แผงหน้าปัดและมาตรวัดต่างๆ ของรถยนต์

แผงหน้าปัดรถยนต์

ไฟเตือนของความดันน้ำมันเครื่องกะพริบปิดและเปิดตลอดเวลาในขณะที่ผมกำลังขับรถยนต์ มันปลอดภัยที่จะขับรถยนต์หรือไม่ ?
การที่ไฟกะพริบดังกล่าวอาจเป็นไปได้สองกรณีคือ ความดันน้ำมันเครื่องภายในเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงความดันต่ำและความดันปกติ หรือมีความบกพร่องในระบบไฟเตือนของความดันนํ้ามันเครื่อง จงหยุดรถยนต์และลองฟังเสียงรถยนต์ดู ในขณะที่เดินเบา ถ้ามีเสียงนั้นเหมือนกับเสียงที่เคยได้ยินตามปกติลองเร่งเครื่องยนต์ และฟังเสียงดูในขณะที่เร่งเครื่องยนต์แล้วผ่อนคันเร่งว่ามีเสียงดังกริ๊กๆ เสียง กระแทก หรือเสียงดังโครมครามอย่างมากหรือไม่ ถ้าไม่ได้ยินเสียงผิดปกติแต่อย่างไร ก็ควรดับเครื่องยนต์และตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง ถ้าระดับตํ่าเกินไปจงเติมให้ได้ระดับ แล้วสตาร์ตเครื่องยนต์และสังเกตไฟเตือนของความดันนํ้ามันเครื่องอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไฟไม่สว่างก็อาจเป็นไปได้ว่าได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ายังมีอาการเช่นเดิมหรือไฟสว่างยาวนานมากขึ้นหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านได้ยินเสียงผิดปกติจากเครื่องยนต์ จงขับรถยนต์ไปยังอู่ซ่อมอย่างช้าๆ และให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุ แต่ถ้ากรณีที่ท่านกำลังขับรถยนต์อยู่และถ้าไฟเตือนของนํ้ามันเครื่องสว่างขึ้นอย่างทันทีทันใดและยังคงสว่างอยู่ตลอดไป และเสียงเครื่องยนต์ผิดปกติ หรือมีอาการผิดปกติในเวลาเดียวกัน ควรจอดรถยนต์และดับเครื่องยนต์ทันที โทรศัพท์ไปยังอู่ซ่อมและอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง เขาอาจแนะนำให้ท่านลากรถยนต์ ของท่านไปยังอู่ซ่อมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องยนต์เสียหาย ถ้าท่านสังเกตว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเสียงและอาการของเครื่องยนต์แต่ไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ก็ให้ขับรถยนต์อย่างช้าๆ ไปยังอู่ซ่อม อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่ระบบไฟเตือนชำรุดก็ได้
ไฟเตือนของอุณหภูมิในเครื่องยนต์สว่างขึ้นตลอดเวลา ผมยงคงขับรถยนต์ต่อไปด้วยความปลอดภัยหรือไม่ ?
สิ่งนี้แสดงให้รู้ว่าไม่เครื่องยนต์ร้อนจัดเกินไปก็ระบบไฟเตือนของอุณหภูมิใช้การไม่ได้ ลองปล่อยให้เครื่องยนต์หมุนที่รอบเดินเบา แล้วปิดเครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบจุดต่างๆ ที่เห็นได้ เช่น การรั่วไหลของนํ้า ท่อนํ้าแตก สายพานขาด หรือฟังเสียงนํ้าเดือดและเสียงอื่นๆ ในหม้อนํ้า และสังเกตว่ามีไอนํ้าออกมาหรือไม่ ถ้าไฟเตือนยังคงสว่างอยู่ต่อไปหลังจากเวลาได้ผ่านไปแล้ว 10 นาที ควรดับเครื่องยนต์ ถ้าท่านมีเวลามากพอก็ควรรอดูว่าเมื่อเครื่องยนต์เย็นลงแล้วระดับนํ้าในหม้อนํ้า ลดลงหรือไม่ ถ้าระดับนํ้าลดลงควรเติมส่วนผสมของนํ้ากับน้ำยาแอนตี้ฟรีซเพื่อป้องกันหม้อนํ้าร้อน ถ้าไฟเตือนยังคงสว่างอยู่เมื่อเครื่องยนต์เย็นลงแล้ว ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าเสียใหม่ที่อู่ซ่อมรถยนต์บางคันมีฟิวส์ควบคุมในวงจรนี้ด้วยซึ่งถ้าฟิวส์ขาดแล้วไฟเตือนจะสว่างตลอดเวลาจนกว่าจะได้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่
รถยนต์ของผมมีมาตรวัดความร้อนแทนที่จะใช้ไฟเตือน แต่เข็มชี้ไม่ยอม เคลื่อนที่ไปไหนเลยไม่ว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะเป็นเท่าใดก็ตาม ทำไม ?
