เครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง

Posted on : 31-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง ELECTRICAL FOR WINDOW TYPE AIR CONDITION
วงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง มีแตกต่างกันหลายวงจรแล้วแต่บริษัทผู้ผลิต


ภาพที่ 15 การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง
ภาพที่ 15 แสดงวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างแบบใช้ Run Capacitor 2 ตัวคือใช้กับพัดลม 1 ตัวและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์อีก 1 ตัว
นอกจากนี้เครื่องปรับอากาศบางชนิดยังใช้คาปาซิเตอร์กับมอเตอร์ด้วยเพื่อให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มีแรงสตาทหมุนคอมเพรสเซอร์ได้รวดเร็ว ไม่ว่าจะมี Load มากหรือน้อย แต่การต่อสตาทคาปาซิเตอร์ จะต้องต่อโพเทนเชี่ยลรีเลย์ (Potential Relay) สำหรับตัดการทำงานของวงจรสตาทคาปาซิเทอร์เมื่อมอเตอร์หมุนแล้ว
การคิดขนาดเครื่องปรับอากาศ
การคิดหาขนาดของเครื่องปรับอากาศให้พอดีกับการทำความเย็นภายในห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่
1. ขนาดของพื้นที่ห้องคิดเป็นตารางฟุต
2. ชนิดของฝาห้องหนาหรือบาง
3. ปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้ามาทางเพดาน
4. ความร้อนที่เข้ามาทางกระจก
5. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มากระทบกับผนังตามทิศต่างๆ
การประมาณหาขนาดของเครื่องทำดังนี้
1. วัดความกว้างและความยาวของห้องที่จะปรับอากาศ มีหน่วยเป็นตารางฟุต
2. พิจารณาดูว่าทิศทางส่วนใหญ่ของห้องปรับอากาศหันไปทางใดเพื่อจะได้รู้ว่าห้องของบ้านส่วนใหญ่หันไปรับแสงอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนและทิศใด จะได้ดูจากตารางเทียบค่าความร้อนแต่ละด้านของห้องได้
3. ดูสภาพพื้นที่เหนือเพดานห้องขึ้นไปมีสภาพเช่นไร เช่น
ก. ด้านบนเพดานเป็นห้องคนอยู่ (occupied)

ข. ห้องนี้อยู่เหนือห้องเราขึ้นไปเป็นหลังคาโล่งไม่มีแผ่นกันความร้อน (unusal Attic)
ค. หลังคาฉนวนกันความร้อนได้ (insulated Flat Roof)
ตารางการหาขนาดเครื่องปรับอากาศติดหน้าต่าง


การติดเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง
ในกรณีที่ต้องการติดตั้งกับหน้าต่างห้องหรือฝาผนังบ้านให้ปฏิบัติดังนี้
1. วัดดูขนาดความกว้างของบานหน้าต่างว่าพอที่จะใส่เครื่องปรับอากาศได้หรือไม่
2. ถอดบานหน้าต่างออก
3. ตัดกรอบไม้สี่เหลี่ยม (วงกบ) ให้ได้ขนาดกับเครื่องปรับอากาก เผื่อหลวมไว้ ประมาณ ½  นว เพื่อจะได้ใส่เรือนเครื่องปรับอากาศได้สะดวก
4. ใส่วงกบบนกรอบหน้าต่างยึดเรือนเครื่องปรับอากาศ
5. ตอกตะปูยึดเรือนเครื่องปรับอากาศ (Housing) กับที่ยึดวงกบให้แน่น
6. ใส่ฝาครอบหรือเรือนเครื่องปรับอากาศเข้าไปจนสุดเหล็กกั้นของเรือนเครื่อง และใช้ตะปูยึดตัวเรือนให้แน่น


ภาพที่ 16 การยึดเรือนเครื่องปรับอากาศกับวงกบหน้าต่าง


ภาพที่ 17 หลังจากติดตั้งเรือนเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยแล้ว
7. ยกเครื่องปรับอากาศใส่เข้าไปในตัวเรือน (Housing)
8. ปิดแผงหน้ากากด้านในและเดินสายไฟเข้าเครื่อง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.