรือบกพร่องเป็นสิ่งที่มีอันตรายเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้หรือสายพ่วงร้อนจัดจนมือพองได้ วิธีการต่อสายพ่วง
แบตเตอรี1
รูปแสดงสายพ่วงต่อขั่วบวกของแบตเตอรี่อันที่ไม่ทำงาน ถ้าแบตเตอรี่ของท่านเป็นแบบเปิดฝาปิดเซลออกได้ ก็ควรเปิดออกและใช้ผ้าสะอาดปิดช่องเหล่านั้นเอาไว้ตามที่แสดงในรูป ผ้าชิ้นนั้นควรทิ้งไปหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แบตเตอรี2
รูปแสดงการต่อสายพ่วงลบเข้ากับชิ้นโลหะหนาของรถยนต์คันที่มีแบต เตอรีไม่ทำงาน และไม่ควรต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่โดยตรง
ที่ถูกต้องมีหลายวิธีด้วยกัน วิธีที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นวิธีที่แนะนำให้ใช้คือ ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่ารถยนต์ทั้งสองคันไม่ได้จอดชิดกันมากจนสัมผัสกัน ต่อจากนั้นก็ให้ต่อสายพ่วงเส้นแรกระหว่างขั้วบวกของแบตเตอรี่ทั้งสอง แล้วต่อสายพ่วงเส้นที่สองเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่อันดีและต่อปลายที่เหลือเข้ากับเครื่องยนต์หรือตัวถังของรถยนต์คันที่มีแบตเตอรี่ไม่ทำงาน เมื่อเครื่องยนต์ของรถยนต์คันที่มีแบตเตอรี่ตายสตาร์ตเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เอาสายพ่วงออกโดยการถอดตามลำดับย้อนกลับ อย่าให้ปลายสายพ่วงที่ถอดออกมาจากขั้วแบตเตอรี่ไปสัมผัสกับโลหะหรือสายพ่วงเส้นที่ยังไม่ได้ถอดออกเพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เครื่องยนต์ของรถยนต์คันที่มีแบตเตอรี่ดีควรปล่อยให้หมุนอยู่ตลอดเวลาในระหว่างพ่วงสายอุปกรณ์ไฟฟ้าและสวิตช์กุญแจในรถยนต์คันที่มีแบตเตอรี่ตายควรปิดให้หมดในระหว่างที่ต่อสายพ่วง
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ซื้อรถยนต์คันหนึ่งซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล และเป็น รถยนต์ที่ผลิตจากอเมริกา ในขณะที่ผมเปิดฝากระโปรงรถยนต์ออก ผม เห็นมีแบตเตอรี่อยู่สองอัน แบตเตอรี่อันที่สองเป็นอะไหล่หรืออย่างไร ?
ไม่ใช่ เพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่มากขึ้น จึงต้องเพิ่มแบตเตอรี่อีกหนึ่งตัว แต่ระบบไฟฟ้ายังคงเป็นแบบ 12 โวลต์เช่นเดิม และรถยนต์ของท่านยังสามารถใช้การสตาร์ตโดยต่อสายพ่วงได้เช่นเดียวกับรถยนต์ทั่วๆ ไปที่ใช้แบตเตอรี่เพียงอันเดียว การต่อสายพ่วงให้ต่อกับแบตเตอรี่อันที่อยู่ใกล้ไดสตาร์ตมากที่สุด แต่อย่าลืมว่าต้องใช้แรงดันเพียง 12 โวลต์เท่านั้นเพราะบางคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็น 24 โวลต์ ทั้งนี้เพราะมีรถยนต์บรรทุกดีเซลบางแบบใช้แรงดัน 24 โวลต์ในการสตาร์ต หรือบางคนอาจคิดว่ามีแบตเตอรี่สองอันแรงดันควรจะเป็น 24 โวลต์
ทำไมบางคนขับรถยนต์ในเวลากลางวันชอบเปิดไฟหน้ารถยนต์เอาไว้?
อาจเป็นไปได้ที่เจ้าของรถยนต์คันนั้นต้องการสร้างจุดเด่นให้กับรถยนต์ของเขาด้วยเหตุผลบางอย่าง หรืออาจเป็นเพราะเป็นคนขี้ลืม ถ้ามองอีกแง่หนึ่งอาจตกเป็นเหยื่อความเชื่อถือที่ผิดๆ คือเชื่อว่าการเปิดไฟหน้ารถยนต์จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่มากเกินไป ซึ่งที่จริงแล้วเป็นหน้าที่ของเรกูเลเตอร์ การกระทำเช่นนั้นจะเป็นการช่วยทำให้อายุการใช้งานของหลอดไฟสั้นลงกว่าปกติ
ควรทำอะไรบ้างในการช่วยบำรุงรักษาแบตเตอรี่ในรถยนต์ของผมให้อยู่ ในสภาพที่ดี ?
ควรดูแลทำความสะอาดเป็นครั้งคราวและตรวจสอบดูว่ามีรอยรั่วหรือมีการกัดกร่อนเกิดขึ้นบริเวณขั้วแบตเตอรี่หรือไม่ เติมน้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่เพื่อรักษาระดับนํ้ากรดให้ตรงตามที่กำหนดทุกๆ สามเดือนควรถอดขั้วสายแบตเตอรี่ออกจากขั้วแบตเตอรี่และทำความสะอาด ถ้าจะให้ได้ผลดีควรใช้อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่โดยเฉพาะทาด้วยจารบีบางๆ บริเวณขั้วแบตเตอรี่และด้านในของขั้วสายแบตเตอรี่ และใส่กลับเข้าไปที่ขั้วเดิมโดยไม่สลับขั้วเด็ดขาด หลัง จากนั้นก็ทาจารบีภายนอกขั้วสายแบตเตอรี่โดยรอบอีกครั้งหนึ่ง ทุกๆ หกเดือน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์ (ถ้าเป็นไปได้) และล้างผิวด้านนอกด้วยสารละลายที่ค่อนข้างแก่ของโซดาปิ้งขนมและนํ้า หรือสารละลายของแอมโมเนียและน้ำ ควรระมัดระวังอย่าให้สารละลายเหล่านั้นเข้าไปในแบตเตอรี่ หลังจากนั้นก็ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งด้วยนํ้าสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ระวังอย่าให้สารละลายดังกล่าว และน้ำกรดของแบตเตอรี่ถูกเสื้อผ้า ผิวหนัง หรือเข้าตา ถ้าเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นควรล้างด้วยนํ้าปริมาณมากๆ ทันที ควรทิ้งเศษผ้าทั้งหมดที่ใช้ในการทำความสะอาดและล้างมือด้วยสบู่และนํ้าทันทีหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว อย่าสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟหรือนำเปลวไฟมาใกล้แบตเตอรี่รถยนต์โดยเด็ดขาด เพราะว่าในขณะที่แบตเตอรี่กำลังทำงานอยู่นั้นจะเกิดมีก๊าซไฮโดรเจนออกมาทางช่องหายใจของฝาปิดเซลและก๊าซนี้สามารถติดไฟได้ ซึ่งถ้าไม่ระมัดระวังแล้วอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้หรือเกิดการระเบิดของแบตเตอรี่ได้
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.