Featured Posts

หลักการตรวจระยะลิ้นเครื่องยนต์

Comments Off on หลักการตรวจระยะลิ้นเครื่องยนต์

Posted on : 25-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เครื่องยนต์

       การตั้งระยะลิ้น  คือการจัดให้ลิ้นมีระยะปิดเปิดเพื่อบังคับไอดีและไอเสียให้ทำงานได้ประโยชน์มากที่สุดดังนั้นเครื่องยนต์ 4 จังหวะหนึ่งสูบจะมีลิ้น 2 ตัว คือ

1.  ลิ้นไอดี ทำหน้าที่เปิดให้ไอดีเข้าในจังหวะดูด

2.  ลิ้นไอเสีย ทำหน้าที่เปิดให้ไอเสียออกในจังหวะคาย

การตั้งระยะลิ้นนี้กระทำเมื่อ

1.  เครื่องยนต์เดินไม่สม่ำเสมอ และตรวจพบว่าระยะการตั้งลิ้นถี่หรือห่างเกินไป

2.  เมื่อประกอบลิ้นเข้าไปในเครื่องยนต์ภายหลังจากการซ่อมแซมแล้วหรือเครื่องยนต์ใหม่

วิธีการตั้งระยะลิ้นเครื่องยนต์ 4 สูบ (จะมีลิ้น 8 ตัว) ทำเป็นระยะดังนี้

1.  การตั้งลิ้นที่หนึ่ง (นับจากข้างหน้ารถ) ให้หมุนเครื่องยนต์ให้ลิ้นที่ 8 เปิดขึ้นสูงสุด

2.  หมุนน็อตล็อกที่ล็อกสกรูสำหรับตั้งอยู่ออกให้หลวม

3.  ใช้เครื่องมือสำหรับวัดสอดเข้าไปวัด ให้ได้ระยะที่กำหนดไว้

4.  ปรับสกรู(หมุนเข้าหรือออก) สำหรับตั้งให้ระยะของลิ้นชิดกันพอดีกับเครื่องวัด คือเมื่อดึงขยับเครื่องวัดดูจะรู้สึกหนืดๆ มือ แต่ไม่ถึงกับแน่นเกินไป

5.  บังคับอย่าให้สกรูนั้นขยับได้แล้วล็อกด้วยน็อตที่หมุนออกตอนแรก

6.  ขีดทำเครื่องหมายไว้ให้รู้ว่าได้ตั้งระยะเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการตั้งระยะลิ้นต่อๆ ไปก็ให้หมุนเครื่องยนต์ให้ลิ้นคู่ต่อไปทำงานเช่นเดียวกับคู่แรก คือ

ลิ้นที่ 2 กับลิ้นที่ 2

ลิ้นที่ 5 กับลิ้นที่ 4

ลิ้นที่ 3 กับลิ้นที่ 6

ลิ้นที่ 6 กับลิ้นที่ 3

ลิ้นที่ 4 กับลิ้นที่ 5

ลิ้นที่ 7 กับลิ้นที่ 2

ลิ้นที่ 8 กับลิ้นที่ 1

ตามหลัก การตั้งระยะลิ้นเครื่องยนต์ 4 สูบนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อเอาตัวเลขมารวมกันเข้าแล้วจะได้เป็น 9 เสมอไป และเครื่องยนต์ 8 สูบ ก็จะรวมได้ 17 เสมอไปด้วย

ระยะของการตั้งลิ้นส่วนมาก จะมีบอกเอาไว้ตามหนังสือคู่มือประจำรถหรือเขียนเอาไว้ที่ฝาสูบ