Featured Posts

สิ่งที่ผู้ขับขี่ควรรู้

Comments Off on สิ่งที่ผู้ขับขี่ควรรู้

Posted on : 24-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การขับรถ

1.  ออกรถให้มีเสียงน็อก คือการใช้เกียร์ออกรถเกินกำลัง จะเกิดการเสียหายแก่รถ คือ ทำให้เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ขึ้น น้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ไม่หมดจะล้างน้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นแหวนลูกสูบ กระบอกสูบให้เจือจางไปทันที และผ่านลงสู่อ่างน้ำมันเครื่อง ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพและชิ้นส่วนต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว เกิดการสึกหรอมากขึ้นด้วยและจะมีเขม่าดำๆ จับอยู่ในบริเวณที่เผาไหม้ในครั้งต่อไปทำให้เครื่องยนต์ติดยาก

2.  ออกรถกระตุก เนื่องจากปล่อยคลัชเร็วเกินไปจะทำให้เกิดการเสียหายคือ

-เครื่องยนต์อาจดับ จะเกิดการเสียหายอย่างเดียวกับข้อ 1

-สปริงผ้าคลัชอาจหัก

-เพียงเกียร์หรือเฟืองท้ายอาจหัก

-เพลาส่งกำลังอาจขาด

-บอลแบริ่งกากบาทข้อต่อระหว่างเพลากับเกียร์อาจแตก

3.  ไม่ควรบรรทุกของให้หนักเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียหายคือ

-รถจะไม่มีกำลังเพียงพอในการฉุดลาก

-สปริงแหนบอาจหักหรือทำให้สปริงอ่อนตัวได้

-ยางจะต้านทานได้ไม่เพียงพอ และเสียเร็วกว่าธรรมดา

– เพลาอาจขาดหรือเสื้อเพลาหักเมื่อรถตกหลุมและมีอาการกระแทก

4.  ถ้ายางแตกพวงมาลัยจะหนักไปทางที่ยางล้อนั้นๆ แตก เมื่อพวงมาลัยหนักข้างหนึ่งข้างใดให้รีบหยุดทันที ถ้ายังแล่นต่อไปยางในและยางนอกจะถูกบดกับถนนจะทำให้ยางล้อนั้นใช้การไม่ได้ต่อไป

ในการที่จำเป็นต้องใช้รถเดินทางไกลหรือบรรทุกของหนัก ยางในที่ใช้กับล้อรถควรจะต้องเป็นยางที่ไม่มีแผลเป็นรอยปะ เพราะว่ายางที่มีแผลปะรับน้ำหนักมากไม่ได้ เมื่อยางในแตกยางนอกก็พลอยเสียไปด้วย

5.  ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ให้มีความเร็วสูงมากเกินไปในเมื่อเริ่มติดเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทำงาน คือติดเครื่องยนต์อยู่กับที่เพราะว่าน้ำมันขึ้นมาหล่อลื่นไม่ทัน จะทำให้เครื่องยนต์เกิดการเสียหายขึ้นมาก เช่น

-ก้านลูกสูบหัก

-ลูกสูบแตก

-แบริ่งก้านสูบและข้อเหวี่ยงละลาย

-ทำให้เกิดการสึกหรอขึ้นมาก

6.  การใช้รถลากจูงควรปฏิบัติดังนี้ คือ

-ควรผูกมัดด้วยโซ่ หรือลวดสะริงโตพอสำหรับการลาก

-ควรผูกมัดตามจุดที่ทำเอาไว้สำหรับลากจูงหรือที่ที่มีความแข็งแรงพอต้านทานน้ำหนักของการลากจูงได้ แต่จะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัย คือเมื่อลากแล้วจะไม่ให้เสียหาย

-ให้รถที่ฉุดลากมีน้ำหนักและกำลังมากกว่าและจะต้องเป็นรถที่อยู่ในสภาพดีด้วย

-เมื่อผูกมัดเรียบแล้วก็ควรใช้เกียร์ต่ำลากออกมาเบาๆ ก่อนแล้วค่อยเร็วขึ้นเมื่อรถเคลื่อนที่ได้แล้วและพยายามอย่าให้รถกระตุกหรือกระชาก จะทำให้เกิดการเสียหายขึ้นทั้งสองคัน เช่น

1. โซ่หรือวัตถุผูกมัดขาด

2.  ชิ้นส่วนที่ผูกมัดหักพัง

3.  ระบบคลัชเกียร์ และเพลา ส่งกำลังอาจเสีย

-เมื่อลากไปแล้วจะหยุดหรือจะเบา ควรให้สัญญาณรถคันหลังให้รู้ และปฏิบัติตามได้ด้วย

-สำคัญรถคันหลังควรพยายามบังคับรถให้โซ่หรือวัตถุผูกลากดึงไว้ตลอดเวลา

การเตรียมเครื่องมือประจำรถ

       1.  กุญแจสำหรับขันน็อตและสกรู มีดังนี้คือ

-กุญแจปากตาย 1 หรือกุญแจอื่นๆ ด้วย

-กุญแจเลื่อน ขนาดกลาง

-กุญแจถอดหัวเทียน

-ไขควง ขนาดกลาง

-คีม

-ค้อน

-เหล็กสกัดพร้อมด้วยเหล็กส่ง

-แม่แรงสำหรับยกรถเพื่อการถอดเปลี่ยนล้อรถ

-ล้ออาหลั่ย

-น็อตและสกรูขนาดต่างๆ พอสมควร

-กระดาษทรายอย่างละเอียด(สำหรับเครื่องยนต์แกสโซลีน)

-ผ้าเทปพันสายไฟ และมีดพับเล็กๆ

การเตรียมรถเพื่อเดินทางไกลหรือทำงานหนัก

       1.  มีน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เติมเมื่อน้ำมันหมด

2.  มีพรั่วขนาดเล็กสำหรับไว้ขุดดินเมื่อรถติดหล่ม

3.  มีโซ่หรือลวดสะริงไว้สำหรับลาก

4.  มีไม้หมุนล้อไว้สำหรับรถบรรทุกของหนักขึ้นเนินหรือไว้หนุนล้อสำหรับถอดเปลี่ยนล้อ

5.  เครื่องมือถอดงัดปะยาง 1 ชุด พร้อมด้วยสูบลม