ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:โพรงน้ำ

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

โพรงนํ้าได้รับการออกแบบเพื๋อดูดความร้อนออกจากเสื้อสูบและฝาสูบ โพรงนํ้าเป็นช่องว่างระหว่างผนังกระบอกสูบด้านนอกกับภายในของเสื้อสูบและฝาสูบ ดังแสดงในรูปที่ 8.3

โพรงน้ำในฝาสูบ

สารหล่อเย็นสามารถไหลเวียนอย่างอิสระผ่านจุดร้อนของเครื่องยนต์ ซึ่งรวมถึงปลอกนำวาล์ว บ่าวาล์ว และส่วนบนของผนังกระบอกสูบซึ่งสัมผัสกับแหวนลูกสูบ

ในระหว่างการทำงานตามปกติ สารหล่อเย็นไหลจากส่วนล่างของหม้อนํ้าผ่านปั๊มนํ้า เข้าสู่เสื้อสูบ และไหลผ่านโพรงนํ้าซึ่งอยู่โดยรอบกระบอกสูบ แล้วไหลขึ้นสู่โพรงนํ้าในฝาสูบสารหล่อเย็นในฝาสูบไหลผ่านโดยรอบห้องเผาไหม้และบ่าวาล์วจากฝาสูบ สารหล่อเย็นไหลผ่าน เทอร์โมสตัดแล้วเข้าสู่ส่วนบนของหม้อนํ้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.