โรเตอร์และฝาครอบจานจ่าย

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ตัวโรเตอร์ (rotor) ทำจากสารสังเคราะห์ที่สามารถทนความร้อนสูงและการเป็นฉนวนที่ดี ที่ตัวโรเตอร์จะมีสะพานไฟอยู่ตรงส่วนบนและยื่นออกไปนอกตัวโรเตอร์ และด้านตรงข้ามกับสะพานไฟก็จะเป็นส่วนถ่วงดุลเพื่อให้ตัวโรเตอร์เกิดความสมดุลขณะที่หมุนโรเตอร์ทำหน้าที่หมุนจ่ายแรงเคลื่อนไฟแรงสูงที่รับมาจากคอยล์จุดระเบิดไปยังฝาครอบจานจ่ายตามจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดังรูปที่ 5.17


รูปที่ 5.17 โรเตอร์และส่วนประกอบต่างๆ ของโรเตอร์
ฝาครอบจานจ่าย

ฝาครอบจานจ่าย (distributor cap) ทำจากสารสังเคราะห์เช่นเดียวกับโรเตอร์ ที่ฝาครอบจานจ่ายจะมีรูตรงจุดกึ่งกลางด้านในจะติดตั้งแท่งคาร์บอนโดยมีสปริงดันแท่งคาร์บอนเพื่อให้แท่งคาร์บอนสัมผัสกับตัวโรเตอร์ตลอดเวลา และรอบๆ ฝาครอบจานจ่ายก็จะมีรูสายหัวเทียน (จำนวนรูสายหัวเทียนจะเท่ากับจำนวนกระบอกสูบ) ซึ่งรับแรงเคลื่อนไฟแรงสูงจากตัวโรเตอร์ ระยะห่างระหว่างสะพานไฟของตัวโรเตอร์ กับขั้วไฟของฝาครอบจานจ่ายจะอยู่ในค่าประมาณ 0.8 มิลลิเมตร (0.031 นิ้ว) ดังรูปที่ 5.18


รูปที่ 5.18 ภาพตัดแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของฝาครอบจานจ่าย
ข้อควรระวัง เมื่อเกิดมีสิ่งสกปรก คราบออกไซด์ หรือความชื้นในฝาครอบจานจ่าย ให้รีบทำความสะอาด เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างขั้วไฟในฝาครอบจานจ่ายได้ ขั้วไฟทางด้านข้างของฝาครอบจานจ่ายที่เกิดคราบออกไซด์ให้ทำความสะอาดโดยวิธีที่เหมาะสม การใช้กระดาษทรายขัดจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสะพานไฟของโรเตอร์กับขั้วไฟที่ฝาครอบจานจ่ายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การจ่ายแรงเคลื่อนไฟแรงสูงได้ยากขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.