Featured Posts

วิธีการใช้เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์กระปุก

Comments Off on วิธีการใช้เกียร์ธรรมดา หรือเกียร์กระปุก

Posted on : 11-10-2012 | By : admin | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

การขับรถเกียร์ธรรมดา

หลักการใช้เกียร์ธรรมดา

1. เมื่อรถทำงานหนักหรือขึ้นเนิน หรือลงจากเนิน ควรใช้เกียร์ต่ำ
2. ควรเปลี่ยนเกียร์ตามลำดับ เช่น เมื่อออกรถตอนแรกใช้เกียร์ 1 และต่อไปใช้เกียร์ 2-3-4-5 ตามลำดับ และควรเปลี่ยนเกียร์เมื่อรถมีกำลังสูงพอกับเกียร์นั้น ๆ

การเปลี่ยนเกียร์เพื่อออกรถ ชนิดมี 4 เกียร์ (รถยนต์)

  • ใช้เกียร์ 1 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 0 – 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ใช้เกียร์ 2 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 10 – 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ใช้เกียร์ 3 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 25 – 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ใช้เกียร์ 4 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

3. ควรกดใส่เกียร์ด้วยกำลังดันเบา ๆ ถ้าหากใส่เกียร์ไม่เข้า จะมีเสียงดังแกรก ๆ ก็ควรกดไว้เบา ๆ สักครู่หนึ่ง เกียร์ก็จะเข้าได้ แต่ถ้าเกียร์ยังไม่เข้าอีก ก็ควรผ่อนขาเหยียบคลัชขึ้นมาสักนิดหน่อ เกียร์ก็จะเข้า แต่เมื่อเกียร์เข้าแล้ว ก็ควรเหยียบคลัชลงไปให้หมดอีกครั้งหนึ่ง

4. พยายามกดใส่เกียร์ให้ตรงช่องที่กำหนดไว้สำหรับช่องที่จะเข้าเกียร์นั้น จะต้องมีรูปแบบตัว H เสมอไป (นอกจากเกียร์ออโต้)

ข้อควรระวังในการใช้เกียร์ธรรมดา

  • อย่าใส่เกียร์ถอยหลัง เมื่อรถกำลังแล่นด้วยความเร็วไปข้างหน้า เพราะว่าจะทำให้ระบบเกียร์เสียได้
  • ถ้าใส่เกียร์ไม่เข้า ไม่ควรใช้กำลังกดดัด จะทำให้เฟืองเกียร์หรือด้านเกียร์หัก
  • ถ้าใส่เกียร์ไม่หมดในขณะที่รถทำงาน เกียร์จะหยุดตีกลับ ทำให้เฟืองเกียร์หักหรือเสียได้
  • ถ้าจำเป็นต้องลาก หรือดันเพื่อให้เครื่องยนต์ติด ก็วครใช้เกียร์ 2 แต่ถ้ารถมีน้ำหนักมาก ไม่ควรใช้วิธีนี้ เพราะว่าจะทำให้เกียร์เสียได้
  • ในขณะที่รถจดอยู่กับที่ ห้ามฝึกหัดเข้าเกียร์ เพราะจะทำให้เกียร์ค้างได้ง่าย