Featured Posts

หลักการสตาร์ทเครื่องยนต์

Comments Off on หลักการสตาร์ทเครื่องยนต์

Posted on : 20-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

การสตาร์ทเครื่องยนต์

การสตาร์ทเครื่องยนต์  คือการหมุนเครื่องยนต์ที่หยุดนิ่งให้หมุนเพื่อเครื่องยนต์นั้นๆ จะได้ทำงาน (ติดเครื่อง) ซึ่งมี 2 อย่างด้วยกันคือ

1.  โดยการใช้มือหมุน แบบนี้เป็นแบบเก่า

2.  โดยการใช้ต่อสะพานไฟฟ้าในมอเตอร์สตาร์ทหมุนเครื่องยนต์ ข้อนี้มีการต่อสะพานไฟฟ้าไว้หลายแบบด้วยกันคือ

-ใช้กดปุ่ม

-ใช้ดึงปุ่ม

-ใช้เท้าเหยียบกดปุ่ม

-ใช้กุญแจเปิดสวิทช์บังคับให้โอโตเมติคต่อสะพานไฟ

ดังนั้น พอสรุปได้ว่าการสตาร์ทเครื่องยนต์แบบต่างๆ นี้มีความมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ ทำให้เครื่องยนต์หมุนในระยะแรก จึงขอกล่าวเฉพาะการใช้กุญแจสวิทช์สตาร์ทเท่านั้น เพราะว่านิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

วิธีสตาร์ทเครื่องยนต์ คือ

1.  ปลดเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งว่าง เพื่อป้องกันไม่ให้รถแล่นในขณะที่กำลังสตาร์ท

2.  เหยียบคลัชให้จมเพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่ด้วยกำลังสตาร์ทเหมือนกัน เพราะว่าบางทีเกียร์ของรถนั้นค้างอยู่

3.  เหยียบคันเร่งให้ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดให้น้ำมันเข้าไปเต็มที่ ทำให้เครื่องยนต์ติดง่าย เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วให้ปล่อยเบาให้หมด

4.  บิดกุญแจสวิทช์ไปตามเข็มนาฬิกา จนกว่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์สตาร์ททำงานหมุนเครื่องยนต์  ถ้าหากว่าเครื่องยนต์ยังไม่ติดให้เปิดสวิทช์สตาร์ทอยู่นานประมาณ 15 วินาทีแล้วหยุดเสียครั้งหนึ่งสักครู่ และให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆ ไป จนกว่าเครื่องยนต์จะติด ห้ามสตาร์ทซ้อนๆ ติดๆ กัน และนานเกินกว่าที่กำหนดไว้นี้ เพราะว่าเพียงสตาร์ทจะขัดตัวกับเฟืองของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์สตาร์ทและแบตเตอรี่เสียเร็ว เมื่อเครื่องยนต์ติดก็ให้รีบปล่อยกุญแจสวิทช์ทันทีเพื่อให้สตาร์ทหยุดทำงาน

การสตาร์ทนี้อาจได้ยินเสียงดังของมอเตอร์สตาร์ท 2 อย่างด้วยกัน คือ

1.  เสียงหวือๆ แสดงว่าเครื่องสตาร์ทเตอร์หมุนฟรีอยู่ตัวเดียว(ไม่หมุนเครื่องยนต์) ดังนั้นให้รีบปิดกุญแจกลับที่เดิมทันที จนกว่าตัวสตาร์ทจะหยุดเงียบแล้วจึงสตาร์ทใหม่อีก

        2.  มีเสียงดังหนักแน่นและจะรู้สึกว่าสตาร์ทเตอร์กำลังหมุนเครื่องยนต์

ส่วนของรถยนต์ที่ต้องใช้ปฏิบัติในการขับรถ

-กระจกข้างซ้าย

-สวิทช์สตาร์ท

-เกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง

-เกจวัดความร้อน

-สวิทช์ปัดกวาดกระจกหน้า

-ปุ่มกดแตร

-สวิทช์ไฟสูงไฟต่ำ

-สวิทช์ไฟเลี้ยว

-สวิทฃ์สำหรับติดเครื่องยนต์

-เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

-หลอดไฟเลี้ยว

-เกจบอกความเร็ว

-คันเร่งเครื่องยนต์

-คันเบรค

-คันคลัช

-คันเบรคมือ

-หลอดไฟชาร์จ

-หลอดไฟหน้าปัด

-คันเกียร์

-ระบบช่องเกียร์