Featured Posts

คำแนะนำการประจุไฟและการปฏิบัติรักษาแบตเตอรี่

Comments Off on คำแนะนำการประจุไฟและการปฏิบัติรักษาแบตเตอรี่

Posted on : 24-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

แบตเตอรี่

       1.  วางแบตเตอรี่ไว้บนโต๊ะ หรือที่วางโดยเฉพาะให้เรียบร้อย แล้วใส่น้ำกรดที่ผสมไว้แล้วสำหรับใส่หม้อแบตเตอรี่โดยเฉพาะ ให้เต็มทุกช่องแต่ละช่องให้สูงขึ้นเหนือแผ่น 1 ซม. ในอุณหภูมิไม่เกิน 90 องศาฟาเรนไฮต์

2.  แล้วต่อสายไฟฟ้าจากเครื่องชาร์จเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่  โดยใช้สายบวก+ต่อเข้ากับขั้ว+และสาย-ต่อเข้ากับขั้ว-เพื่อให้ไฟฟ้าเดินครบวงจร

       ข้อสังเกตขั้ว+และขั้ว-

       1.  จะมีเครื่องหมาย+หรือ- อยู่ที่บริเวณใกล้ๆ กับฐานของขั้ว หรืออาจอยู่ที่ส่วน่บนของบริเวณขั้วนั้นๆ

2.  อาจมีเครื่องหมาย P บวก และ N ลบ อยู่ใกล้บริเวณขั้วเช่นกัน

3.  ถ้าแบตเตอรี่เก่าไม่สามารถมองเห็นเครื่องหมายได้ให้ดูว่าขั้วอันไหนใหญ่ แสดงว่าเป็นขั้ว+เสมอไป และขั้วเล็กก็จะเป็นขั้ว-เสมอไปด้วย

3.  การประจุไฟแบตเตอรี่ครั้งแรก ควรประจุให้ AMPS ประมาณ 3-5 AMPS (แล้วแต่คำแนะนำเฉพาะแบตเตอรี่) อุณหภูมิสูงไม่เกิน 110°F แต่ถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นให้ลด AMPS การประจุไฟต่ำลงอีก และประจุไฟให้เต็มทุกช่อง

4.  ควรประจุไฟรวดเดียว 15 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง(แล้วแต่คำแนะนำเฉพาะแบตเตอรี่)

5.  ถ้าน้ำกรดในแบตเตอรี่แห้งก็ควรปรับให้เท่ากัน แต่ถ้าจะเติมใหม่ก็ควรเติมในอุณหภูมิเดิม

6.  อย่าทิ้งแบตเตอรี่ที่ประจุไฟแล้วโดยไม่ได้ใช้ไว้นานเกินหนึ่งสัปดาห์ ให้ทำการประจุไฟใหม่อีกก่อนที่จะใช้ต่อไป

7.  ให้ตรวจน้ำกรดในแบตเตอรี่ทุกสัปดาห์ ถ้าปรากฎว่าน้ำกรดแห้งก็ให้เติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์ลงไป ในช่องนั้นๆ ให้ได้ระดับอยู่เสมอ  โดยไม่ต้องเติมน้ำกรดลงไปซึ่งจะทำให้กรดในแบตเตอรี่มีความเข้มข้นมากขึ้น จะทำให้แบตเตอรี่เสียเร็วกว่าธรรมดา

8.  ตรวจดูทำความสะอาดบริเวณแบตเตอรี่ และใช้น้ำมันจาระบีทาขั้วแบตเตอรี่บางๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วแบตเตอรี่สกปรก และมีฝ้าขาวๆ จับอยู่ตามขั้วแบตเตอรี่

9.  การนำแบตเตอรี่ ไปต่อใช้เข้ากันกับรถยนต์หรือเครื่องยนต์อื่นๆ จะต้องต่อให้ครบวงจรของไฟฟ้าถูกต้องตามแผนผังการเดินสายไฟด้วย เช่นขั้ว+ต่อเข้ากับ+และขั้ว-ต่อเข้ากับสาย- เมื่อต่อสายไฟแบตเตอรี่เรียบร้อย ให้เปิดสวิทช์ไฟของเครื่องยนต์อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าจะถูกหรือผิด  ถ้าต่อถูกเข็มหน้าปัด AMPS จะกระดิกเดินไปทางเครื่องหมาย+แต่ถ้าต่อสายผิดเข็มจะทำงานตรงกันข้าม

