แหวนอัดล่างของเครื่องยนต์

Posted on : 31-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

โดยทั่วไปเครื่องรถยนต์มีแหวนอัด 2 อันต่อหนึ่งลูกสูบคือ แหวนอัดบนและแหวนอัดล่าง (หรือแหวนอัดกลาง) แหวนอัดล่างมักเป็นแบบหน้าเฉียงหรือแบบกวาด และไม่มีสารเคลือบ หน้าที่ของแหวนอัดล่างเช่นเดียวกับแหวนอัดบนคือ ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ เผาไหม้หรือโบลว์บายและควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น

แหวนอัดล่าง

ความดันอัดและความดันการเผาไหม้ส่วนมากกระทำกับแหวนอัดบน ทำให้แหวนอัดบนถูกกดให้แนบสนิทกับผนังกระบอกสูบและร่องแหวนล่างซึ่งช่วยให้การอุดรอยรั่วดีขึ้น สำหรับแหวนอัดล่างนั้นได้รับแรงกดน้อยกว่าแหวนอัดบน ซึ่งทำให้แหวนอัดล่างไม่สามารถอุดรอยรั่วได้ดี เท่ากับแหวนอัดบน ดังนั้นแหวนอัดล่างมักนิยมใช้แบบหน้าเฉียงหรือบิดกลับเพื่อช่วยอุดการรั่วไหล และควบคุมนํ้ามันหล่อลื่น ในเครื่องยนต์บางแบบแหวนอัดล่างมีสปริงถ่างแหวนสำหรับเพิ่มแรงกด ของแหวนที่กระทำต่อผนังกระบอกสูบ ดังแสดงในรูปที่ 5.20

การใช้แหวนอัด 2 อันก็เป็นการช่วยซีลความดันถึง 2 ชั้น ความดันจะถูกกักอยู่เหนือแหวนอัดบนและอยู่ระหว่างแหวนทั้งสอง ในขณะที่เริ่มต้นจังหวะกำลัง ความดันในห้องเผาไหม้อาจสูงถึง 6895 kPa (1000 psi) ความดันสูงขนาดนี้ไม่สามารถซีลอยู่ได้ด้วยแหวนอัดเพียงอันเดียว ดังนั้นจึงต้องมีแหวนอัดล่างเข้ามาเสริม เมื่อมีแหวนอัดล่างเข้ามาเสริม ความดันบางส่วนถูกกักอยู่ระหว่างแหวนอัดบนกับแหวนอัดล่าง ทำให้แรงกดลัพธ์เหนือแหวนอัดบนลดน้อยลง ซึ่งมีผลดีในแง่ที่ว่า แรงกดของแหวนอัดบนที่กระทำกับผนังกระบอกสูบไม่สูงเกินไป ทำให้การสึกหรอลดลง

ข้อสังเกต เครื่องยนต์ 2 จังหวะบางแบบมีความดันการเผาไหม้ค่อนข้างตํ่าจึงมักใช้แหวนอัดเพียงอันเดียว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.