หลักการของระบบทำความเย็นPRINCIPLES OF REFRIGERATION

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์


การปรับอากาศ AIR CONDITIONING
โดยปกติเมื่อท่านได้ยินคำว่าแอร์คอนดิชั่น Air Condition สิ่งแรกที่ท่านนึกถึงคือสภาพของอากาศที่สดชื่นเย็นสบาย ที่จริงมันก็เป็นอย่างที่ท่านคิดระบบเครื่องปรับอากาศนั้นควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความบริสุทธิ์และการหมุนเวียนของอากาศ โดยอัตโนมัติในภาษารถยนต์นั้นคำว่า การปรับอากาศ หมายถึงระบบทำความเย็นและลดความชื้นของอากาศภายในห้องผู้โดยสารรถยนต์
ระบบเครื่องกลทำความเย็น
THE MECHANICAL REFRIGERATION SYSTEM
ในระบบทำความเย็นทางเครื่องกลนั้นเช่น ระบบทำความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศบ้านและรถยนต์ใช้สารทำความเย็นชนิดพิเศษที่สามารถดูดเอาความร้อนจากแผงเย็นหรือคอยล์เย็น หรือท่ออีแวปปอเรเตอร์ สารทำความเย็นที่เข้าไปในอีแวปปอเรเตอร์เข้าไปในลักษณะของเหลวๆ เมื่อได้รับความร้อนก็จะเปลี่ยนสถานะเดือดกลายเป็นไอ ชุดอีแวปปอเรเตอร์ Evaporator นี้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของระบบทำความเย็น โดยทั่วไปนิยมติดตั้งอยู่ภายใน ภายในชุดอีแวปปอเรเตอร์จะมีพัดลมสำหรับเป่าเอาอากาศเย็น จากอีแวปปอเรเตอร์เข้าในห้องโดยสารทำให้เกิดความเย็นสบายขึ้น สำหรับตู้เย็นชุดอีแวปปอเรเตอร์อยู่ภายในรอบๆ ตู้และที่ห้องฟรีซเซอร์ ส่วนเครื่องปรับอากาศบ้านแผงอีแวปปอเรเตอร์จะอยู่ด้านหน้าของเครื่อง
เราย้อนกลับมาดูกันว่าสารทำความเย็นเริ่มต้นกันที่ไหน สารทำความเย็นเริ่มต้นจากคอมเพรสเซอร์ (compressor) คอมเพรสเซอร์จะอัดสารทำความเย็นจนกระทั่งกลายเป็นแกสร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศภายนอก คอมเพรสเซอร์จะปั๊มแกสร้อนนี้ส่งไปยังคอนเดนเซอร์ Condenser หรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าแผงร้อน หรือคอยล์ร้อน ที่แผงคอนเดนเซอร์นี้แกสร้อนจะถูกระบายความร้อนออกด้วยอากาศที่พัดผ่านมาที่เย็นกว่า ดังนั้นแกสภายในแผงคอนเด็นเซอร์จะถูกกลั่นตัวกลายเป็นของเหลว คอนเด็นเซอร์เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของระบบทำความเย็นติดตั้งอยู่ภายนอกรถยนต์ โดยมากมักติดไว้ด้านหน้ารถที่หน้าหม้อน้ำสำหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กมักอยู่ด้านหลังของเครื่อง
สารทำความเย็นเมื่อผ่านคอนเด็นเซอร์ออกมาเป็นของเหลว เมื่อออกจากคอน¬เดนเซอร์ ก็จะผ่านต่อไปยังรีซีฟเวอร์ หรือไดรเออร์ (Receiver or Drier) ตัว รีซีฟเวอร์ นี้ มีหน้าที่เก็บสารทำความเย็นชั่วคราวจนกว่าอีแวปเปอร์เรเตอร์จะต้องการจึงจะส่งไปยัง อีแวปปอเรเตอร์
ในระบบเครื่องกลทางทำความเย็นนั้น มีกฎเบื้องต้นอยู่ 3 กฎที่ช่างควรทราบคือ
กฎที่ 1
เพื่อที่จะทำให้เกิดความเย็นต้องนำความร้อนออกไป เมื่อไม่มีความร้อนก็จะเกิดความเย็น ความร้อน เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ
ในกฎข้อที่ 1 เราต้องเอาความร้อนออกจากสถานที่ๆ ต้องการความเย็นเช่นในห้องผู้โดยสารรถยนต์ ห้องทำงาน ตู้เย็น เมื่อเอาความร้อนออกมาอุณหภูมิภายในก็จะต่ำลง เมื่อไม่มีความร้อนก็จะเกิดความเย็นขึ้นแทนที่อันเนื่องมาจากการทำงานของเครื่องทำความเย็น
กฎที่ 2
ความร้อนพร้อมที่จะไหลผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ไม่มีสิ่งใดที่สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของความร้อนได้เราทำได้เพียงแต่ทำให้เคลื่อนที่ช้าลงเท่านั้น เราไม่สามารถที่จะเก็บกักความร้อนได้ ไม่มีสารใดที่จะใช้เก็บกักความร้อนได้ 100 เปอร์เซนต์เลย
ในกฎข้อที่ 2 ความร้อนพร้อมที่จะถ่ายเทจากที่มีอุณหภูมิสูงไปยังที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า เช่น สารทำความเย็นในอีแวปปอเรเตอร์ ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าดูดเอาความร้อนออกจากพื้นที่ๆ ต้องการความเย็น
กฎที่ 3
สำหรับของเหลวที่เปลี่ยนไปเป็นแกสได้นั้นต้องได้รับความร้อน ความร้อนจะทำให้แกสเดือดกลายเป็นไอ และไอแกสนี้เองจะเป็นตัว พาความร้อนออกมาจากภายในพื้นที่ที่ต้องการทำความเย็น

