คอมเพรสเซอร์แบบแรงหนีศูนย์กลาง CENTRITUNAI COMPRESSORS

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์


รูปที่ 8-25 คอมเพรสเซอร์แบบแรงหนีศูนย์กลาง Centrifugal Compressor

คอมเพรสเซอร์แบบแรงหนีศูนย์กลางมักนิยมใช้กับเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ เช่น ภายในโรงภาพยนต์ ศูนย์การค้า โรงแรม เป็นต้น
การทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบนี้ใช้ลักษณะการเพิ่มความดันโดยใช้ความเร็วจากการหมุนของใบพัดหลายๆ อัน (คล้ายกับใบพัดของเทอร์ไบน์) ใบพัดเหล่านี้บรรจุอยู่ในเรือนใบพัดซึ่งรับแรงขับมาจากมอเตอร์ภายนอก ดูภาพ 8-25 ประกอบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.