เครื่องมือทดสอบเครื่องยนต์:ไดนาโมมิเตอร์

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

แชสซิสไดนาโมมิเตอร์สามารถวัดกำลังเครื่องยนต์ภายใต้สภาพการทำงานต่าง ๆ แชสซิสไดนาโมมิเตอร์ตามที่แสดงในรูปที่ 20.22 ประกอบด้วยลูกกลิ้งขนาดใหญ่ 2 อันติดตั้งที่พื้นระดับ ลูกกลิ้งจะถูกขับเคลื่อนโดยล้อรถยนต์ โดยที่รถยนต์อยู่กับที่ แต่รถยนต์ทำงานคล้ายกับวิ่งอยู่บนถนนจริง

ภายใต้พื้นคือตัวดูดกลืนกำลังซึ่งสามารถปรับภาระต่าง ๆ บนลูกกลิ้งได้ จึงทำให้ช่างสามารถตรวจสอบเครื่องยนต์ภายใต้สภาพการทำงานต่าง ๆ ทั้งในขณะเดินเบา ขณะเร่ง ขณะวิ่ง ด้วยอัตราเร็วคงที่ หรือขณะวิ่งด้วยความหน่วง

นอกจากนี้แชสซิสไดนาโมมิเตอร์ยังสามารถตรวจสอบห้องเกียร์และดิฟเฟอเรนเชียล และตรวจสอบจุดเปลี่ยนเกียร์และสภาพการทำงานของห้องเกียร์อัตโนมัติ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.