การปรับอากาสสำหรับรถยนต์บรรทุก TRUCK AIR CONDITIONING

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์


ห้องโดยสารหรือห้องคนขับ (ชนิดตัวถัง)ด้านหน้าเป็นห้องคนขับ ซึ่งต่อมาจากโรงงาน) ของรถบรรทุทที่จำเป็นต้องใช้เดินทางไกลๆ หรือแม้แต่รถแทรกเตอร์ รถที่ใช้ในการทำไร่ได้นิยมติดเครื่องปรับอากาศกันเป็นจำนวนมากแล้ว (ในสหรัฐอเมริกา) เพราะอะไรจึงนิยมทำเช่นนี้เพราะเพื่อความสบายของร่างกายและจิตใจ ลดอาการเหนื่อยและอ่อน เพลียของคนขับยังผลทำให้ขับรถด้วยความปลอดภัยสูงขึ้น
การปรับอากาศสำหรับรถบรรทุกในเมืองไทยเริ่มมีความนิยมขึ้น ดังจะเห็นว่ารถบรรทุกเล็ก ( ½ ตัน ), และรถสองแถวรับส่งผู้โดยสาร ด้านหน้าเริ่มนิยมติดเครื่องปรับอากาศกันบ้างแล้ว

เครื่องปรับอากาศสำหรับรถบรรทุกส่วนใหญ่นิยมใช้ชนิดตู้แขวนเช่นเดียวกับในรถยนต์นั่ง
การปรับอากาศสำหรับรถบรรทุกบางชนิดนิยมติดชุดคอนเด็นเซอร์ (แผงระบายความร้อน) ไว้บนหลังคารถเพื่อความสะดวกในการซ่อม และบำรุงรักษา และเพื่อให้การระบายความร้อนของหม้อน้ำเครื่องยนต์มีประสิทธิ์ภาพเต็มที่โดยเฉพาะ เมื่อถึงเวลาใช้เกียร์ต่ำเป็นเวลานานๆ (ทำให้เครื่องร้อนกว่าปกติ)
สำหรับหลักการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาและอุปกรณ์ในการติดตั้งเหมือนกับเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั่งทุกประการ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.