ฟิวส์ที่ใช้ในวงจรนี้ขาด หรือสายดินของมาตรอยู่ในสภาพไม่ดีหรือเสีย ปลั๊กเสียบวัดความร้อนที่เครื่องยนต์เสีย สายไฟฟ้าของวงจรขาด หลุด หรือลัดวงจร
มันจะมีอันตรายหรือไม่ถ้าขับขี่รถยนต์ในสภาพที่มาตรวัดความร้อนไม่ ทำงาน ?
ท่านจะไม่รู้เลยว่าเครื่องยนต์ของท่านนั้นร้อนมากแค่ไหนจนกว่าจะได้ซ่อมมาตรวัดความร้อนเสียก่อน แต่ถ้ามันไม่ทำให้ท่านรำคาญใจ มันก็คงไม่ทำให้ใครรำคาญใจเช่นกันนอกเสียจากอาจเกิดโอกาสที่เครื่องยนต์ของท่านร้อนจัดมาก โดยที่ท่านไม่สามารถรู้ได้เลยจนกว่าจะมีไอนํ้าพุ่งออกมาจากหม้อนํ้าและเครื่องยนต์ไม่มีแรงและจอดตายกีดขวางการจราจร
ไฟเตือนของอุณหภูมิในเครื่องยนต์กะพริบปิดและเปิดในบางโอกาสขณะที่กำลังขับขี่รถยนต์ น้ำในหม้อน้ำก็เต็มและไม่เดือด รถยนต์ก็วิ่งเป็นปกติ มันจะมีอันตรายหรือไม่ ?
อาการดังกล่าวหาได้เกิดจากเครื่องยนต์ร้อนไม่ สาเหตุเกิดจากมีจุดบกพร่องเกิดขึ้นที่ระบบไฟเตือน และควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องมาพะวงกับการกะพริบของสัญญาณไฟเตือน ทั้งๆ ที่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ร้อน
ไฟเตือนของไดชาร์จสว่างขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบา มันเป็นปกติ หรือไม่ ?
ไม่ปกติถ้าเกิดขึ้นเป็นประจำ แสดงว่าไดชาร์จจ่ายกระแสไฟออกมาน้อยเกินไป และควรตรวจเช็คให้เรียบร้อย
ถ้าไฟเตือนของไดชาร์จสว่างขึ้นในขณะที่กำลังขับรถยนต์มันจะเป็นอะไรได้บ้าง?
สาเหตุที่เป็นไปได้มีสองประการ คือระบบชาร์จไฟบกพร่อง หรือไม่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับสายพานซึ่งได้แก่ สายพานลื่น ขาด เป็นต้น
ผมมีแอมมิเตอร์ในรถยนต์ของผมแทนการใช้ไฟเตือน เข็มชี้มักจะชี้ไป ทางด้านบวกเมื่อผมกำลังขับขี่รถยนต์ แต่เมื่อเครื่องยนต์เดินเบาเข็มชี้จะเลื่อนมาชี้ตรงกลาง มันเป็นปกติหรือไม่?

ไม่ปกติ แบตเตอรี่ของท่านอาจเสียหรือมีปัญหาบางอย่างที่ไดชาร์จหรือที่เรกูเลเตอร์ หรือมาตรวัดเสีย
เข็มชี้แสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังแกว่งไปมาในขณะที่ผมกำลังขับขี่รถยนต์ มันหมายความว่าอย่างไร ?
อาจเป็นเพราะลูกลอยภายในถังนํ้ามันขยับขึ้นลงในขณะที่นํ้ามันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อมไปมา มันอาจเป็นเพราะมีความบกพร่องเกิดขึ้นที่ตัวรับสัญญาณ ลูกลอย มาตรวัด นํ้ามันเชื้อเพลิง หรือสายไฟฟ้า จึงทำให้เข็มชี้แกว่งไปมาทั้งๆ ที่กำลังขับรถยนต์บนถนนในแนวระดับและเป็นเส้นตรงหรือเมื่อได้หยุดรถยนต์แล้วสองสามนาที
มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงของผมชี้ตำแหน่งที่แสดงว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังตลอดเวลา มีอะไรผิดปกติ?
ไม่มีอะไรผิดปกติถ้ามีนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังเต็มอยู่ตลอดเวลาจริง แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ก็หมายความว่าลูกลอยในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงติดค้าง ตัวรับสัญญาณเสีย มาตรบกพร่อง หรือปัญหาเกี่ยวกับสายไฟฟ้าระหว่างถังน้ำมันเชื้อเพลิงกับแผงหน้าปัด อย่างน้อยหนึ่งในสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นจะทำให้เข็มชี้บนหน้าปัดผิดไปจากความเป็นจริง แต่ถ้าเข็มชี้ที่ตำแหน่งแสดงว่าไม่มีนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังก็อาจเป็น ไปได้ที่ลูกลอยแตกรั่วแทนที่จะติดค้าง
มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงของผมชี้ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงกล่าวคือจะชีที่ตำแหน่งเต็มเมื่อถังน้ำมันเชื้อเพลิงว่างเปล่า และจะชี้ที่ตำแหน่งว่างเปล่า เมื่อมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โรงงานผู้ผลิตทำเช่นนี้เพื่อให้ผมรู้สึกระมัดระวังอยู่เสมอหรือไร ?