ในกฎข้อที่ 3 สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวในอีแวปปอเรเตอร์จะได้รับความร้อนสูงขึ้นจนกระทั่งเดือดกลายเป็นไอ แกสและไอแกสที่จะพาความร้อนออกจากภายในพื้นที่ที่ต้องการทำความเย็น (ภายในห้องหรือภายในรถยนต์) ความร้อนจึงถูกพาออกมายังคอมเพรสเซอร์และส่งไประบายความร้อนที่แผงคอนเด็นเซอร์นอกรถยนต์
ต้นความเย็น TON OF REFRIGERANT
เมื่อหลายปีก่อนนั้นหน่วยของการทำความเย็นที่ใช้โฆษณาในการขายนั้นใช้อัตราของ “แรงม้า” HORSEPOWER หรือ H.P. หนึ่งกำลังม้าคือจำนวนพลังงานที่ใช้ยกของหนัก 33,000 ปอนด์ สูง 1 ฟุต ใน 1 นาที
หน่วยของแรงม้าที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศมีขนาด ½  HP, 1/3  HP, ¼  HP หรือ 1 HP หน่วยเหล่านี้มิได้เป็นหน่วยวัด OUT PUT ของเครื่องปรับอากาศแต่เป็นหน่วยที่วัดขนาดของคอมเพรสเซอร์เท่านั้น
คำว่า 1 ตันรีฟริจเจอร์เรเตอร์โดยทั่วไปแล้วเรานึกถึงเป็น 1 กำลังม้า ½  ตัน รีฟริจเจอเรเตอร์ หมายถึง ½  กำลังม้า แต่ความเป็นจริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น
ความร้อนแฝงที่ทำให้น้ำแข็ง 1 ปอนด์ ที่ 32° ฟ กลายเป็นน้ำที่ 32° ฟ ใช้ความร้อน 144 บี.ที.ยู. เราก็ใช้เป็นสูตรสำหรับการหาความหมายของความเย็น 1 ตัน เมื่อเรารู้ว่าน้ำแข็ง 1 ปอนด์ใช้ความร้อน 144 บี.ที.ยู. จึงกลายเป็นน้ำ แต่สำหรับนํ้าแข็ง 1 ตัน = 2000 ปอนด์ จะต้องใช้ความร้อนเท่าไรจึงจะกลายเป็นน้ำได้ เราคำนวณได้ดังนี้
144 B.T.U. X 2000 ปอนด์ = 288000 B.T.U./DAYS
เพราะฉะนั้นเราก็ทราบว่า 1 ตันความเย็นหมายถึงนํ้าแข็งหนัก 1 ตันเปลี่ยนเป็นของเหลวต้องใช้ปริมาณความร้อนถึง 288000 บี.ที.ยู ภายในเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ถ้าหากต้องการรู้ว่าใช้กี่บี.ที.ยู.ต่อชั่วโมงให้นำ 24 ไปหารผลลัพธ์ออกมาดังตัวอย่างต่อไปนี้
144 B.T.U. X 2000 ปอนด์     = 288000 B.T.U./DAY
288000 B.T.U. / 24 Hrs     = 12000 B.T.U./Hr
คำว่าความเย็น 1 ตันเท่ากับ 12000 B.T.U./HR ปัจจุบันนี้เครื่องปรับอากาศที่ขายอยู่ในท้องตลาดใช้อัตรา B T. U. มากกว่าที่จะใช้บอกเป็นหน่วยของกำลังม้า
ตัวอย่าง ¾  ตัน ควรจะมีอัตรา 9000 บี.ที.ยู./ ชั่วโมง
144 B.T.U. X 2000 ปอนด์ (1 ตัน) = 288000 B.T.U.S/DAY 288000 B.T.U. X 1/3              = 21600 B.T.U.S
21600 – 24 HRS                  = 9000 B.T.U./HR
จากตัวเลขข้างบนทำให้เราทราบว่า ¼  ตันรีฟริจเจอร์เรเตอร์ เท่ากับ 3000 B.T.U. (ถ้า 1 ตัน เอา 3 คูณผลลัพท์ออกมาเท่ากับ 9000 บี.ที.ยู.)
สำหรับเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ควรจะมีขนาดมากกว่า 1 ตันริฟริจเจอร์เรเตอร์ (รถ U.S.A.) เพราะว่าความร้อนที่รถนั้นมากมายนัก (ความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จากคนนั่งภายในรถ) เพราะฉะนั้นแอร์รถยนต์ขนาด 8000 – 10000 บี.ที.ยู. ไม่สามารถที่จะทำความเย็นภายในรถยนต์ได้อย่างเพียงพอ
ดังนั้นรถยนต์ของโรงงานบริษัทเยนเนอรัลมอเตอร์ติดตั้งแอร์ขนาด 1 ¾  ตัน หรือประมาณ 21000 บี. ที. ยู.

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.