เครื่องปรับอากาสแบบสปลิท-ไทพ์

Posted on : 31-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เครื่องปรับอากาศแบบสปลิท-ไทพ์ หรือเครื่องปรับอากาศแบบแยกระบบ (SPLIT TYPE)
เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type หรือแบบแยกระบบ แบ่งแยกระบบทำความเย็นออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ชุดระบายความร้อน (Condensing Unit)
2. ชุดทำความเย็น (Cooling Unit)
ส่วนประกอบของชุดระบายความร้อน และชุดทำความเย็นเหมือนกันกับระบบเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง
การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกระบบ

การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบ (split-Type) ต้องสำรวจดูองค์ประกอบของการติดตั้งเสียก่อน ดังจะเห็นได้ว่าการติดตั้งการปรับอากาศแบบ Split-Type ต้องมีการเตรียมและวางแผนการติดตั้งโดยพิจารณาจาก
ก. ตำแหน่งติดตั้งคอยล์เย็นหรือแผงอีแวปปอเรเตอร์ Evaporator ซึ่งต้องดูจากองค์ประกอบย่อยๆ ดังนี้คือ
เมื่อติดตั้งแผงอีแวปปอเรเตอร์แล้วอากาศต้องหมุนเวียนแผ่ความ เย็นได้ทั่วตลอดห้อง
ข. ตำแหน่งที่ติดตั้งชุดคอนเด็นเซอร์ต้องใกล้กับชุดอีแวปปอเรเตอร์และมีข้อหักมุมในการเดินท่อให้น้อยที่สุด ท่อทางเดินยิ่งยาวความเย็นยิ่งลดลง
ค. ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการบริการภายหลังการติดตั้งอีกด้วย
ง. จะต้องติดตั้งเครื่องคอมเพรสเซอร์ให้แสงแดดส่องน้อยที่สุด
จ. จะต้องอยู่ในที่ๆ ระบายความร้อนได้ดีไม่มีที่บังลมสำหรับระบายความร้อน
เครื่องปรับอากาศแบบ Split type ปัจจุบันคนนิยมใช้มากเพราะทำให้ความเย็นแผ่กระจายได้ทั่วทั้งภายในห้อง เครื่องปรับอากาศแบบนี้มีส่วนดีคือลดเสียงดังจากตัวเครื่องเพราะตัวเครื่องอยู่นอกอาคาร มีข้อเสียคือเมื่อติดตั้งแล้วเวลาย้ายต้องเดินท่อแผงการปรับอากาศใหม่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.