เมื่อไฟฟ้าในรถเกิดขัดข้อง

Posted on : 08-11-2012 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

      ท่านเคยเจอปัญหาต่างๆ ตอนขับรถอยู่หรือเปล่า เช่นตอนกำลังขับไปอย่างมันๆ ในเวลากลางคืน อยู่ดีๆ ไฟหน้าเกิดดับขึ้นมา หรือว่าแตรไม่ดังเป็นต้น ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็คงจะทำให้อารมณ์เสียไม่น้อยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าในรถยนต์เลย ก็เห็นทีต้องทนขับรถตาบอด หรือไม่ก็รถเป้นใบ้กลับจนถึงบ้าน แต่ถ้าลองรู้อะไรบ้างแล้วการแก้ไขก็จะทำได้ทันที

ถึงแม้ว่าระบบไฟฟ้าในรถยนต์จะยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ท่านก็อาจแก้ไขได้เอง เช่นอยู่ดีๆ ไฟส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดดับขึ้นมา ก็ลองไฟไล่ตามขั้นตอนตามนี้ดู

1. ดูรูปที่ 1 ใช้ไฟฉายส่องดูแผงฟิวส์ (ส่วนใหญ่แผงฟิวส์จะอยู่ใต้หน้าปัทม์รถยนต์ยึดติดกับผนัง) ตรวจดูว่ามีฟิวส์ตัวใดขาดหรือไม่ ถ้าไม่มีฟิวส์ตัวใดขาดก็ให้ข้ามไปทำตามลำดับที่ 3 ต่อไป

2. ดูรูปที่ 2 จัดการดึงเอาฟิวส์ตัวที่ขาดออกมา โดยอาจจะใช้ไม้ไอติมงัดหรือมือดึงเอาฟิวส์ตัวที่ขาดออกมา อย่าใช้ไขควงเนื่องจากโลหะอาจไปทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ถึงแม้ว่าจะปิดกุยแจสตาร์ทก็ตาม ขนาดของฟิวส์จะบอกไว้ที่ทางปลายด้านที่เป็นโลหะด้านใดด้านหนึ่ง ให้ท่านหาฟิวส์ที่มีขนาดเท่ากันมาใส่แทน

3. ดูรูปที่ 3 ไฟส่องสัญญาณต่างๆ เช่น ไฟเบรค ไฟเลี้ยว บางครั้งสามารถถอดออกได้เป็นตัวเดียว ให้คลายสกรูถอดเอาขอบยึดออก แล้วจึงถอดเอาดวงไฟนั้นออกมาระวังอย่าให้ปะเก็นของขาด ตรวจดูหลอดไฟนั้นถ้าขาดก็เปลี่ยนเสียใหม่

4. ดูรูปที่ 4 ไฟส่องสัญญาณบางชนิด บางครั้งใช้หลอดไฟติดอยู่ด้านในแล้วมีแผ่นพลาสติคครอบไว้อีกที ให้ถอดเอาแผ่นพลาสติคครอบออกโดยคลายสกรูยึดออกก่อนแล้วจึงถอดเอาหลอดไฟมาตรวจดูว่าขาดหรือเปล่า ถ้าหลอดไฟขาดก็เปลี่ยนหลอดไฟเสียใหม่

รูปที่ 4 แสดงให้เห็นไฟสััญญาณแบบใช้หลอดไฟมีแผ่นพลาสติกครอบ

5. ดูรูปที่ 5 ถ้าปรากฎว่าไฟไม่ติด แต่ตรวจดูฟิวส์แล้วหลอดไฟแล้วก็ไม่ขาด ก็ให้ถอดเอาหลอดไฟออก แล้วใช้กระดาษทรายขัดเอาสิ่งสกปรกที่เต้าเสียบหลอดไฟออกทั้งภายนอกภายในแล้วใส่หลอดไฟกลับเข้าที่  ถ้าหลอดไฟยังไม่ติดอีกให้ลองใช้โวลท์มิเตอร์ตรวจดูไฟฟ้าในวงจรรถตรวจดูว่ามีไฟฟ้าส่งมาถึงเต้าเสียบหลอดไฟหรือเปล่า  ถ้าไม่มีไฟส่งมาถึงก็แสดงว่า สายไฟตอนใดตอนหนึ่งจะต้องขาดหรือหลุดอย่างแน่นอน

รูปที่ 6 แสดงการต่อสายไฟโดยการบัดกรี(รูปบน)หรือโดยใช้คลิปต่อ

6. ให้ลองตรวจไล่ดูสายไฟที่ต่อมายังหลอดไฟนั้นให้ตลอดว่ามีตอนใดขาดหรือหลุดหรือเปล่า

7. ดูรูปที่ 6 แสดงให้เห็นการต่อสายไฟที่ขาดออกจากกัน หรือตอนใดที่หลุดก็ใช้ผ้าเทปปิดเสีย

8. ดูรูปที่ 7 ในกรณีที่ไฟเบรคไม่ติด ก็ลองตรวจดูสวิทช์ไฟเบรคที่ขาเหยียบเบรค  โดยดึงเอาสายไฟทั้งคู่ออกจากสวิทช์ไฟเบรคออกแล้วใช้สายไฟต่อสายไฟทั้งสองตรงเข้าหากัน ถ้าไฟเบรคติด แสดงว่าสวิทช์ไฟเบรคเสีย ควรเปลี่ยนเสียใหม่

9. ดูรูปที่ 8 ในกรณีที่ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวไม่ติดให้ตรวจดูตัวเฟลชเชอร์ โดยถอดเอาสายไฟคู่ที่ต่อกับเฟลชเชอร์ออก แล้วใช้สายไฟต่อตรง ถ้าไฟเลี้ยวติดแสดงว่าตัวเฟลชเชอร์ก็ควรเปลี่ยนเสียใหม่

ที่มา:นนทศักดิ์  ศิริโภค

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.