Featured Posts

การขับรถถอยหลัง

Comments Off on การขับรถถอยหลัง

Posted on : 22-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

ขับรถถอยหลัง

1.  มองข้างหลังและข้างๆ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงถอยหลังไป

2.  จะให้ท้ายรถเคลื่อนที่ไปทางไหนก็ให้หมุนพวงมาลัยไปทางนั้น  โดยการหมุนจากบนลงล่าง

3.  การถอยตอนแรกควรถอยช้าๆ เมื่อรถทรงตัวได้ดีแล้วจึงค่อยถอยให้เร็ว

4.  ถอยเลี้ยวซ้ายขวาควรถอยช้าๆ

        5.  ถอยรถโดยการตีวงเลี้ยวให้ตรงเป้าหมาย