Featured Posts

การเช็คสภาพล้อของรถ

Comments Off on การเช็คสภาพล้อของรถ

Posted on : 30-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ล้อรถ

การบริการล้อ

การบริการลูกปืนล้อ

เมื่อครบกำหนดที่ใช้แล้ว ควรบริการดังนี้ คือ

1.  ถอดล้อออกแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

2.  ตรวจดูคุณภาพของลูกปืน เพื่อการใช้ต่อไปหรือเปลี่ยน

3.  อัดน้ำมันหล่อลื่นลูกปืน ขอกล่าวเฉพาะอัดน้ำมันจาระบี คือ เอาน้ำมันจาระบีใส่ฝ่ามือข้างหนึ่ง แล้วใช้พวงลูกปืนด้านข้างๆ กระแทกกดๆ ให้น้ำมันจาระบีเข้าไปอยู่ข้างในพวงลูกปืนให้เต็ม

4.  เอาลูกปืนและล้อใส่กลับที่เดิม ตอนแรกหมุนน็อตให้แน่น ให้ล้อหยุดหมุน ตรวจดูโดยการใช้มือหมุนแล้วหมุนคลายน็อตออกมาหนึ่งรู ที่ใช้สำหรับใส่สลักล็อกน็อตนั้นๆ แล้วหมุนดูอีกครั้งหนึ่งให้ล้อหมุนให้อย่างคล่องตัว แต่ไม่หลวมเมื่อเขย่าดู สำหรับการใส่ล้อให้แน่นนี้ควรจะต้องดูหนังสือคู่มือประจำรถด้วย