การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นมีดังนี้
ตรวจสอบเกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น
การตรวจสอบเกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นทำได้ดังนี้ (ดูรูปที่ 10.40)
-ปลดขั้วต่อสายไฟจากเซนเซอร์วัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นออก
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON และตรวจสอบดูเข็มวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นจะชี้ในตำแหน่ง 0 หรือไม่มีแรงดัน
-ต่อหลอดทดสอบขนาด 3.4 วัตต์ อนุกรมกับเกจวัดและกราวด์
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON หลอดไฟทดสอบจะติดและเข็มวัดของเกจวัดจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นสูงสุด ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ให้เปลี่ยนเกจวัดใหม่


รูปที่ 10.40 การตรวจสอบเกจวัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น
ตรวจสอบเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
การตรวจสอบเซนเซอร์วัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นทำได้โดย (ดูรูปที่ 10.41)

-ปลดขั้วต่อสายไฟออกจากตัวเซนเซอร์วัดแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น
-ต่อหลอดไฟทดศอบขนาด 3.4 วัตต์ อนุกรมระหว่างแบตเตอรี่และตัวเซนเซอร์
-สังเกตดูหลอดไฟทดสอบจะไม่ติด (เครื่องยนต์ยังไม่ทำงาน)
-เมื่อเครื่องยนต์ทำงานหลอดไฟทดสอบจะติด ถ้าไม่เป็นไปตามนี้แสดงว่าตัวเซนเซอร์เสียให้เปลี่ยนใหม่


รูปที่ 10.41 การตรวจสอบเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น
ตรวจสอบหลอดไฟเตือนแรงดันนํ้ามันหล่อลื่น
การตรวจสอบหลอดไฟเตือนแรงดันนํ้ามันหล่อลื่นทำได้ดังนี้ (ดูรูปที่ 10.42)
-ปลดสายไฟออกจากตัวเซนเซอร์แล้วต่อลงกราวด์
-บิดสวิตช์จุดระเบิดไปตำแหน่ง ON หลอดไฟเตือนจะต้องสว่าง ถ้าหลอดไฟเตือนไม่สว่าง แสดงว่าหลอดไฟเตือนขาด


รูปที่ 10.42 การตรวจสอบหลอดไฟเตือนแรงดันน้ำมันหล่อลื่น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.