ตามที่อ่านนั้นแสดงว่ารถยนต์ของท่านมีมาตรวัดนํ้ามันอันที่อ่านกลับกันกับความเป็นจริง ควรนำรถยนต์ไปหาผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ของท่านเพื่อตรวจสอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะโรงงานประกอบผิดมาก็ได้ และถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าจะตำหนิอย่างรุนแรง
มาตรวัดความเร็วในรถยนต์ของผมดูเหมือนจะมีเสียงดังและเข็มชี้ไม่ปกติ ผมควรจะทำอย่างไรดี ?
ซ่อมเสียให้เรียบร้อย อาจมีปัญหาภายในมาตรวัดความเร็ว (ชิ้นส่วนที่ติดอยู่ด้านหลัง แผงหน้าปัด) สายเคเบิ้ลของมาตรวัดอาจแห้ง งอ หรือเป็นปม หรือฟันเฟืองของมาตรวัดในห้องเกียร์เสีย ท่านสามารถให้การหล่อลื่นแก่สายเคเบิ้ลด้วยตัวเอง ถ้าต้องการ และควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับงานด้วย
ทำไมรถยนต์ของผมจึงมีชุดตัวเลขสองชุดแสดงจำนวนกิโลเมตรของการใช้งานในการขับขี่ ? และยังมีชุดตํวเลขสองชุดที่แสดงความเร็วในการขับขี่อีกด้วย
สำหรับชุดตัวเลขสองชุดที่แสดงจำนวนกิโลเมตรของการใช้งานนั้น ชุดแรกแสดงจำนวนกิโลเมตรทั้งหมดของการใช้งานมาตั้งแต่ต้น อีกชุดหนึ่งซึ่งมักไม่ค่อยพบในรถยนต์ทั่วๆ ไปเป็นชุดตัวเลขแสดงระยะทางในการเดินทางแต่ละครั้ง เพราะมีปุ่มตั้งตัวเลขให้เริ่มต้นใหม่ที่เลขศูนย์ ปุ่มนี้มักจะอยู่ที่บริเวณขอบด้านล่างของแผงหน้าปัด และยื่นออกมาจากกระจกหน้าปัดของมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความเร็วในรถยนต์รุ่นใหม่ขณะนี้มักจะแสดงอัตราเร็วเป็นสองระบบ คือไมล์ต่อชั่วโมง และ กิโลเมตรต่อชั่วโมง (พบในรถยนต์ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา) เพราะในขณะนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังตื่นตัวในการเปลี่ยนหน่วยเป็นระบบเมตริก แต่ประเทศไทยเราใช้ระบบเมตรอยู่แล้วจึงมักพบเพียงแต่ชุดตัวเลขที่แสดงอัตราเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
มาตรวัดความเร็วของรถยนต์ที่ผมใช้อยู่มีความเที่ยงตรงหรือไม่ ?
ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วก็ตอบว่าเที่ยงตรงดี นอกเสียจากท่านได้เปลี่ยนยางใหม่ และใช้ขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ยางขนาดใหญ่จะทำให้รถยนต์วิ่งได้ในอัตราเร็วสูงกว่าที่แสดงโดยมาตรวัด ในขณะที่ยางขนาดเล็กจะทำให้รถยนต์วิ่งได้ในอัตราเร็วที่ต่ำกว่าที่แสดงโดยมาตรวัด สิ่งนี้อาจแก้ไขได้โดยให้ช่างเปลี่ยนฟันเฟืองของมาตรวัดอัตราเร็วในห้องเกียร์เสียใหม่ซึ่งไม่ใช่งานใหญ่อะไรมาก ถ้าท่านมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามาตรวัดความเร็วไม่ถูกต้องและเที่ยงตรงเท่าที่ควร ก็ควรให้ช่างตรวจสอบให้
ผมสามารถหมุนชุดตัวเลขแสดงจำนวนกิโลเมตรของการใช้งานย้อนกล้บ ให้ได้ตัวเลขน้อยลงก่อนที่ผมจะขายรถยนต์ได้หรือไม่ ?
ไม่ได้ตามกฎหมาย บางคันอาจทำได้ง่าย บางคันอาจทำได้ยากมาก และบางคันจะมีกับดักล่อไว้ด้วยถ้าไม่ระมัดระวัง แต่คำถามที่เกี่ยวกับศีลธรรมแบบนี้ไม่อยากจะตอบ มันเป็นสิ่งที่ควรตัดสินใจเอาเองว่าสมควรจะหลอกลวงผู้ซื้อหรือไม่
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.