ข้อควรระวังในการปฏิบัติรักษาแบตเตอรี่

1.  ในการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วของแบตเตอรี่ห้ามไม่ให้ใช้วัตถุที่แข็งกระแทกเข้าไป เพราะว่าจะทำให้ที่ขั้วของแบตเตอรี่มีการสึกหรอ หรือหักได้  ดังนั้นควรใช้มือกดใส่ลงไปแบบธรรมดาแล้วกวดน็อตล็อกให้แน่นทั้งสองขั้ว  ในการต่อสายไฟนี้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟสปาร์คขึ้นก็ควรต่อสายที่เดินเข้าเครื่องยนต์เสียก่อนแล้วจึงต่อสายดินทีหลัง(สายที่เข้ากับตัวถังรถที่เป็นโลหะ)

2.  เมื่อถอดสายแบตเตอรี่ออกไม่ควรใช้งัด เพราะว่าอาจทำให้ขั้วแบตเตอรี่หักพังออกมาได้ ควรคลายน็อตล็อกให้หลวมเสียก่อน และงัดถ่างให้หัวสายจับขั้วแบตเตอรี่อ้าออกมาให้หลวมตัวเสียก่อนแล้วจึงถอดออก ในการถอดสายไฟนี้ออกควรจะถอดสายดินออกเสียก่อน  เพราะว่าเมื่อเครื่องมือพลาดไปถูกตัวถังรถเข้า ก็จะไม่มีสายไฟสปาร์คขึ้นได้

ดังนั้นสองข้อนี้  ควรระวังอย่าให้เครื่องมือที่ใช้พลาดไปถูกให้เดินครบวงจร หรือเกิดสปาร์คขึ้นซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ที่ประจุไฟอยู่มากๆ เกิดระเบิดขึ้นได้

3.  แบตเตอรี่นี้ควรจะต้องมีที่วางไว้อย่างดีโดยเฉพาะไม่เอนเอียงหรือตะแคง อาจหล่นเกิดเสียหายขึ้นได้

4.  ไม่ควรถอดออกเปลี่ยนหรือถอดออกทำความสะอาดบ่อย เพราะขั้วแบตเตอรี่จะเสียเร็ว (ถอดทำความสะอาดเมื่อมีขี้เกลือขึ้นขาวๆ หรือสกปรกเท่านั้น)

5.  ใช้แบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามจำนวน V. ของเครื่องยนต์นั้นๆ เช่น เครื่องยนต์ใช้กับแบตเตอรี่ 12 V. ก็ต้องนำแบตเตอรี่ 12  V. มาใช้ ซึ่งจะนำแบตเตอรี่ที่มีจำนวน V. มากหรือน้อยใช้แทนกันไม่ได้ทั้งสิ้น

6.  ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ไว้ให้ไฟหมดบ่อยๆ จะทำให้เสียเร็ว ดังนั้น ควรติดเครื่องยนต์เพื่อประจุไฟเอาไว้ทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ ละไม่ต่ำกว่า 10 นาที

7.  ในการตรวจแบตเตอรี่ทุกสัปดาห์นี้ จะต้องวัดด้วยไฮรอมิเตอร์ด้วย ถ้าหากว่าแบตเตอรี่มีไฟน้อยก็อาจเกิดจาก

-เยนเนอเตอร์ชาร์จไฟน้อย

-คัดเอาท์บังคับให้ชาร์จไฟน้อย

-แบตเตอรี่อาจเสียบางช่อง(Cell)

การวัดกระแสไฟฟ้าในหม้อแบตเตอรี่(ความถ่วงจำเพาะ)

1110-1140  มีไฟฟ้าน้อยใช้ไม่ได้

1200-1240  มีไฟฟ้า ½

1260-1280  มีไฟฟ้าเต็ม


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179