Featured Posts

ส่วนประกอบของระบบไฟชาร์จ

Comments Off on ส่วนประกอบของระบบไฟชาร์จ

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบไฟเครื่องยนต์

1.  ไดนาโม (Dynamo) หรือเยนเรเตอร์ มีหน้าที่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปประจุที่แบตเตอรี่

2.  คัตเอ๊าท์ (Cut-out) หรือเรกกุเลเตอร์ (Regulater) ทำหน้าที่บังคับให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปบรรจุอยู่ในหม้อแบตเตอรี่ให้พอเหมาะพอดี คือถ้าไฟเข้าไปมากก็บังคับให้น้อยลงได้ ถ้าไฟเข้าน้อยก็บังคับให้เข้ามากได้

3.  แอมป์ ทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ และกระแสไฟที่บรรจุในแบตเตอรี่

การเดินสายไฟระบบไฟชาร์จ

เดินสายไฟออกหม้อแบตเตอรี่ไปเข้าแอมป์ ออกจากแอมป์ไปเข้าคัตเอ๊าท์ตัวที่มีเครื่องหมาย B(แบตเตอรี่) และออกจากคัตเอ๊าท์ไปเข้าไดนาโม  โดยต่อออกจากเครื่อง A(อะเมเจอร์) ไปเข้าสาย A ของไดนาโม และต่อจากสาย F (ฟิลคอยล์) ไปเข้าสาย F ของไดนาโม

ข้อควรระวังเมื่อหน้าทองขาวที่คัตเอ๊าท์ไม่จากกัน

เมื่อเครื่องยนต์หยุดแล้วหน้าทองขาวก็จะต้องหลุดออกจากกัน แต่ถ้าไม่จากกัน ไดนาโมก็จะหมุน และมีกลิ่นเหม็นไหม้ ดังนั้นจะต้องรีบจัดหน้าทองขาว B ให้หลุดออกจากกันและบริการให้เรียบร้อยพร้อมด้วยการจัดระยะใหม่ แต่ถ้าต้องใช้เวลาถอดงัดหน้าทองขาวอยู่นานก็ควรหาทางตัดวงจรของไฟฟ้าในระบบนี้เสียก่อน เช่น

1.  ถอดสายที่ติดกับเครื่องหมาย B ออก

2.  ถอดสายที่ติดกับไดนาโมออก

3.  ถอดสายที่ขั้วแบตเตอรี่ออก

สาเหตุที่ไฟไม่ชาร์จ  ควรตรวจดังนี้คือ

1.  ตรวจไฟที่ออกจากไดนาโม  โดยการหมุนไดนาโมแล้วใช้สายไฟเขี่ยกันให้ครบวงจร  ถ้าหากว่าไม่มีไฟออกเป็นประกายก็แสดงว่า ไดนาโมเสีย ซึ่งอาจเกิดจาก

-แปรงถ่านไม่ทำงาน

-คอมมิวเตเตอร์สกปรก

-สายฟิลคอยไม่ทำงาน

-สายอะเมเจอร์ช็อตหรือขาด

-ลูกปืนหรือบูชหลวม

-ต่อสายผิด

2.  ตรวจดูการทำงานของคัตเอ๊าท์ เมื่อคัตเอ๊าท์ไม่ทำงานอาจเกิดจาก

-ต่อสายผิดหรือสายขาด หรือช็อต

-หน้าทองขาวสกปรก หรือจัดระยะห่างเกินไป

-ปรับตัวบังับ ไม่ถูกต้อง

-คัตเอ๊าท์ต่างชนิดกับไฟชาร์จ

3.  แอมป์เสีย หรือต่อสายผิด

4.  สายพานหลวม หรือหน้าสัมผัสเลื่อน

5.  น็อตยึดขาไดนาโมหลวมหรือหลุด

เมื่อไฟชาร์จมากจะต้องปรับบังคับ V ที่คัตเอ๊าท์ให้ชาร์จน้อยลง

เมื่อไฟชาร์จน้อย จะต้องปรับตัวบังคับ V ให้ชาร์จมากขึ้น หรือถ้าไม่สำเร็จควรตรวจไดนาโมเสียใหม่

การบริการไดนาโม

เมื่อครบกำหนดแล้วควรบริการ คือ

1.  ตรวจดูการทำงานของหน้าแปรงถ่านและทำความสะอาด

2.  ตรวจดูการทำงานของสปริงกดแปรงถ่านและทำความสะอาด

3.  ตรวจดูการทำงานของคอมมิเตเตอร์ และใช้กระดาษทรายอย่างละเอียดขัดทำความสะอาดรอบๆ ให้เรียบร้อยแล้วแซะทำความสะอาดตามร่องของคอมมิวเตเตอร์ด้วย

4.  ตรวจดูคุณภาพของลูกปืน และทำความสะอาด

สำหรับสตาร์ทเตอร์บริการเพิ่มเติม คือ

-ตรวจดูคุณภาพของฟันเฟืองที่ใช้หมุนเครื่องยนต์

-ตรวจดูคุณภาพของสปริงสำหรับดันฟันเฟืองกลับที่เดิมเมื่อหยุดสตาร์ท