การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น

Posted on : 31-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เครื่องทำความเย็นแบบตั้งพื้น Console Air Conditioners
ภาพที่ 13 แสดงลักษณะของเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นซึ่งบรรจุเครื่อง ทำความเย็นและกลไก

การควบคุมอุณหภูมิไว้ภายในทั้งหมดเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นมักเป็นเครื่องทำความเย็นขนาดกลางตั้งแต่ 2 H.P-10 H.P ซึ่งนิยมใช้กับอาคารร้านค้า ธนาคารและภัตตาคารซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก นิยมใช้เครื่องปรับอากาศแบบนี้


ภาพที่ 13 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นมีทั้งชนิดระบายความร้อนคอนเด็นเซอร์ด้วยน้ำและอากาศ ในภาพที่ 13 แสดงเครื่องทำความเย็นแบบตั้งพื้นชนิดระบายความร้อนคอนเด็นเซอร์ด้วยน้ำ ซึ่งมีท่อทางอากาศเข้าด้านใต้ และอากาศเย็นออกทางด้านบน นอกจากนี้ยังสามารถต่อท่อออกจากเครื่องไปยังห้องต่างตามอาคารอีกด้วย ชุดคอนเด็นเซอร์จะอยู่ด้านล่างของเครื่องและด้านบนเป็นที่อยู่ของขดอีแวปปอเรเตอร์ ตรงกลางเป็นที่ติดตั้งพัดลมดูดอากาศเข้าและเป่าอากาศออก ด้านล่างนอกจากจะเป็นขดคอนเด็นเซอร์ ยังมีปั๊มน้ำสำหรับปั๊มน้ำไประบายความร้อนคอนเด็นเซอร์
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นประกอบสำเร็จรูปมาจากโรงงานเรียบร้อย ช่างเทคนิคหรือผู้ใช้เพียงแต่ปรับระดับเครื่องให้ได้และต่อท่อทางเดินน้ำระบายความร้อนคอนเด็นเซอร์ เข้าเครื่องและต่อระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เดินเครื่องใช้งานได้
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบนี้เป็นแบบเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์ (Hermetic Motor Compressor)
การควบคุมปริมาณสารทำความเย็นใช้เทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์ หลักการทำงานของเทอร์โมสแตติค เอกซแพนชั่นวาวล์ (TXV เหมือนกับ TXV ที่ใช้ในรถยนต์นั่ง)
เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วให้ทดลองเดินเครื่องและปรับสวิชเทอร์โมสตัท เมื่อตั้งอุณหภูมิตามที่ต้องการโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ

การบริการเครื่องปรับอากาศ
ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ SERVICING AIR-CONDITIONER
การบริการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือทำความสะอาดภายในจำเป็นต้องถอดหน้ากากออกและถอดชิ้นส่วนที่ต้องการทำความสะอาดหรือต้องการซ่อมออกมาทำภายนอก( ในกรณีที่ทำภายในเครื่องไม่ได้)
การบริการเครื่องปรับอากาศชนิด Window Type
การบำรุงรักษาตามระยะเวลา
เครื่องปรับอากาศจำเป็นต้องมีกาาบำรุงรักษาเพื่อให้มีความสะอาดและมีอายุการใช้งานยาวนาน การตรวจมีระยะกำหนดเวลาดังนี้
การตรวจประจำสัปดาห์
1. ตรวจความตึงสายพาน (สายพานรูปตัว-วี)
2. ตรวจความเร็วพัดลม ( สังเกตลักษณะการหมุน )
3. ตรวจความเร็วปั๊มน้ำ (สังเกตลักษณะการหมุน)
4. ตรวจชุดแท่นรองรับเครื่องปรับอากาศ
5. ตรวจดูรอยรั่วของทางเดินน้ำระบายความร้อนว่ารั่วหรือไม่
6. ตรวจดูการควบคุมความดัน อุณหภูมิและการไหลของอากาศ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.