Featured Posts

มารยาทในการขับรถของผู้ใช้รถใช้ถนน

Comments Off on มารยาทในการขับรถของผู้ใช้รถใช้ถนน

Posted on : 11-10-2012 | By : admin | In : การขับรถยนต์

หลักการขับรถ

1. ต้องปฏิบัติตามกฎจารจารอย่างเคร่งครัด เช่น

 • เมื่อจะแซงรถ ควรให้สัญญาณขอทางเสียก่อน เพื่อบอกให้ถคันหน้ารู้ตัว และให้รถคันหน้าให้ทาง หรือให้สัญญาณแซงเสียก่อนจึงแซงขึ้นไป ไม่ควรแซงในเมื่อรถคันหน้ายังไม่ได้ให้ทาง หรือให้สัญญาณเพื่อการแซง
 • จะต้องแล่นรถในซีกซ้ายมือเสมอ เพื่อให้รถที่จะสวนและแซงไปมาได้สะดวก
 • หยุรถให้คนข้ามทางไปก่อน
 • ไม่ขับรถให้เร็วเกินกว่าอัตราตามที่กฎหมายกำหนดไว้

2. ไม่ควรขับรถแข่งแย่งกันไปมา ซึ่งอาจได้รับอันตรายได้ทั้งผู้ขับรถเอง และเพื่อนร่วมทางคันอื่น ๆ เช่น

 • ขับรถแข่งกันด้วยความเร็วสูง
 • แย่งกันข้ามสะพานแคบก่อนกัน

3. ไม่ควรนำรถที่เสื่อมคุณภาพมาใช้ เช่น

 • ระบเครื่องไม่ค่อยดี เช่น เครื่องยนต์ดับง่ายแล้วติดเครื่องยาก ซึ่งอาจทำให้เป็ฯที่เกะกะแก่รถคันอื่น ๆ
 • น้ำมันรั่ว อาจทำให้พื้นถนนที่ลาดยางเสียหายได้

4 ไม่ควรปฏิบัติงานอื่นในขณะขับรถ เช่น เล่นโทรศัพท์มือถือ

5. ไม่ควรกลั่นแล้งเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย อาทิ

 • ให้ทางให้รถชนกัน โดยรถคันหน้าแล่นนำไปก่อน ซึ่งอาจะเป็นรถที่ใหญ่กว่าหรือบรรทุกของเต็มรถ ทำให้รถคันที่แล่นตามไม่สามารถมองทางข้างหน้าได้ถนัด เมื่อได้โอกาสรถคันหน้าแล่นสวนมา ก็ให้ทางรถคันหบังแซงไป ก็สามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นก่อนจะแซงรถคันหน้าทุกครั้ง ต้องดูให้รอบคอบก่อน โดยเฉพาะมือใหม่หัดขับ
 • เบรคให้รถหยุดอย่างกระทันหันเพื่อให้รถคันหลังชนท้าย โดยกลั่นแกล้งให้รถคันที่ชนท้ายได้รับอันตราย
 • แซงรถคันอื่นแล้วค่อย ๆ บังคับรถให้เบียดเส้นทางรถคันที่ถูกแซงโดยให้รถคันที่ถูกแซงหลบตกถนน อาจเกิดขึ้นจากรถใหญ่กว่าเบียดให้รถเล็กตกถนน

6. ใช้รถให้เสียเร็วกว่าธรรมดา (อันนี้เป็นผลเสียต่อรถของตัวเอง) อาทิ

 • รู้แล้วว่าการวางเท้าบนคันเหยียบคลัช หรือคันเหรียบเบรคเมื่อรถทำงานจะเกิดการเสียหายต่อรถ แต่ก็ยังทำต่อไป
 • พยายามบังคับรถให้ตกหลุดเพื่อให้มีอาการกระแทก

7. ควรขับรถในอารมณ์สงบ มีสติรู้ตัวตลอดเวลา ใจเย็นในการใช้รถใช้ถนน และมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เพียงแค่นี้ก็จะทำให้สามารถใช้รถได้อย่างมีความสุข ปลอดภัยจากอันตรายแล้ว


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25ad-%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b5-2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259d%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-york%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179